HOTĂRÂRE nr. 25 din 4 iulie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 14 - Grupul parlamentar de prietenie cu Elveția– domnul deputat Kelemen Hunor, Grupul parlamentar U.D.M.R., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;– la punctul 45 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Congo– domnul deputat Simion Lucian-Eduard, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Cocoș Vasile, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 85 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar– doamna deputat Mihălcescu Carmen-Ileana, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în funcția de secretar pe domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, neafiliat;– domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, neafiliat, își păstrează calitatea de membru al grupului de prietenie;– la punctul 86 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Senegal– domnul deputat Cocoș Vasile, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Simion Lucian-Eduard, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 87 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore– domnul deputat Suciu Matei, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în funcția de președinte pe domnul deputat Bănicioiu Nicolae, neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 4 iulie 2018.Nr. 25.----