DECIZIE nr. 217 din 14 iunie 2018privind revocarea și numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018  Având în vedere propunerea formulată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin Adresa nr. 2.520 din 5 iunie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/10.367/A.I.L. din 5 iunie 2018, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) lit. c), alin. (7) lit. a) și alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Steluța Claudia Oncică se revocă din calitatea de membru neexecutiv, reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), doamna Daciana Dumitru se numește în calitatea de membru neexecutiv, reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.  +  Articolul 2Punctul 3 al articolului 1 din Decizia prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 16 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:3. Daciana Dumitru, reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 14 iunie 2018.Nr. 217.-----