DECIZIE nr. 197 din 11 mai 2018pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018  Având în vedere Adresa Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 520 din 3 mai 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.695 din 3 mai 2018,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICDupă punctul 7 din anexa „Lista membrilor Consiliului de Programare Economică“ la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 24 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:8. Mircea Coșea - profesor universitar doctor, Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir», București
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 11 mai 2018.Nr. 197.----