HOTĂRÂRE nr. 22 din 13 iunie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 15 iunie 2018  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul 17 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat:– domnul senator Corlățean Titus, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește, în funcția de președinte, pe domnul senator Orțan Ovidiu-Florin, Grupul parlamentar P.S.D.;– domnul senator Orțan Ovidiu-Florin, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru al grupului de prietenie în locul domnului senator Corlățean Titus, Grupul parlamentar P.S.D.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 13 iunie 2018.Nr. 22.------