ORDIN nr. 3.631 din 2 mai 2018privind aprobarea componenței Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a componenței Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 17 mai 2018  În conformitate cu prevederile art. 65 alin (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.593/2014, în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componența grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă componența comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 2 mai 2018.Nr. 3.631.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Grupului de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar
  Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaInstituția
  1.Ionel Florian LixandruSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  2.Cecilia IugaDirectorMinisterul Educației Naționale, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial
  3.Gabriela DrocInspector Ministerul Educației Naționale, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial
  4.Iuliana Vartic MaylaInspector Ministerul Educației Naționale, Direcția minorități
  5.Angela Mihăilescu Cercetător științific III, Coordonator departament curriculumInstitutul de Științe ale Educației
  6.Monica CuciureanuCercetător științific dr. IIInstitutul de Științe ale Educației
  7.Irina Georgescu Consilier principalCentrul Național de Evaluare și Examinare
  8.Mirela MihăescuInspector școlarInspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
  9.Ștefan PacearcăInspector școlarInspectoratul Școlar al Municipiului București
  10.Stoican DorinDirectorȘcoala Gimnazială nr. 152, București
  11.Romulus RizonDirectorȘcoala Gimnazială nr. 102, București
  12.Mihaela BucinschiCadru didacticȘcoala Gimnazială nr. 36, București
  13.Elena BerendeCadru didacticLiceul Tehnologic Maieru, Bistrița-Năsăud
  NOTĂ:Grupul de revizuire a planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar poate implica și alți experți/specialiști în curriculumul pentru învățământul primar sau alte arii relevante pentru activitatea grupului.
   +  Anexa nr. 2
  COMPONENȚA
  Comisiei de validare a planurilor-cadru de învățământ revizuite pentru învățământul primar
  Nr. crt.Nume și prenumeFuncțiaInstituția
  1.Valentin PopaMinistruMinisterul Educației Naționale
  2. Petru AndeaSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  3.Elisabeta KovácsSecretar de statMinisterul Educației Naționale
  4.Mihaela Tania IrimiaDirector generalMinisterul Educației Naționale, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial
  5.Liliana PreoteasaDirector Ministerul Educației Naționale, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă
  6.Alexandru SzepesiDirectorMinisterul Educației Naționale, Direcția minorități
  7.Adrian BărbulescuDirectorMinisterul Educației Naționale, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă
  8.Magdalena BalicaDirector adjunctInstitutul de Științe ale Educației
  9.Simona VeleaCercetător științific dr. IInstitutul de Științe ale Educației
  10.Marian ȘuțăDirectorCentrul Național de Evaluare și Examinare
  11.Nicolae Neagu EmilianProf. univ. dr., președintele Comisiei naționale de specialitate educație fizică și sport/kinetoterapieUniversitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
  12.Ion AlbulescuProf. univ. dr., președintele Comisiei naționale de specialitate învățământ primarUniversitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
  13.Marin CazacuProf. univ. dr., președintele Comisiei naționale de specialitate - muzică, arta actorului, coregrafieUniversitatea Națională de Muzică București
  14.Cornelia Popa – Stavri Vicepreședinte Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
  15.Lidia AntoniuPrim-vicepreședinteFederația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“
  -----