ORDIN nr. 3.675 din 14 mai 2018privind aprobarea componenței grupului de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar și a componenței comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 8 iunie 2018  În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 6 din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.593/2014, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componența grupului de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă componența comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Grupul de elaborare și comisia de validare au responsabilități și cu privire la revizuirea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar aflate în vigoare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenței grupului de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar și a componenței comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 5 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.933/2017*) privind aprobarea componenței grupului de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal și a componenței comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul liceal.*) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.933/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 14 mai 2018.Nr. 3.675.  +  Anexa nr. 1
  GRUPUL DE ELABORARE
  a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaInstituția
  1.Ionel-Florian LixandruSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  2.Irina Elisabeta KovácsSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  3.Eugen StoicaInspector generalMinisterul Educației Naționale
  4.Maria Mina RusuInspector generalMinisterul Educației Naționale
  5.Daniel GrigorescuInspector generalMinisterul Educației Naționale
  6.Alexandru SzepesiDirectorMinisterul Educației Naționale
  7.Gabriela DrăganInspector generalMinisterul Educației Naționale
  8.Adrian BărbulescuDirectorMinisterul Educației Naționale
  9.Oana MoșoiuResponsabil intervenții sistemice ROSEMinisterul Educației Naționale, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
  10.Ciprian FartușnicCercetător științific dr. IInstitutul de Științe ale Educației
  11.Irina HorgaCercetător științific dr. IInstitutul de Științe ale Educației
  12.Simona VeleaCercetător științific dr. IInstitutul de Științe ale Educației
  13.Petre BotnariucCercetător științific dr. IInstitutul de Științe ale Educației
  14.Carmen RăileanuInspector de specialitateCentrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
  15.Dana Carmen StroieInspector de specialitateCentrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
  16.Florina BărbulescuConsilier superiorCentrul Național de Evaluare și Examinare
  17.Irina GeorgescuConsilier principalCentrul Național de Evaluare și Examinare
  NOTĂ:Grupul de elaborare a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul secundar poate propune constituirea unor subgrupuri de lucru în a căror componență să fie incluși, în calitate de colaboratori, diferiți experți/specialiști în domeniul curricular.
   +  Anexa nr. 2
  COMISIA DE VALIDARE
  a proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru învățământul secundar
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaInstituția
  1.Valentin PopaMinistruMinisterul Educației Naționale
  2.Petru AndeaSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  3.Gigel ParaschivSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  4.Corina MarinDirector generalMinisterul Educației Naționale
  5.Mihaela Tania IrimiaDirector general Ministerul Educației Naționale
  6.Liliana PreoteasaDirectorMinisterul Educației Naționale, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
  7.Magdalena BalicaDirector adjunctInstitutul de Științe ale Educației
  8.Angelica MihăilescuCercetător științific III, șef laborator curriculumInstitutul de Științe ale Educației
  9.Marian ȘuțăDirectorCentrul Național de Evaluare și Examinare
  10.Felicia SăndulescuDirector adjunctCentrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
  11.Bogdan SimionescuAcademician Academia Română
  12.Alexandru SurduAcademicianAcademia Română
  13.Anca PopoviciLector univ. dr. Universitatea din București
  14.Adrian OpreProf. univ. dr.Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca
  15.Cătălin TănaseProrectorUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași
  16.Mariana CrașovanConferențiar univ.Universitatea de Vest din Timișoara
  17.Cornelia Popa-StavriVicepreședinte Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
  18.Lidia AntoniuPrim-vicepreședinte Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“
  ----