ORDIN nr. 1.210 din 27 iunie 2018pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 29 iunie 2018  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.872/2018 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) și (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea organizațiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condițiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigații, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului ordin, în condițiile legii, în care sunt specificate obligațiile prevăzute de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Patrimoniul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea și corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparținând acestei entități.  +  Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare preluate de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizații a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea art. 29^3 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2018.Nr. 1.210.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor din infrastructura secundară de irigații, aflate în domeniul privat al statului
   și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, care se transmit
  în proprietatea unor organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița
  Nr. crt.Codul de clasificare și nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresaValoarea de inventar (lei)
  11.8.12/6500309Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Amara Sediul: localitatea Amara, județul Ialomița, înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare 334/2007, CIF 23109253Stație SPP 59Clădire stație de pompare Suprafața construită - 29 mp Regim înălțime - parter Agregate de pompare - 55 mp Bazin hidrofor - 13 mp Transformator - 10 mp Construcții anexe - 11 mp Nr. cadastral: 23836UAT Amara, județul Ialomița969.423
  21.8.12/6500687Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF RO 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Bordușani-Balta Ialomiței Sediul: comuna Bordușani, județul Ialomița, înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare 394/2008, CIF 24033455Stație SPP BordușaniClădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafo Suprafața desfășurată - 60 mp Suprafața construită - 60 mp Regim înălțime - parterUAT Bordușani, județul Ialomița13.753
  1.8.12/6500691Stație SPP 1 FăcăeniClădire stație de pompare Suprafața construită - 156 mp Regim înălțime - parter Post trafo - 9 mp Nr. cadastral: 22780UAT Făcăeni, județul Ialomița32.324
  1.8.12/6500695Stație SPP 2 FăcăeniClădire stație de pompare agregate de pompare, construcții anexe și post trafo Suprafața desfășurată - 192 mp Suprafața construită - 192 mp Regim înălțime - parterUAT Făcăeni, județul Ialomița25.437
  1.8.12/6500699Stație SPP StelnicaClădire stație de pompare, agregate de pompare, construcții anexe și post trafo Suprafața desfășurată - 203 mp Suprafața construită - 203 mp Regim înălțime - parterUAT Stelnica, județul Ialomița11.318
  31.8.12/6500607Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare CIF RO 29275212Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Platonești SPP6 Sediul: localitatea Săveni, județul Ialomița, înregistrată în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare cu numărul 350/2008, CIF 23159421Stație SPP6 (MOVILA)Clădire stație de pompare și post trafo Suprafața desfășurată -580 mp Suprafața construită - 580 mp Regimul de înălțime - parterUAT Platonești, județul Ialomița29.800
  1.8.6./6500609Rețea aferentă SPP6 CP10Conductă principală: CP10 = 5.706 m Conductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 mUAT Platonești, județul Ialomița52.352
  ----