DECIZIE nr. 12 din 10 iulie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 10 iulie 2018  Având în vedere Hotărârea Biroului permanent al Senatului privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNIC(1) Ordinea de zi a Senatului prevăzută la pct. I din anexa la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;– Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.(2) Programul de lucru al Senatului prevăzut la pct. II din anexa la Decizia președintelui Senatului nr. 9/2018 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Marți, 3 iulie 2018
  ora 9,45Ședința Biroului permanent al Senatului
  ora 11,00Lucrări în Plenul Senatului
  - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
  - vot final
  Miercuri, 4 iulie- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 17,00Ședința Biroului permanent al Senatului
  Joi, 5 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 10,30 - până la epuizarea ordinii de ziLucrări în Plenul Senatului
  - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
  ora 12,00- vot final
  Luni, 9 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 18,30Ședința Biroului permanent al Senatului
  ora 21,30Ședința Biroului permanent al Senatului
  Marți, 10 iulie 2018
  ora 10,00- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  ora 13,00 - până la epuizarea ordinii de ziLucrări în Plenul Senatului
  - Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
  - vot final
  Miercuri, 11 iulie-joi, 12 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor
  Luni, 16 iulie-joi, 19 iulie 2018- Lucrări în comisiile permanente
  Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor probleme repartizate comisiilor“

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  Adrian Țuțuianu
  București, 10 iulie 2018.Nr. 12.----