LEGE nr. 193 din 10 decembrie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 15 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 27 august 1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următoarea formulare:"Ordonanţa privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, acreditate"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care urmează cursurile de zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru procurarea de cărţi şi publicaţii, materiale didactice, calculatoare personale, instrumente şi materiale de laborator, îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi pentru cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----