ORDIN nr. 443 din 10 mai 2018pentru actualizarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2018  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale deșeuri, situri contaminate și substanțe periculoase nr. 92.381/DGDSCSP din 2.03.2018,în temeiul prevederilor:– art. 24 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iulie 2015, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2017/2.096 a Comisiei din 15 noiembrie 2017 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei II la Directiva 2000/53/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2017.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 10 mai 2018.Nr. 443.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Legea nr. 212/2015)
  LISTA
  materialelor și componentelor exceptate de la aplicarea prevederilor
  art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
  Într-un material omogen se tolerează o concentrație maximă de plumb, crom hexavalent și, respectiv, mercur de până la 0,1% în greutate și o concentrație maximă de cadmiu de până la 0,01% în greutate.Piesele de schimb puse pe piață după 1 iulie 2003 care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2003, cu excepția maselor de echilibrare pentru roți, a periilor de grafit pentru motoare electrice și a garniturilor de frână, sunt exceptate de la dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.
  Materiale și componenteDomeniul de aplicare și data de expirare a exceptăriiSe etichetează sau se identifică potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 212/2015.
  Plumbul ca element de aliere
  1(a). Oțel pentru prelucrări mecanice și componente din oțel galvanizate la cald în loturi, cu conținut de plumb de până la 0,35% în greutate  
  1(b). Table din oțel galvanizate continuu, cu conținut de plumb de până la 0,35% în greutateVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule 
  2(a). Aluminiu pentru prelucrări mecanice, cu conținut de plumb de până la 2% în greutateCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2005 
  2(b). Aluminiu cu conținut de plumb de până la 1,5% în greutateCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2008 
  2(c)(i). Aliaje de aluminiu pentru prelucrări mecanice, cu conținut de plumb de până la 0,4% în greutate^(1) 
  2(c)(ii). Aliaje de aluminiu care nu sunt incluse la punctul 2(c)(i), cu conținut de plumb de până la 0,4% în greutate ^(1a)^(2) 
  3. Aliaje de cupru cu conținut de plumb de până la 4% în greutate^(1) 
  4(a). Carcase de lagăr și bucșeCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2008 
  4(b). Carcase de lagăr și bucșe în motoare, transmisii și compresoare de aer condiționatCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2011 
  Plumb și compuși ai plumbului în componente
  5(a). Plumbul din bateriile sistemelor de înaltă tensiune ^(2a), care sunt utilizate numai pentru propulsie în vehiculele din categoriile M1 și N1Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2019 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX
  5(b). Plumbul din bateriile destinate altor aplicații decât cele incluse la pct. 5(a)^(1)X
  6. Amortizoare de vibrațiiVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX
  7(a). Agenți de vulcanizare și stabilizatori pentru elastomerii utilizați în furtunurile de frână, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilare și piesele din elastomeri/metal ale șasiului și ale suporților motoruluiCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2005 
  7(b). Agenți de vulcanizare și stabilizatori pentru elastomerii utilizați în furtunurile de frână, furtunurile pentru combustibil, furtunurile pentru ventilare, piesele din elastomeri/metal ale șasiului și ale suporților motorului, cu conținut de plumb de până la 0,5% în greutateCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2006 
  7(c). Lianți pentru elastomerii utilizați în aplicații de transmisie, cu conținut de plumb de până la 0,5 % în greutateCa piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piață înainte de 1 iulie 2009 
  8(a). Plumbul din aliajele de sudură pentru lipirea componentelor electrice și electronice pe plăcile de circuite electronice și plumbul din finisajele de pe bornele componentelor, altele decât condensatorii electrolitici cu aluminiu, de pe contactele componentelor și de pe plăcile de circuite electroniceVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(b). Plumbul din aliajele de sudură utilizate în aplicații electrice, altele decât sudura pe plăcile de circuite electronice sau pe sticlăVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2011 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(c). Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiuVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2013 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(d). Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în senzori de flux de masă de aerVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2015 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(e). Plumbul din aliajele de sudură cu temperatură ridicată de topire (și anume aliajele de plumb cu conținut de plumb de cel puțin 85% în greutate)^(3)X^(4)
  8(f)(a). Plumbul din sistemele conforme de conectori cu piniVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2017 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(f)(b). Plumbul din sistemele conforme de conectori cu pini, altele decât aria de joncțiune a conectorilor cablurilor vehiculului^(3)X^(4)
  8(g). Plumbul din aliajele de sudură utilizate pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și pastila semiconductoare în capsulele de circuite integrate tip Flip Chip^(3)X^(4)
  8(h). Plumbul din aliajele de sudură utilizate pentru fixarea disipatorilor de căldură la radiator în ansamblurile de semiconductori de putere cu un cip cu zona de proiecție de cel puțin 1 cm^2 și densitatea curentului nominal de cel puțin 1 A/mm^2 de suprafață din siliciu a cipuluiVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și, după această dată, ca piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(i). Plumbul din aliajele de lipit utilizate în aplicații electrice pe sticlă, cu excepția lipirii pe sticlă laminatăVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și, după această dată, ca piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  8(j). Plumbul din aliajele de lipit utilizate pe sticlă laminatăVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2020 și, după această dată, ca piese de schimb pentru aceste vehiculeX^(4)
  9. Scaune de supapăCa piese de schimb pentru tipurile de motoare proiectate înainte de 1 iulie 2003 
  10(a). Componente electrice și electronice care conțin plumb, inserate în sticlă sau materiale ceramice, în matrice de sticlă sau de ceramică, în materiale vitroceramice sau în matrice vitroceramicăAceastă exceptare nu se referă la utilizarea plumbului în: - sticla becurilor și glazura bujiilor; - materialele ceramice dielectrice ale componentelor de la pct. 10(b), 10(c) și 10(d). X^(5) (pentru alte componente decât cele piezoelectrice din motoare)
  10(b). Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT ale condensatorilor care fac parte din circuite integrate sau din semiconductori discreți  
  10(c). Plumbul din materialele ceramice dielectrice ale condensatorilor cu o tensiune nominală mai mică de 125 V c.a. sau 250 V c.c.Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 și piese de schimb pentru aceste vehicule 
  10(d). Plumbul din materialele ceramice dielectrice ale condensatorilor care compensează deviațiile legate de temperatură ale senzorilor din sistemele sonar cu ultrasuneteVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2017 și, după această dată, ca piese de schimb pentru aceste vehicule 
  11. Inițiatori pirotehniciVehicule omologate înainte de 1 iulie 2006 și piese de schimb pentru aceste vehicule 
  12. Materiale termoelectrice care conțin plumb, utilizate în aplicații electrice la vehicule pentru reducerea emisiilor de CO_2 prin recuperarea căldurii gazelor de eșapamentVehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2019 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX
  Crom hexavalent
  13(a). Acoperiri anticoroziveCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2007 
  13(b). Acoperiri anticorozive pentru ansamblurile șurub-piuliță ale șasiuluiCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 1 iulie 2008 
  14. Ca agent anticoroziv, cu o concentrație de până la 0,75% în greutate în soluția de răcire, utilizat în sistemul de răcire din oțel-carbon al frigiderelor cu absorbție pentru rulote, cu excepția cazurilor în care se pot utiliza alte tehnologii de răcire (și anume, dacă acestea sunt disponibile pe piață pentru utilizarea la rulote), ce nu produc efecte negative asupra mediului și asupra sănătății și/sau siguranței consumatorilor X
  Mercur
  15(a). Lămpi cu descărcare pentru faruriVehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX
  15(b). Tuburi fluorescente utilizate la panourile de afișajVehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 și piese de schimb pentru aceste vehiculeX
  Cadmiu
  16. Baterii pentru vehicule electriceCa piese de schimb pentru vehiculele puse pe piață înainte de 31 decembrie 2008 
  ^(1) Această exceptare va fi revizuită în 2021.^(1a) Se aplică aliajelor de aluminiu în care plumbul nu este introdus în mod intenționat, ci este prezent ca urmare a utilizării de aluminiu reciclat.^(2) Această exceptare va fi revizuită în 2024.^(2a) Sistemele cu o tensiune mai mare de 75 V c.c., astfel cum sunt definite în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 374, 27.12.2006, p. 10).^(3) Această exceptare va fi revizuită în 2019.^(4) Se demontează dacă, în corelație cu pct. 10(a), se depășește un prag mediu de 60 de grame per vehicul. La aplicarea acestei clauze nu se iau în considerare dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție.^(5) Se demontează dacă, în corelație cu pct. 8(a)-8(j), se depășește un prag mediu de 60 de grame per vehicul. La aplicarea acestei clauze nu se iau în considerare dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producție.
  ----