HOTĂRÂRE nr. 557 din 24 iulie 2018pentru modificarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 2 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICProgramul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:1. La capitolul II, paragraful 7 va avea următorul cuprins:Au fost constituite un număr de 531 de OIF pe o suprafață de 1.212.917,8 ha, care au preluat infrastructura secundară de irigații de la ANIF, care deservește o suprafață de cca 1.011.036 ha, și un număr de 24 de FOIF pe o suprafață de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF, care deservește o suprafață de 171.000 ha.2. Lacapitolul III subcapitolul 3, punctele 3.2-3.5 vor avea următorul cuprins:3.2. Prin Programul de reabilitare finanțat exclusiv din surse de la bugetul de stat se vor realiza lucrări de reabilitare a infrastructurii principale de irigații etapizat care vor urmări: – reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125a;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3;– reabilitarea infrastructurii principale de irigații care alimentează stațiile de punere sub presiune care sunt în amenajări în care nu s-au constituit organizații de îmbunătățiri funciare.Infrastructura principală de irigații este alcătuită din prize, stații de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, colectoare, conducte, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune.3.3. În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigații din 39 de amenajări aparținând domeniului public al statului în suprafață de 1.314.543 ha, care alimentează 116 OIF ce au accesat măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013.3.4. Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 46 de amenajări declarate viabile în urma studiului «Actualizarea strategiei investițiilor în sectorul irigațiilor - expertiza privind viabilitatea economică a sistemelor de irigații - raport final», elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L., în suprafață de 680.527 ha. Pe aceste amenajări sunt constituite OIF care vor putea reabilita infrastructura secundară de irigații în cadrul submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020.3.5. Etapa a III-a de reabilitare va include 3 amenajări viabile de irigații, în suprafață de 9.569 ha, pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.Perioada de implementare a etapelor I, II și III este 2016-2020, perioadă care se suprapune cu cea a implementării PNDR 2014-2020.3. La capitolul III subcapitolul 4, punctul 4.1 și primele paragrafe ale punctelor 4.2-4.4 vor avea următorul cuprins:4.1. Obiectivele de irigații care vor fi supuse acțiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: prize, stații de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, rețea electrică aferentă acestora, conducte îngropate, colectoare, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei pentru irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice.Se va reabilita o suprafață totală de 2.004.639 ha din 88 de amenajări de irigații viabile care includ următoarele obiective: 119 stații de pompare de bază, 178 de stații de repompare, 11.856 m de conducte de refulare, 48.232 m de conducte îngropate, un colector, 2.548.860 m de canale de aducțiune, 2.811.338 m de canale de distribuție și 5.286 de construcții hidrotehnice, din care:4.2. În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din 67 de stații de pompare de bază, 110 stații de repompare, 125 m de conducte de refulare, 27.172 m de conducte îngropate, 1 colector, 1.501.454 m de canale de aducțiune, 1.769.438 m de canale de distribuție și 3.048 de construcții hidrotehnice din 39 de amenajări de irigații pe care s-au constituit organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 2007-2013.....................................................4.3. În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 50 de stații de pompare de bază, 65 de stații de repompare, 11.731 m de conducte refulare, 20.480 m de conducte îngropate, 1.015.702 m de canale de aducțiune, 1.029.928 m de canale de distribuție și 2.226 de construcții hidrotehnice din 46 de amenajări de irigații viabile pe care s-au constituit organizații și federații ale organizațiilor de îmbunătățiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020.......................................4.4. În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigații din domeniul public al statului formată din: 2 stații de pompare de bază, 3 stații de repompare, 580 de conducte îngropate, 31.704 m de canale de aducțiune, 11.972 m de canale de distribuție și 12 construcții hidrotehnice din 3 amenajări de irigații viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2, la poziția 87, denumirea „Ițești“ se înlocuiește cu denumirea „Itești“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 iulie 2018.Nr. 557.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la program)  +  Capitolul 1 Etapa I1. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SASCUT - VALEA SEACĂ (BC)– Suprafața amenajată: 5.028 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SASCUT;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Sascut;• Stații de repompare: SRPA Sascut;• Conducte: de refulare pentru SPA - SRPA Sascut - 125 ml; colector pentru SRPA Sascut - 1 buc.2. INCINTA GRĂDIȘTEA - FĂUREI - JIRLĂU (BR)– Suprafața amenajată: 14.606 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ONEST 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stația de pompare de bază: SB Vișani; SRP IV D• Stațiile de repompare: SRP I, SRP II, SRP III, SRP V, SRP VA;• Canale de aducțiune: CA1C, CA1G, CA1I, CA1H, CA 1F; L = 40.440 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: - 19 buc. (6 buc. stăvilare și 13 buc. podețe).3. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI II (BR)– Suprafața amenajată: 1.624 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 2 TICHILEȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 190;• Canale de aducțiune: CPA km 190; L = 1.250 ml;• Canale de distribuție: CD 1; CD 2; L = 3.600 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (3 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).4. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLMĂȚUI V (BR)– Suprafața amenajată: 1.105 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SCHEI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 208;• Canale de aducțiune: CPA km 208; L = 2.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (4 buc. stăvilare; 1 buc. podeț).5. TERASA IALOMIȚA - CĂLMĂȚUI (BR, IL)– Suprafața amenajată: 137.291 ha;– Nr. OUAI înființate: 23 (BR) + 10 (IL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VIIȘOARA ÎNSURĂȚEI; OUAI LUCIU; OUAI GURA IALOMIȚEI; OUAI ALISEO; OUAI MURGEANCA; OUAI OGRADA; OUAI SCÂNTEIA; OUAI AMIRA– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Terasa Ialomița - Călmățui, județul BR– Suprafața amenajată: 58.538 ha;– Nr. OUAI înființate: 23;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază SPA I.M. GHEORGHIU;• Stația de repompare SRPA I + I Q SPIRU HARET; SRPA I A, LACU REZII, SRPA III, SRPA IIIA; SRPA IV; SRPA IVA;• Canale aducțiune: CA Luncă, CA Terasă; L = 40.225 m;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5, CD5G, CD4A, CD4A1, CD4, CD7, CD8, CD9, CD6, CD6A1, CD5H, CD5H1 pe o lungime L = 122.530 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 196 buc. (163 buc. stăvilare, 7 buc. căderi și 26 buc. podețe).• Terasa Ialomița - Călmățui, județul IL– Suprafața amenajată: 78.753 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare SRPA V, SRPA VI Bucșa;• Canale de distribuție: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C, CD 7; CD 5H, CD 5, CD 4A, CD 5A2, CD 5F, CD 5F1, CD 5F2, CD 5B, CD 5C, CD 7, CD 5A, CD 4A2, CD 4A1, CD 4D; CD 5 et. I, CD 5 et. II; L = 193.356 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 194 buc. (64 buc. stăvilare, 39 buc. căderi, 62 buc. podețe, 24 buc. deversoare și 5 buc. goliri).6. TERASA VIZIRU (BR)– Suprafața amenajată: 32.658 ha;– Nr. OUAI înființate: 20;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI DROPIA ÎNSURĂȚEI, OUAI STAȚIA 07, OUAI RIGASI ÎNSURĂȚEI, OUAI ELDOMIR, OUAI BENEFICA II, OUAI MARETU, OUAI APA NOVA.– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221; • Stație de repompare: SRPA 01; SRPA 02; SRPA 03; SRPA 04;• Canale de aducțiune: CA Luncă; L = 8.430 ml;• Canale de distribuție: CD1, CD2, CD2a, CD3, CD3a, CD4, CD5, CD5a, CD5b, CD6, CD6a, CD7, CD7a, CD9, CD9a; L = 68.192 ml;• Canale secundare: CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS13; L = 25.923 ml;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 111 buc. (45 buc. stăvilare, 64 buc. podețe și 2 buc. căderi).7. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NĂMOLOASA MĂXINENI (BR) – Suprafața amenajată: 29.938 ha;– Nr. OUAI înființate: 16;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP 23 + 24 RACOVIȚĂ, OUAI SPP 25 + 26 SCORȚARU NOU, OUAI SPP 30 RACOVIȚĂ, OUAI SPP 29 RACOVIȚĂ;Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stații de pompare de bază: SPA Nămoloasa, SPA Corbu Vechi;• Stații de repompare: SRPA I, SRPA II;• Canale de aducțiune: CA Nămoloasa, CA Orezărie, CD 1, CA (canal antitanc); L = 40.478 ml;• Canale de distribuție: CD 1-1, CD 1-2, CD 2, CD 2-1, CD2-2, CD 3, CD 3-1, CD3-2, CD3-3, CD 4, CD1; L = 54.425 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (37 buc. stăvilare, 50 buc. podețe, 1 buc. deversor, 1 buc. subtraversare).8. INCINTA INSULA MARE A BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 64.663 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INSULA MARE A BRĂILEI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Bălaia Dig, SPR Maicanu Mic (Dig), SPR Chitcov (Titcov) Dig, SPR Stancea (Salcia) Dig;• Canale de aducțiune: CA 1, CA2, CA3, CA3-1, CA3-2, CA3-3, CA4, CA4-1, CA4-2, CA5 CA6, CA7, CA7,1, CA7-1a, CA7-2, CA7-3, CA7-4, CA8, CA8-1, CA8-1a, CA 8-1b, CA8-2; L = 138.869 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 269 buc. (6 buc. stăvilare, 27 buc. căderi, 186 buc. podețe, 25 buc. deversoare și 25 buc. goliri).9. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BRĂILEI (BR)– Suprafața amenajată: 67.441 ha;– Nr. OUAI înființate: 28;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GORGOVA, OUAI UNIREA TRAIAN, OUAI SU 2 + 3 URLEASCA, OUAI MOVILA MIRESII LAC SĂRAT, OUAI SR RÂMNICELU, OUAI SU 4 COMĂNEASCA, OUAI REFACERE, OUAI ISIFLOR SPP 18 + 19 TICHILEȘTI, OUAI PUNTO PROD ROMANU, OUAI TEVESIL;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Gropeni; SPA km 166;• Stații de repompare SRP D4, SRP D5, SP1A Gropeni, SRP1 Urleasca, SRP D6, SRP D 50, SRPD 51-2, SRPD 27A, SRPD 20-10, SRPD1c, SRP II Pisc;• Canale aducțiune: CA Luncă; L = 2.500 ml, CA 1, CA2; L = 65.400 ml;• Canale de distribuție 65 buc.; L = 328.203 m;• Reabilitare și modernizare construcții hidrotehnice: 658 buc. (319 buc. stăvilare, 96 buc. căderi și 243 buc. podețe).10. AMENAJAREA DE IRIGAȚII A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI - CANAL VEST (BZ)– Suprafața amenajată: 35.860 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP7 LIPIA; OUAI ISTRIȚA;Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: Canal Vest, L = 34.726 ml; Canal CV2, L = 18.564 ml;• Reabilitare conducte îngropate: Derivația 1 C Vest, Derivația 2 C Vest, Derivația 3 C Vest, Derivația 4 C Vest, L = 15.742 ml,• Reabilitare construcții hidrotehnice: 56 buc. (30 buc. stăvilare; 18 buc. podețe; 7 buc. subtraversări, 1 buc. cădere);• Reabilitare rețea electrică.11. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPU FRUMOS (CV)– Suprafața amenajată: 2.998 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GHIDFALĂU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Ghidfalău;• Conducta principală: L = 3.960 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. bazin compensator.12. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ (CL, GR)– Suprafața amenajată: 25.718 ha;– Nr. OUAI înființate: 2 (CL) + 2 (GR);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PRUNDU CHIRNOGI;AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul CL– Suprafața amenajată: 10.663 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 443, SPA km 448, SPA DUNĂRICA I și SPA DUNĂRICA II;• Canale de aducțiune CA0 și CA1: 5.633 ml;• Construcții hidrotehnice: 4 buc. (1 podeț, 3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.AMENAJAREA DE IRIGAȚII GOSTINU GREACA ARGEȘ, județul GR– Suprafața amenajată: 15.055 ha;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dumescu;• Stații de repompare: SRP Stăvârna, SRP Manta;• Canale de aducțiune: CA0 Lunca și CA0 Stăvârna: L = 18.087 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 1 buc. stăvilar.13. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BORCEA DE SUS (CL)– Suprafața amenajată: 11.404 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGROZOOTEHICA PIETROIU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de bază: SPA km 338, SPA km 64 + 200, SPR Baital;• Canale de aducțiune: CA 338, CA1-338, CA2-338, CA Nestea, CA1-Borcea, CA2-Borcea; L = 23.425 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 23 buc. (8 buc. stăvilare, 10 buc. podețe, 4 buc. deversoare și 1 buc. golire).14. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE (IL, CL)– Suprafața amenajată: 52.428 ha;– Nr. OUAI înființate: 6 (CL) + 6 (IL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PERIȘORU SPP 5; OUAI MOVILA; OUAI SĂVENI.– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul IL• Suprafața amenajată: 30.506 ha;• Stații de repompare: SRP 2; SRP 3; SRP 4, SRP 9; SRP 10;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, L = 18.720 ml;• Canale de distribuție: CD1 Pietroiu, CPE1 Pietroiu, CD2 Pietroiu, CD3, CD4, CD5; CD9, CD3a, CL; L = 58.612 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc.; (5 buc. căderi; 16 buc. podețe; 1 buc. sifon; 1 buc. golire, 1 buc. Deversor, 8 buc. stăvilare).AMENAJAREA DE IRIGAȚII PIETROIU ȘTEFAN CEL MARE, județul CL• Suprafața amenajată: 21.922 ha;• Stație de pompare de bază: SPA Pietroiu;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 6;• Canale de aducțiune: CA II, CA, CA1; L = 31.853 ml;• Canale de distribuție: CD1, CD6; L = 21.535 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 58 buc. (27 buc. podețe; 27 buc. stăvilare; 1 buc. golire; 1 buc. deversor; 1 buc. cădere; 1 buc. pod casetat Ștefan cel Mare).15. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BOIANU STICLEANU (CL)– Suprafața amenajată: 19.296 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GRĂDIȘTEA SPP 5 + 6 BOIANU; OUAI RASA SPP2 BOIANU 1, OUAI BOGATA SPP1 BOIANU;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Gălățui).16. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI CĂLĂRAȘI (CL)– Suprafața amenajată: 75.197 ha;– Nr. OUAI înființate: 11;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI VÂLCELE; OUAI DRAGOȘ VODĂ;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 388 (aducțiune și pentru Amenajarea Boianu Sticleanu);• Stații de repompare: SRP I Vlad Țepeș; SRP I Independența;• Canale de aducțiune: CA1, CA Barza (CA), CA2, CA6, CP, CB, L = 82.150 ml;• Canale de distribuție: CS 12; CC; CD 1A; CD 1B; CD6; CD7; CD4a; CD4b; CS2; CS3; CD I Dragalina; CD I Drajna; CD 8; CD 9; CD 10; L = 121.332 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 103 buc. (40 buc. podețe; 9 buc. căderi; 2 buc. goliri; 11 buc. sifoane; 41 buc. stăvilare).17. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU GALEȘU (CT)– Suprafața amenajată: 4.726 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI BRAVA; OUAI GAAD INVEST;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Galeșu;• Stații de repompare: SRP1 Galeșu;• Canale de aducțiune: CA1 - Galeșu, CA2 - Galeșu; L = 17.133 ml;• Canale de distribuție: CDI-1; CDI-2; L= 7.700 ml;• Construcții hidrotehnice: 19 buc. stăvilare.18. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU MOVILIȚA (CT)– Suprafața amenajată: 8.043 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AGIGEA– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB aducțiune Poarta Albă;• Stații de repompare SP Basarabi Pădure;• Canale de aducțiune CA1 Movilița; CA 2 Movilița, Canal Negru Vodă; L = 66.956 ml;• Canale de distribuție CD1-7 Movilița; CD1-4 Movilița; CD1-8 Movilița; CD2-8 Movilița; CD2-7 Movilița; CD1-1; L = 18.138 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 53 buc. (9 buc. stăvilare, 37 buc. căderi, 7 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică.19. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU CDMN/PAMN SUD (CT)– Suprafața amenajată: 3.341 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SP HINOG;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Hinog; SPB Medgidia.20. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII SADOVA CORABIA (DJ)– Suprafața amenajată: 71.775 ha;– Nr. OUAI înființate: 13;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SADOVA; OUAI BECHET OSTROVENI– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB L1; SPB PN; SPB PS;• Stații de repompare: L 2;TRUP II:• Canale de aducțiune: C0; C 2; L = 15.770 ml;• Canale de distribuție: 18 buc.; L = 161.566 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 137 buc. (69 buc. stăvilare; 30 buc. podețe; 20 buc. căderi; 8 buc. goliri; 10 buc. alte CH).21. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BRATEȘUL DE SUS (GL)– Suprafața amenajată: 5.083 ha;– Nr. OUAI înființate: 12;– OUAI/FOUAI care au accesat măsura 125: OUAI MONOFILARE OUAI FOLTEȘTI PRUT1, OUAI FOLTEȘTI PRUT2, OUAI FOLTEȘTI PRUT3, FOUAI FOLTEȘTI PRUT.– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoicani; SPR Șivița; SPR C. Văleni;• Canale de aducțiune: CPA3; CPA Stoicani; L = 9.515 ml;• Canale de distribuție: CD1 Monofilare; CD2 Monofilare; CD Monofilare; CD1 Stoicani, L = 11.649 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (8 buc. podețe; 1 buc. golire; 2 buc. stăvilare).22. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA COVURLUI (GL)– Suprafața amenajată: 115.396 ha;– Nr. OUAI/FOUAI înființate: 36 OUAI/2 FOUAI;– OUAI/FOUAI care au accesat măsura 125: OUAI CHINEJA 1; CHINEJA 2; OUAI FUNDENI PLOT59, OUAI SMÂRDAN, OUAI BRANIȘTEA, OUAI SCHELA PLOT14; OUAI NEGREA PLOT15, OUAI LOZOVA, OUAI IVEȘTI PLOT47, OUAI INDEPENDENȚA DUNĂRE/FOUAI CÂMPIA COVURLUI, FOUAI VAMEȘ SIRET;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunăre, SPA Barboși (aspirație); SPA Liești (aspirație), SPA Prut (aspirație);• Stații de repompare: SRP 4; SRP 5; SRP 6; SRP 9; SRP 13; SRP 17; SRP 18;• Canale de aducțiune: CA Chineja; CA Barboș; CPA Prut; CML; CP 1; CP2; L = 62.388 ml;• Sifoane pe aducțiune: Mălina, Lozova, Suhurlui, Valea Negrea, Valea Cocorașului, Valea Gerului, Valea Călmățui, Valea Rea CA2; L = 24.197 ml;• Stăvilare pe aducțiune: 14 buc.;• Conducta de aducțiune CA Barboși; L = 7.470 ml;• Canale de distribuție: CD2-1 Lunca; L = 1.750 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 25 buc. (4 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 7 buc. poduri).23. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TABĂRA-TRIFEȘTI-SCULENI (IS)– Suprafața amenajată: 17.258 ha;– Nr. OUAI înființate: 8;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI AQUA SOLONEȚ SUD TRIFEȘTI; OUAI AQUA SOLONEȚ NORD BIVOLARI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tabăra; SPA Soloneț;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA Nord Soloneț; CA Sud Soloneț; CA1C, CA2C, CA3C; L = 38.088 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 61 buc. (5 buc. stăvilare, 18 buc. podețe; 18 buc. clapeți, 11 buc. vane hidraulice automate, 3 buc. deversoare; 4 buc. goliri de fund, 2 buc. sifoane).24. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU (județele OT, VL)– Suprafața amenajată: 34.382 ha (OT: 27.696 ha; VL: 6.686 ha);– Nr. OUAI înființate: 6 (OT) + 3 (VL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PIATRA-OLT, OUAI 16 BRÂNCOVENI, OUAI 17 BRÂNCOVENI; OUAI STREJEȘTI, OUAI DOBRINA; FOUAI STREJEȘTI-PLEȘOIU; OUAI CALINA; OUAI VALEA OLTULUI NR. 1 ORLEȘTI-PRUNDENI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul OT• Stații de repompare SRP1; SRP2; SRP3; SRP4;• Priza Arcești, inclusiv rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA1 Strejești; CAI - 1; CA I - 2; CA Oltișor Nord; CA Oltișor Sud; CA2, CA4; CA4-1; CA3a; CA Jugălia Impermeabilizată; CA SPP Existent; L = 36.748 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 28 buc. (11 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 16 buc. podețe).AMENAJAREA DE IRIGAȚII BUCȘANI CIOROIU, județul VL• Stații de bază: SB 104 MALCEA; SB 111 LUNCAVĂȚ; SB 204 VOICEȘTI; SB 205 ȘTEFĂNEȘTI; SB 206 STREJEȘTI.25. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CARACAL (OT)– Suprafața amenajată: 75.739 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI FĂRCAȘELE;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Fărcașele;• Stații de repompare: SRP1; SRP2; SRP3; SRP4; SRP5; SRP6; SRP7; SRP8; SRP9; SRP10; SRP11; SRP12; SRP/CD3; SRP/CD5;• Priza Drăgănești mal drept, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CAL; CAT; CAT1; CAT2; L = 108.710 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD2; CD2-2; CD3; CD3-1; CD3 ext; CD3-1.1; CD3-1.2; CD3-2; CD3-2.1; CD3-2 ext; CD4; CD5; CD5 ext; CD6; CD7; CD8; CD8-1; CD8-2; CD8-3; CD9; L = 125.450 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 178 buc. (30 buc. stăvilare; 12 buc. căderi; 75 buc. podețe; 23 buc. deversoare; 20 buc. goliri de fund; 14 buc. sifoane; 4 vane hidraulice).• Reabilitare rețea electrică.26. AMENAJAREA DĂBULENI POTELU ADUCȚIUNE CE ALIMENTEAZĂ AMENAJAREA DE IRIGAȚII DĂBULENI POTELU CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 10.928 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI RĂCARI; OUAI VÂLCOVIA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP Răcari I; SRP C14;• Stații de pompare de evacuare: SPE CP 14, inclusiv rețea electrică;• Canale principale: L = 85.616 ml;• Canal colector: CCP1; L = 17.146 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 32 buc. (29 buc. podețe; 3 buc. stăvilare).27. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA ZIMNICEA (TR)– Suprafața amenajată: 2.930 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 1 TERASA ZIMNICEA; OUAI INTERAGRO nr. 2 TERASA ZIMNICEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SPR1; SPR2;• Canale de aducțiune: CA; CM; CP3; CPA2; CPA5; CPA6; L = 21.970 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 67 buc. (6 buc. stăvilare; 14 buc. podețe, 26 vane și 21 clapeți).28. AMENAJAREA DE IRIGAȚII VIIȘOARA (TR)– Suprafața amenajată: 96.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO nr. 4 VIIȘOARA; OUAI INTERAGRO nr. 5 VIIȘOARA; ODD INTERAGRO nr. 6 VIIȘOARA; OUAI INTERAGRO nr. 8 VIIȘOARA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gârla Iancului; SPA Ruptoare;• Stații de repompare: SRP Viișoara; SRP2 Zimnicea; SRP1 Urlui; SRP4;• Canale de aducțiune: CPD; CML; CMT; CA1; CA2; L = 48.446 ml;• Canale de distribuție: 26 CD-uri; L = 183.054 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 143 buc. (32 buc. stăvilare; 19 buc. deversoare; 74 buc. podețe; 18 buc. goliri).29. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLT CĂLMĂȚUI (TR)– Suprafața amenajată: 46.553 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI TOTITE; OUAI OLTEANCA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Dunărea;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2 + 3;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA3-1 CA4; L = 46.084 ml;• Canale de distribuție: 10 CD-uri; L = 78.455 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (31 buc. stăvilare; 20 buc. căderi; 40 buc. podețe).30. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LIȚA OLT (TR)– Suprafața amenajată: 4.871 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO NR. 7 - LITA OLT;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR Bercelui;• Canal aducțiune Lita; L = 7.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (1 buc. stavilă; 4 buc. podețe).31. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B (GR + TR)– Suprafața amenajată: 36.942 ha;– Nr. OUAI înființate: 1 (GR) + 4 (TR)– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI INTERAGRO 3 GIURGIU-RĂZMIREȘTI; OUAI INTERAGRO 11 GIURGIU-RĂZMIREȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul GR• Canale de distribuție: CD1; CD1-1; CD6; CD8; L = 35.835 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 31 buc. (10 buc. podețe; 10 buc. căderi; 7 buc. deversoare; 4 buc. goliri).AMENAJAREA DE IRIGAȚII GIURGIU RĂZMIREȘTI ZONA B, județul TR• Stație de pompare de bază: SPA Pietrișu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2; SRP3; SRP4;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA3; CA4; L = 27.121 ml;• Canale de distribuție: CD1; CD3; CD4; CD5; CD6; CD7; CD8; CD9; L = 35.719 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (4 buc. stăvilare; 5 buc. vane hidraulice; 20 buc. podețe; 6 buc. deversoare; 5 buc. goliri).32. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG (TL)– Suprafața amenajată: 24.449 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SATU NOU, OUAI DENISTEPE, OUAI HAGILAREEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP1 Babadag; SP 2 Babadag;• Stații de repompare: SRP1 Babadag; SRP4 Babadag;• Canale de aducțiune: CA4, CA0 Babadag, CA1, CA5, CD1-5, CD1-8, CA0-SP2 Babadag, CA2 Babadag; L = 59.350 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 39 buc. (9 buc. stăvilar, 17 buc. podețe, 4 buc. deversoare, 3 vane automate, 2 buc. goliri de fund și 4 buc. sifoane).33. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BEIBUGEAC SARINASUF (TL)– Suprafața amenajată: 14.694 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI PAVISERV;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Colina;• Stații de repompare: SRP1 Mahmudia;• Canale de aducțiune: CA0; CP1, CP3, CP4; L = 29.270 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 26 buc. (3 buc. stăvilare; 23 buc. podețe).34. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE (CT, TL)– Suprafața amenajată: 60.474 ha;– Nr. OUAI înființate: 3 (CT) + 1 (TL);– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI ZMEICA BAIA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul CT– Suprafața amenajată: 52.685 ha; • Stație de pompare de bază: SPB Sinoe;• Stații de repompare: SRPA 1-2; SRPA 1-5; • SRPA 1 – 2 Sinoe; SRPA 2 – 2 Sinoe; SRPA 3 – 1 Sinoe, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canale de aducțiune: CA Sinoe; CA4 - Sinoe; CA 1 Sinoe; CA 2 Sinoe; CA 3 A; CA 3 B; L= 70.321 ml;• Canale de distribuție: CD 2 Sinoe; CD 5 Sinoe; L = 6.744 m; • Reabilitare construcții hidrotehnice: 45 buc. (20 buc. podețe, 9 buc. vane hidraulice, 10 buc. deversoare, 3 buc. stăvilare, 1 buc. sifon, 2 buc. goliri de fund).AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, județul TL– Suprafața amenajată: 7.789 ha;• Stații de repompare: SRPA 2-1; SRPA 1-1; SRPA 5-9; SRPA 5-8;• Canale de aducțiune: CA4; CD7; L = 13.395 ml;• Canale de distribuție: CD8; L = 440 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (4 buc. vane hidraulice; 3 buc. podețe; 2 buc. deversoare).35. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SUD RAZELM (TL)– Suprafața amenajată: 13.454 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI GOLOVIȚA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 6 MARTIE;• Stații de repompare: SRPA 1-6 MARTIE;• Canale de aducțiune: CA0, CA1; CA2; L = 22.985 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (3 buc. stăvilare; 1 deversor; 12 buc. podețe; 3 buc. goliri).36. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SARICHIOI (TL)– Suprafața amenajată: 7.011 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SABANGIA SISTEM, OUAI SARICHIOI SISTEM I– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP 1 Sarichioi;• Stații de repompare: SRP 1 Sarichioi;• Canale de aducțiune: CA1, CA2, CA0-SP1 Sarichioi, CA; L = 6.699 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 6 buc. (1 buc. deversor, 3 buc. podețe, 1 buc. goliri, 1 buc. sifon metalic).37. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ALBIȚA FĂLCIU (VS)– Suprafața amenajată: 16.937 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI POGĂNEȘTI; OUAI OȚETOAIA; OUAI LUNCA BANULUI; OUAI RÂSEȘTI; OUAI AGROIRIG PRUT BEREZENI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPR 1 Pogănești, SPR 3 Bumbăta, SPR 4 Bereveni, SPR 2 Săratu;• Stații de repompare: SRP 1;• Canale de aducțiune: CA existent; CA2; CA3; CA4; CA5; L = 48.033 ml;• Canale de distribuție: CS 38; CD1; CD2; CD3; L = 8.375 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (3 buc. stăvilare; 12 buc. podețe).38. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CIORĂȘTI MĂICĂNEȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 10.434 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI SPP1 MAIA PRODISLAVA NANESTI; OUAI SPP 10 GABANA FERM - MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 13 AGRITOSCANA GOLOGANU; OUAI SPP AGRICOLA PROD MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 15B MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP 3-4 MĂICĂNEȘTI; OUAI SPP8 AGROSERV GRIG - MĂICĂNEȘTI;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP A0; SRP A1;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; L= 6.750 ml;• Canale de distribuție: CD2; CD3; CD4; L= 17.230 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. (6 buc. stăvilare și 5 buc. podețe).39. AMENAJAREA DE IRIGAȚII NEDEIA MĂCEȘU (DJ)– Suprafața amenajată: 55.387 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– OUAI care au accesat măsura 125: OUAI MĂCEȘU; OUAI PADEA;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Nedeia;• Stații de repompare: SRP 1 Horezu; SRP2 Barza; SRP 3 Segarcea; SRP6 Barca; SRP4, SRP5, SRP7;• Canale de aducțiune: CA0; CA1; CA2; CA3; CA4; L = 55.510 ml;• Canale de distribuție: 13 buc. CD cu L = 79.625 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 108 buc. (21 buc. stăvilare, 36 buc. podețe; 19 buc. căderi; 10 buc. deversoare; 14 buc. goliri; 1 buc. sifoane).
  Lucrări de reabilitare la:
  Total ETAPA IStații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  39 de amenajări6711012527.17211.501.4541.769.4383048
   +  Capitolul 2 Etapa a II-a40. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEMLAC-PEREG (AR)– Suprafața amenajată: 8.394 ha;– OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Semlac;• Canale de aducțiune: Canal Magistral; Canal CDG; L = 13.633 ml;• Canale de distribuție: CPA; CP1; L = 12.935 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 128 buc. (13 buc. stăvilare, 5 buc. căderi, 15 buc. podețe și 95 buc. sifoane).41. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FÂNTÂNELE ȘAGU (AR)– Suprafața amenajată: 6.920 ha– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare Fântânele;• Stație de repompare: SP Repompare Fântânele;• Canale de aducțiune: CA I, CA II; L = 19.410 ml;• Canale de distribuție: CPA; L = 3.852 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 37 buc. (11 buc. stăvilare; 3 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 11 buc. podețe; 10 buc. sifon).42. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȘTEFĂNEȘTI LEORDENI (AG)– Suprafața amenajată: 5.675 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 26.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 91 buc. (5 buc. stavile; 25 buc. căderi; 6 buc. deversoare; 16 buc. podețe; 39 buc. sifoane).43. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FULGERIȘ (BC)– Suprafața amenajată: 465 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stație de pompare amorsare: SPA Fulgeriș; • Conductă aducțiune SPA Fulgeriș; L = 900 ml;• Reabilitare rețea electrică.44. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ITEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 1.732 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Itești;• Stație de repompare: SRPA Itești;• Canal de aducțiune: CA 1 Itești; L = 5.800 ml;• Conductă de refulare: SPA Itești – canal aducțiune; L = 300 ml;• Conductă de refulare: SRPA Itești – SPP3 Itești; L = 2.500 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 3 buc. (3 buc. stăvilare);• Reabilitare rețea electrică.45. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TAMAȘI (BC)– Suprafața amenajată: 319 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Tamași;• Conductă de refulare: CR; L= 1.100 ml;• Reabilitare rețea electrică.46. AMENAJAREA DE IRIGAȚII GHEORGHE DOJA (BC)– Suprafața amenajată: 136 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Gh. Doja;• Conductă de refulare: L = 1.588 ml;• Reabilitare rețea electrică.47. AMENAJAREA DE IRIGAȚII RACOVA FILIPEȘTI (BC)– Suprafața amenajată: 723 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Racova-Filipești;• Conductă de refulare Dn 1200 mm, L = 2.700 ml;• Canalul de aducțiune CA Pădureni, L= 2.500 ml; • Conductă principală CP4; L = 3.400 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (2 buc. podețe, 3 vane);• Reabilitare rețea electrică.48. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOVILENI HĂVÂRNA (BT)– Suprafața amenajată: 804 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Movileni;• Canale de aducțiune: CA; L = 35 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).49. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CURTEȘTI (BT)– Suprafața amenajată: 437 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Curtești;• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 150 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. (1 buc. stavilă; 1 buc. grătar).50. AMENAJAREA DE IRIGAȚII INCINTA B.H. CĂLMĂȚUI (BR)– Suprafața amenajată: 23.426 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA 1 + 3; SRP 4; SRP A III;• Canale de aducțiune: CA 1; CP 1 Orez.; L = 33.635 ml;• Canale de distribuție: CD 7; CD 9; CD 4; CD 6; CP 1 - 2; CD 1 - 1; Cd 1 - 3; CD 1 - 4; L = 16.879 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 33 buc. (13 buc. stăvilare; 1 buc. cădere; 17 buc. podețe, 1 buc. vană automată, 1 buc. subtraversare).51. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LUNCA RÂU BUZĂU (BR)– Suprafața amenajată: 6.453 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA; L = 42.298 ml;• Canale de distribuție: CE 203 - A; L = 8.650 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 40 buc. (16 buc. stăvilare, 24 buc. podețe).52. AMENAJAREA DE IRIGAȚII LATINU VĂDENI (BR)– Suprafața amenajată: 13.099 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Vădeni; SPA Cotu Mihale; SPA Siliștea; SPA Cotu Lung; SPA Voinești;• Stații de repompare: SRPA Baldovinești; SRPA Vădeni; SRPA Latinu; SRPA Oancea; SRP Latinu;• Canale de aducțiune: CA 6 Cotu Lung; CD 7 Cotu Lung; CPA Baldovinești; CD 2 Orezărie; CD 12; CD 11; CD 9 - 1; CA 1 Magistral; CA Colector; CP 4; CA II Latinu; CA 3 - 2; CD 2; CD1; CA 1 Latinu; CD 5; CD 6; CD 7 - 1; CD 7 - 2; CD 4 - 2; CPA 3; L = 60.870 ml;• Canale de distribuție: CD 9; L = 3.897 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 233 buc. (179 buc. stăvilare; 2 buc. căderi; 52 buc. podețe).53. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IANCA SURDILA-GRECI (BR)– Suprafața amenajată: 26.762 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: IM Gheorghiu; • Stații de repompare: SRPA I Spiru Haret, SRPA I- A Lacu Rezii, SRPA IQ, SRP 1A, SRP 2 – A, SRP 1-C, SRP 2-C, SRP 3-C, SRP 1 + 3, SRP 4;• Canale de aducțiune: CA 1 A; CA 1 C; L = 40.215 ml;• Canale de distribuție: CA Mircea Vodă; CA 1 - B, CA 1 - D, CA 1 – E; L = 69.405 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 54 buc. (13 buc. stăvilare, 2 buc căderi, 25 buc. podețe și 14 vane).54. INCINTA CĂLMĂȚUI-GROPENI-CHIȘCANI (BR)– Suprafața amenajată: 12.879 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 221, SPA km 225;• Stație de repompare: SRP 1 Orezărie• Canale de aducțiune: CPA2; CPA3; CPA km 203; CPA km 221; CPA Gropeni; CPA km 196; L = 31.320 ml;• Canale de distribuție: CD 1 Orezărie, CD 2 Orezărie; L = 3.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 46 buc. (24 buc. stăvilare și 22 buc. podețe).55. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CÂMPIA BUZĂULUI CANAL EST (BZ)– Suprafața amenajată: 9.941 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRPA Mătești;• Canale de aducțiune: Canal Est; L = 7.493 ml;• Reabilitare supratraversare râul Buzău; L = 370 ml și a instalației de amorsare;• Reabilitare conductă îngropată Canal Est: Derivația 1, L = 3.500 ml și Derivația 2, L = 6.600 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (4 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare; 8 buc. sifoane, 1 buc. racord nod vane).• Reabilitare rețea electrică.56. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CĂLĂRAȘI RĂUL (CL)– Suprafața amenajată: 6.845 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km 353;• Canale de aducțiune: CA II, CA III; L = 19.300 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 15 buc. (5 buc. stăvilare; 5 buc. căderi; 4 buc. podețe; 1 buc. golire).• Reabilitare rețea electrică.57. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MOSTIȘTEA I (CL)– Suprafața amenajată: 20.000 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SRPA 1112;• Canale de aducțiune: CA 1; L = 7.688 ml;• Canale de distribuție: CD 1 - 2; CD 1 - 3; L = 12.768 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 9 buc. (2 buc. stăvilare; 3 buc. deversoare; 3 buc. podețe; 1 buc. golire).58. AMENAJAREA DE IRIGAȚII JEGĂLIA (CL)– Suprafața amenajată: 22.268 ha;– Nr. OUAI înființate: 5;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Borcea;• Stații de repompare: SRP Baza Terasei;• Canale de aducțiune: CA Lunca; CA Terasa - ramura A; CA Terasa - ramura B; L = 34.184 ml;• Canale de distribuție: CS 2; CS3; CP3; L = 13.076 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 30 buc. (15 buc. stavile; 12 buc. podețe, 3 buc. vane).59. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OLTENIȚA SURLARI DOROBANȚU (CL)– Suprafața amenajată: 9.788 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 414; SPA 422; SPA 428;• Canale de aducțiune: CE 421 Privalul Scoiceni; CPE 2; L = 13.150 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (9 buc. podețe; 1 buc. sifon).60. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU BASARABI (CT)– Suprafața amenajată: 5.903 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Basarabi;• Stații de repompare: SRP1 Basarabi;• Canale de aducțiune: CA 0 Basarabi; CA1 - Basarabi; L= 14.320 ml;• Canale de distribuție: CD I-1; CD II-1A; L = 3.400 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. stăvilare.61. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIE HÂRȘOVA (CT)– Suprafața amenajată: 2.954 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de pompare de bază: SPA Plutitoare Hârșova; SPA Plutitoare Vadu Oii; SPA Plutitoare Ciobanu.62. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SEIMENI (CT)– Suprafața amenajată: 22.784 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Seimeni;• Stații de repompare: SRP1, SRP2;• Canale de aducțiune: CA 1 Seimeni; CA1 Legătura; CA2; CA3; CA4; L = 55.201 ml; • Canale de distribuție: CD I-1; L = 5.760 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 17 buc. (5 buc. stăvilare, 1 buc. cădere, 1 buc. deversor, 8 buc. podețe, 2 buc. sifon).63. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU - NICOLAE BĂLCESCU (CT)– Suprafața amenajată: 29.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB N. Bălcescu;• Stații de repompare: SRP1, SRP2, SRP3, SRP4;• Canale de aducțiune: CAO N. Bălcescu, CAI N. Bălcescu, CA0, CA1, CA2, CA3, CA4, CA6, CP Făclia; CP Cuza-Vodă, L = 103.094 ml; • Canale de distribuție: CD I-12, CD I-21, CD I-22, CD I-23, CD II-5; L = 43.039 ml.• Reabilitare construcții hidrotehnice: 118 buc. (55 buc. stăvilare, 9 buc. deversoare, 15 buc. podețe, 2 buc. vane, 3 buc. sifoane, 34 căderi).64. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU (CT)– Suprafața amenajată: 26.481 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPB Dorobanțu;• Stații de repompare: SRP 1 M. Kogălniceanu, SRP 2 M. Kogălniceanu, SRP 4 M. Kogălniceanu, SRP 5 M. Kogălniceanu; • Canale de aducțiune: CA O M. Kogălniceanu, CA 1, CA 2, CA 3, CA 4, CA 5; L = 55.693 ml;• Canale de distribuție: CD I - 1, CD I - 2, CD I - 3, CD I - 6, CD I - 13, CD I - 14, CD I – 17, CD II - 2; CD II - 10; CD II - 11; CD II - 12; CD II - 14; CD II - 18; CD II - 19; CD III - 2; CD III - 4; CD III - 5; L = 45.316 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 179 buc. (42 buc. stăvilare; 43 buc. căderi; 9 buc. deversoare; 82 buc. podețe, 3 buc. vane).65. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TITU OGREZENI (DB)– Suprafața amenajată: 40.647 ha;– Nr. OUAI înființate: 2; – Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; L = 86.852 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 99 buc. (29 buc. deversoare, 32 buc. stăvilare, 17 buc. căderi, 16 buc. podețe, 5 buc. sifoane).66. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BISTREȚ NEDEIA JIU (DJ)– Suprafața amenajată: 12.326 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA 1 Orezărie;• Stații de repompare: SRP 1 Orezărie; SRP 1 Extindere Orezărie; SRP 2 Orezărie;• Canale de aducțiune: CA 1; CA 2; CA 3; CA 4; L = 27.600 ml;• Canale de distribuție: CD III; L = 2.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 12 buc. (10 buc. stăvilare; 2 buc. deversoare).67. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CETATE GALICEA (DJ)– Suprafața amenajată: 38.053 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de repompare: SRP 1 Galicea; SRP 2 Galicea;• Canal de aducțiune CA, L = 15.330 ml;• Canale de distribuție: CD; L = 60.164 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 98 buc. (23 buc. stăvilare; 28 buc. podețe; 37 buc. căderi; 4 buc. deversoare; 6 buc. goliri).68. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CALAFAT BĂILEȘTI (DJ)– Suprafața amenajată: 54.134 ha;– Nr. OUAI înființate: 7;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stații de repompare: SRP 2 Covei;• Canale de aducțiune: CA; L = 22.000 ml;• Canale de distribuție: CD-uri; L = 331.572 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 453 buc. (206 buc. stavile; 127 buc. podețe; 2 buc. deversoare; 118 buc. căderi).69. *) AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA NICOREȘTI TECUCI (GL)– Suprafața amenajată: 16.349 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Ionășești;• Canale de aducțiune: CA Nord; CA Sud; L = 17.988 ml;• Canale de distribuție: CD 1, CD 3; CD 4; CD 4a; CD 5; L = 27.185 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 36 buc. (15 buc. stăvilare; 5 buc. sifoane; 16 buc. podețe).70. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ARGEȘ km 23 (GR)– Suprafața amenajată: 1.691 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Adunații-Copăceni;• Stații de repompare; SRP Adunații-Copăceni;• Canale de aducțiune: CA Adunații-Copăceni; L = 3.900 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 2 buc. podețe.71. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SLOBOZIA DUNĂRE (IL)– Suprafața amenajată: 2.853 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA Orezărie Vlădeni – SPP 1; CP 1 – CP 4; CA Interconectare 2 – 3; L = 6.730 ml;• Conductă SRP A 1 – CC2; L = 1.913 ml.72. AMENAJAREA DE IRIGAȚII OREZĂRIA LUCIU GIURGENI (IL)– Suprafața amenajată: 5.140 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SP Plutitoare 1 Giurgeni, SP Plutitoare 2 Giurgeni, SP Plutitoare 1 bis Giurgeni;• Stații de repompare: SRP A1, SRP A3, SRP A4;• Canale de aducțiune: CA1; CA 2; CA5; CA bief 1; CA3 et. 1; L = 17.967 ml;• Canale de distribuție: CD III; CDS III – 17; CDS III – 21; CDS III – 26; L = 7.520 ml.73. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA BORDUȘANI (IL)– Suprafața amenajată: 22.836 ha;– Nr. OUAI înființate: 6;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Făcăeni;• Stații de repompare: SPA Fixa; SRP 1; SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA0 Terasa Bordușani; CA1; L = 9.476 ml;• Canale de distribuție: CD 1; CD2; CD3; CD4; CD5; CD 2a; L = 31.319 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 35 buc. (9 buc. stavile; 6 buc. căderi; 8 buc. deversoare; 12 buc. podețe).74. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ȚIGĂNAȘI PERIENI (IS)– Suprafața amenajată: 3.368 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stații de repompare: SRP 1; SRP 2.75. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SCULENI ȚUȚORA GORBAN (IS)– Suprafața amenajată: 21.009 ha;– Nr. OUAI înființate: 2;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Moreni; SPA Sculeni;• Canale aducțiune: CA1 Nord, L = 840 ml; CA1 Moreni; L = 3.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (7 buc. stăvilare; 3 buc. podețe).76. AMENAJAREA DE IRIGAȚII CRIVINA VÂNJU MARE (MH) – Suprafața amenajată: 26.592 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Țigănași;• Stație de repompare: SRP Devesel;• Canale de aducțiune: CA; L = 30.090 ml;• Canale de distribuție: CD 2, CD3, CD4, CD5; L = 21.180 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 19 buc. (6 buc. stăvilare; 13 buc. podețe).77. AMENAJAREA DE IRIGAȚII IZVOARELE - CUJMIR (MH)– Suprafața amenajată: 63.889 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stație de pompare de bază: SPA Pristol; SPA Salcia;• Stație de repompare: SRPA 1 Gruia; SRPA 2 Pătulele; SRPA 3 Cujmir; SRP A4 Dârvari; SRPA 6 Valea Anilor; • Canale de aducțiune: CA 1; CA2; L = 23.983 ml;• Canale de distribuție: 16 CD; L = 95.673 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 42 buc. (12 buc. stăvilare; 20 buc. podețe; 10 buc. căderi); • Reabilitare rețea electrică.78. AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA CORABIA (OT)– Suprafața amenajată: 35.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 10;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Celei;• Stații de repompare: SRP 5, SRP 6, SRP 7A, SRP 7B;• Canale de aducțiune: CA și Canal de priză; L = 11.623 ml;• Canale de distribuție: CD I - 1; CD I - 2; CD I - 3; CD I - 4; CD I - 5; CD I - 6; CD II - 1; CD II - 2; CD II - 3; CD II - 5; CD II - 7; CD II - 9; CD II - 10; CD II - 11; CD I - 3b; L = 76.070 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 80 buc. (33 buc. stăvilare; 16 buc. căderi; 2 buc. deversoare; 29 buc. podețe);• Reabilitare rețea electrică.79. AMENAJAREA DE IRIGAȚII STOENEȘTI VIȘINA (OT)– Suprafața amenajată: 25.813 ha;– Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Stoenești;• Stații de repompare: SRP Slăveni, inclusiv reabilitare rețea electrică;• Canal magistral; Canal E; Canal C; CA Deveselu; CA 17 Deveselu; CP7; CP8; CP9; CP10; CP11; CP12; CP13; CA14; CP19; CP22; CP24; CP25; L = 98.834 ml;• Canal de distribuție: CD II; L = 7.500 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 76 buc. (39 buc. stavile; 9 buc. căderi; 1 buc. deversor; 27 buc. podețe).80. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PECENEAGA TURCOAIA MĂCIN (TL)– Suprafața amenajată: 19.024 ha;– Nr. OUAI înființate: 4;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Cetate; SP Plutitoare Peceneaga;• Stații de repompare: SPA Peceneaga;• Canale de aducțiune: CA1; CA2; CA; L = 11.700 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 10 buc. (1 buc. stăvilar; 1 buc. deversor; 2 buc. podețe; 2 buc. goliri; 4 buc. sifoane).81. AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA (TL)Suprafața amenajată: 5.252 ha;Nr. OUAI înființate: 3;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Isaccea; • Stație de repompare: SRP1 Isaccea; • Canale de aducțiune CA, CA1, CA2; L = 2.720 m;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 13 buc. (10 buc. podețe, 1 buc. deversor lateral și 2 buc. sifoane cu L = 1.452 ml).82. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MÂNJEȘTI (VS)Suprafața amenajată: 595 ha;Nr. OUAI înființate: OUAI Mânjești;– Obiective care se propun pentru reabilitare: • Stații de pompare de bază: SPA Mânjești;• Conductă de refulare; L = 1.260 m;• Conductă de aspirație; L = 80 m.83. AMENAJAREA DE IRIGAȚII PUTNA (VN)– Suprafața amenajată: 2.385 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de distribuție: Canal Sturza; Canal Bolotești-Făurei; Canal Sârbi Bătinești; Canal Școală; Canal Pătrășcani; Canal Răchitosu; Canal Săftoiu; Canal Găgești; Canal Anexa Făurei; L = 107.200 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 85 buc. (39 buc. stăvilare; 26 buc. căderi; 12 buc. podețe; 8 buc. sifoane).84. AMENAJAREA DE IRIGAȚII BILIEȘTI SLOBOZIA CIORĂȘTI (VN)– Suprafața amenajată: 14.980 ha;– Nr. OUAI înființate: 9;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Biliești;• Stație de repompare: SRP Vânători; SPP 7; • Canale de aducțiune: CA, CA Vest; L = 24.970 ml;• Canale de distribuție: 8 CD; L = 19.668 ml;• Conductă principală CP; L = 6.000 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 71 buc. (14 buc. stăvilare; 32 buc. podețe; 12 buc. deversoare; 6 buc. căderi).85. AMENAJAREA DE IRIGAȚII SURAIA VADU ROȘCA (VN)– Suprafața amenajată: 2.795 ha;– Nr. OUAI înființate: 1;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: 1 CA; L = 14.050 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 11 buc. podețe.
  Total etapa IILucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  46 de amenajări506511.73120.4801.015.7021.029.9282.226
   +  Capitolul 3 Etapa a III-a86. AMENAJAREA DE IRIGAȚII FĂCĂENI VLĂDENI (IL)– Suprafața amenajată: 2.224 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA km. 3;• Stații de repompare: SRP 1, SRP 2; SRP 3;• Canale de aducțiune: CA 3 Vlădeni; L = 6.562 ml;• Canale de distribuție: CD 7; CD 7A; CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 ml.87. AMENAJAREA DE IRIGAȚII DRĂGĂNEȘTI (OT)– Suprafața amenajată: 6.233 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Stație de pompare de bază: SPA Pestra;• Canale de aducțiune: CA L 1 Drăgănești; CA L 2 Pestra; CPA; L = 20.242 ml;• Conducta de alimentare a canalului CA L1 Drăgănești; L = 580 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 5 buc. (3 buc. stăvilare, 2 buc. podețe).88. AMENAJAREA DE IRIGAȚII MIHĂIEȘTI BĂBENI (VL)– Suprafața amenajată: 1.112 ha;– Nr. OUAI înființate: -;– Obiective care se propun pentru reabilitare:• Canale de aducțiune: CA 1; L = 4.900 ml;• Reabilitare construcții hidrotehnice: 7 buc. (2 buc. stăvilare, 3 buc. podețe, 2 buc. subtraversări).
  Total etapa IIIStații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte îngropate (ml)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  3 amenajări2358031.70411.97212
  Situația centralizată a obiectivelor propuse pentru reabilitare aferente celor trei etape
  TOTAL GENERALLucrări de reabilitare la:
  Stații de bază (buc.)Stații de repompare (buc.)Conducte de refulare (ml)Conducte îngropate (ml)Colectoare (buc.)Reabilitare canaleConstrucții hidrotehnice (buc.)
  Aducțiune (ml)Distribuție (ml)
  88 amenajări11917811.85648.23212.548.8602.811.3385.286
  *) Amenajări de irigații reabilitate în anul 2004 în cadrul Proiectului de reformă și reabilitare a sistemelor de irigații din România finanțat de Banca Mondială.
  -----