HOTĂRÂRE nr. 209 din 12 aprilie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Statistică se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare și coordonare a statisticii oficiale din România.2. Anexa nr. 3 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Andrei Tudorel
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 aprilie 2018.Nr. 209.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale spațiilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Institutului Național de Statistică, situate în municipiul București,
  Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, România, care se pot închiria de către acesta
  Nr. crt.Locul unde este situat imobilul închiriat/Denumirea imobiluluiPersoanajuridică în administrarea căreia se află imobilulCaracteristicile spațiului (suprafața/destinația)
  1România, municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5Institutul Național de Statistică958,51 mp/organizare cantină incintă
  59,52 mp/organizare bufet incintă
  1.347,23 mp compus din: 578,37 mp - sala de conferințe; 159,01 mp - sala albastră; 609,85 mp - spațiu expozițional/organizare de conferințe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziții și altele asemenea
  -----