DECIZIE nr. 5 din 27 iunie 2018privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 27 iunie 2018    În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 84 alin. (8) și (10) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICCamera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 2 iulie 2018, ora 14,00, pentru perioada 2-19 iulie 2018, cu următoarea ordine de zi:1. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență - PLx 396/25.06.2018;2. Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore - PL-x 33/2018;3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic - PL-x 342/2018;4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare - PL-x 136/2018;5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România - PL-x 188/2018;6. Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art. 24^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - PL-x 335/2018;7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare - PL-x 600/2017;8. Proiect de Lege privind Codul administrativ al României - PL-x 369/2018;9. Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor imobile - PL-x 350/2018;10. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor - PL-x 351/2018;11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică - PL-x 839/2015;12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică - PL-x 377/2011;13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal - PL-x 250/2016;14. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații - Pl-x 506/2017;15. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic - Pl-x 55/2018;16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor - Pl-x 418/2017;17. Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale - Plx 125/2018;18. Propunere legislativă pentru modificarea art. 94 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar - Pl-x 282/2016;19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național - Plx 494/2017;20. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar - PL-x 84/2018;21. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori - PL-x 85/2018;22. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA - PLx 128/2018;23. Proiect de Lege pentru modificarea art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - PL-x 112/2018;24. Proiect de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 - PL-x 244/2018;25. Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainiene - PL-x 274/2018;26. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene - PL-x 308/2018;27. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și pentru completarea art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului - PLx 164/2018;28. Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată;29. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților;30. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 27 iunie 2018.Nr. 5.----