HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 14 decembrie 1999privind unele măsuri pentru finanţarea parţială a importului de combustibil energetic necesar în vederea realizării Programului de iarna 1999-2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Compania Naţionala de Electricitate - S.A. este autorizata sa realizeze un plasament financiar prin emiterea de obligaţiuni în lei şi în valută pe piaţa interna de capital, în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A. echivalent, în patru transe egale pe termen de 366 de zile, pentru finanţarea unei părţi din importul de pacura, gaze naturale şi cărbune energetic, necesar în vederea realizării Programului energetic 1999-2000.  +  Articolul 2Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, a emisiunii de obligaţiuni în lei şi în valută pe piaţa interna de capital de către Compania Naţionala de Electricitate - S.A., în valoare totală de 100 milioane dolari S.U.A. echivalent, în patru transe egale, precum şi a dobânzii, a comisioanelor şi a altor costuri aferente.  +  Articolul 3Răscumpărarea obligaţiunilor şi plata dobânzii, a comisioanelor şi a altor costuri aferente vor fi asigurate de Compania Naţionala de Electricitate - S.A. din surse proprii, corespunzătoare termenelor şi condiţiilor prospectului de emisiune.PRIM-MINISTRU INTERIMARALEXANDRU ATHANASIUContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------