RECTIFICARE nr. 210 din 12 aprilie 2018referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 7 iunie 2018    La Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 aprilie 2018, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 2, la coloana „Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare“, în loc de: „Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea C.U.I. 11362006“ se va citi: „Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea C.U.I. 20795092“.----