HOTĂRÂRE nr. 320 din 10 mai 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Șeful Reprezentanței militare are funcția prevăzută în statul de organizare cu gradul de general-locotenent și este reprezentantul militar al României pentru comitetele militare ale NATO și Uniunii Europene.2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene se suplimentează numărul maxim de posturi din cadrul Reprezentanței Militare a României la NATO și UE cu 3 funcții, pentru perioada 1 iulie 2018 - 31 august 2019.(1^2) Structura organizatorică și structura de posturi suplimentate conform alin. (1^1) sunt prevăzute în anexele nr. 2a^1) și 2b^1) la prezenta hotărâre.3. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Locțiitorul șefului Reprezentanței militare are funcția prevăzută în statul de organizare cu gradul de general de brigadă.4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Șeful Reprezentanței Statului Major al Apărării la SHAPE are funcția prevăzută în statul de organizare cu grad de general-maior și este reprezentantul șefului Statului Major al Apărării la SHAPE.5. Anexa nr. 1b) se modifică și se completează potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.6. Anexele nr. 2a) și 2b) se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.7. După anexa nr. 2a) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2a^1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 2b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2b^1), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Naționale prin legile bugetare anuale.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-5*) se comunică de către Ministerul Apărării Naționale instituțiilor interesate.*) Anexele nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 320.-----