HOTĂRÂRE nr. 210 din 12 aprilie 2018privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii și adresei imobilului înregistrat cu nr. MFP 38275, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea, imobil ce va avea destinația de cale de acces.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ–valorică, în termenul legal, și vor opera modificarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 aprilie 2018.Nr. 210.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară Vrancea, pentru care se modifică denumirea și adresa
  AdministratorNr. MFP și cod de clasificațieDenumirea imobiluluiDate de identificareBaza legalăValoarea de inventar(lei)
  Descriere tehnicăVecinătățiAdresa
  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate ImobiliarăC.U.I. 9051601382758.29.08Teren + 2 garaje + magazieSc = Sd = 25 mp, parter, pentru garaj C1Garaj C2:Sc = Sd = 26 mp, parterMagazie C3:Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiș placă beton, parterS teren = 730 mpCF nr. 52075 - teren intravilanSu = 24,20 mp pentru garaj C1Su = 24,20 mp pentru garaj C2Su = 32,60 mp pentru magazie C3N - particulariS - OJRSA VranceaE - OJRSA VranceaV - particulariȚara: RomâniaJudețul: VranceaMunicipiul: FocșaniBd. Brăilei nr. 121Cadastru funciar municipiul Focșani,Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016210.609
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite
  din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea,
  în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea
  Nr. MFP și codul de clasificațieDenumirea imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilul din administrarePersoana juridică la care se transmite imobilul în administrareDate de identificare ale bunului imobil care se transmiteBaza legalăValoarea de inventar a bunului imobil care se transmite (lei)
  Descriere tehnicăVecinătățiAdresa
  382758.29.08Teren + 2 garaje + magazieAgenția Națională de Cadastru și Publicitate ImobiliarăC.U.I. 9051601Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean VranceaC.U.I. 11362006Sc = Sd = 25 mp, parter, pentrugaraj C1Garaj C2:Sc = Sd = 26 mp, parterMagazie C3:Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiș placă beton, parterS teren = 730 mpCF nr. 52075 - teren intravilanSu = 24,20 mp pentru garaj C1Su = 24,20 mp pentru garaj C2Su = 32,60 mp pentru magazie C3N - particulariS - OJRSA VranceaE - OJRSA VranceaV - particulariȚara: RomâniaJudețul: VranceaMunicipiul: Focșani Bd. Brăilei nr. 121Cadastru funciar municipiul Focșani, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016210.609
  -----