ORDIN nr. 2.901 din 10 octombrie 2016pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 28 octombrie 2016



    Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 402 alin. (2), (10) și (11), art. 403 alin. (2), art. 404 alin. (2) și (5), art. 406 alin. (1) lit. b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1) și art. 432 alin. (1) din titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor pct. 124 alin. (3) lit. c), pct. 127 alin. (1), pct. 142 alin. (5), pct. 143 alin. (5), pct. 146 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare calendarul de implementare a EMCS și specificațiile funcționale ale sistemului destinat urmăririi deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize prin implementarea sistemului informatizat,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 829/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 martie 2016.  +  Articolul 3Manualul de utilizare a aplicației EMCS-RO-Mișcări va fi publicat pe pagina web a Direcției Generale a Vămilor.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, dată la care își încetează valabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.136/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 27 mai 2014.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Eugen-Dragoș Doroș
    București, 10 octombrie 2016.Nr. 2.901.  +  ANEXĂ INSTRUCTIUNIde completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicațiaEMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize----