HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 12 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 și art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 4 aprilie 2018.Nr. 185.  +  Anexa nr. 1
  Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare,
  numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,
  formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți
  care pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridiceBucureștiromânăIF120450
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/ Biomaterials for tissue engineeringBucureștienglezăIF120
  Chimie alimentarăBucureștiromânăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelorBucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimiceBucureștiromânăIF120
    Materiale compozite avansate cu destinații specialeBucureștiromânăIF120 
  Micro - și nanomaterialeBucureștiromânăIF120
  Produse farmaceutice și cosmeticeBucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselorBucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomaterialeBucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilorBucureștiromânăIF120
  Controlul calității și securitatea produselor alimentareBucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart polymers and biopolymersBucureștienglezăIF120
  2Inginerie electricăAnaliza și modelarea sistemelor electromagneticeBucureștiromânăIF120300
  Electronică de putere și acționări electrice inteligenteBucureștiromânăIF120
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicatăBucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansateBucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurareBucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/Integrated electrical systems engineering in vehiclesBucureștienglezăIF120
  3Inginerie energeticăEficiență energeticăBucureștiromânăIF120350
  Hidraulică tehnică și hidroenergeticăBucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energeticăBucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electroenergeticeBucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/Energy engineeringBucureștienglezăIF120
  Inginerie nuclearăBucureștiromânăIF120
  Sisteme termoenergeticeBucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energieBucureștiromânăIF120
  Servicii energeticeBucureștiromânăIF120
  Energetica orașelor inteligenteBucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apeiBucureștiromânăIF120
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleAdvanced microelectronics/Microelectronică avansatăBucureștienglezăIF1201.100
  Advanced wireless communications/Comunicații fără fir avansateBucureștienglezăIF120
  Calcul avansat în sisteme încorporate/Advanced computing in embedded systemsBucureștienglezăIF120
  Circuite și sisteme integrate de comunicațiiBucureștiromânăIF120
  Comunicații mobileBucureștiromânăIF120
  Comunicații multimediaBucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicatăBucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicalăBucureștiromânăIF120
  Imagistică avansată medicalăBucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicațiiBucureștiromânăIF120
    Ingineria informației și a sistemelor de calculBucureștiromânăIF120 
  Managementul serviciilor și rețelelorBucureștiromânăIF120
  Microelectronică și nanoelectronicăBucureștiromânăIF120
  MicrosistemeBucureștiromânăIF120
  OptoelectronicăBucureștiromânăIF120
  Rețele integrate de telecomunicațiiBucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturiBucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturiBucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitalăBucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica autoBucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informațieiBucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru aplicații medicaleBucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilorBucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicațiiBucureștiromânăIF120
  TelecomunicațiiBucureștiromânăIF120
  5Inginerie aerospațialăAvionică și navigație aerospațialăBucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/Air transport engineeringBucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațialBucureștiromânăIF120
  Management aeronauticBucureștiromânăIF120
  Propulsie aerospațială și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațialeBucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațialeBucureștiromânăIF120
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelorBucureștiromânăIF120150
  Sistem integrat om-autovehicul-mediuBucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelorBucureștiromânăIF120
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilorBucureștiromânăIF120150
  Management în transporturiBucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urbanBucureștiromânăIF120
  8BiotehnologiiBiocombustibili, biorafinării și tehnologii conexeBucureștiromânăIF120100
  BiotehnologiiBucureștiromânăIF120
  9Ingineria produselor alimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentareBucureștiromânăIF12050
  Tehnologii avansate în industria alimentarăBucureștiromânăIF120
  10Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de dateBucureștiromânăIF120750
  Arhitecturi avansate de calculatoareBucureștiromânăIF120
  Artificial Intelligence/Inteligență artificialăBucureștienglezăIF120
  Biomedical Informatics/Informatică biomedicalăBucureștienglezăIF120
  e-GuvernareBucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtualăBucureștiromânăIF120
  Imagistică, bioinformatică și sisteme complexeBucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor internetBucureștiromânăIF120
    Management în tehnologia informațieiBucureștiromânăIF120 
  Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs/Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborativeBucureștifrancezăIF120
  Parallel and distributed computer systems/Sisteme de calcul paralele și distribuiteBucureștienglezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexeBucureștiromânăIF120
  Servicii software avansateBucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificialăBucureștiromânăIF120
  Software Engineering/Ingineria sistemelor de programeBucureștienglezăIF120
  Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurityBucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/Financial ComputingBucureștienglezăIF120
  11Ingineria sistemelorArhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderiBucureștiromânăIF120500
  Automatică și informatică industrialăBucureștiromânăIF120
  Control avansat și sisteme în timp realBucureștiromânăIF120
  Managementul și protecția informațieiBucureștiromânăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimediaBucureștiromânăIF120
  Service engineering and management/Ingineria și managementul serviciilorBucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicinăBucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate avansateBucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de conducereBucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate în domeniul sistemelor și semnalelorBucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/Complex systemsBucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systemsBucureștienglezăIF120
  12Inginerie mecanicăCercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehniceBucureștiromânăIF120750
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecaniceBucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilorBucureștiromânăIF120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiuneBucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulareBucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de procesBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termiceBucureștiromânăIF120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecaniceBucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobileBucureștiromânăIF120
  Reabilitarea structurilor, materialelor și mediuluiBucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilorBucureștiromânăIF120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansateBucureștiromânăIF120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industrialeBucureștiromânăIF120
    Vehicule feroviare de mare vitezăBucureștiromânăIF120 
  Concepție integrată în ingineria mecanicăBucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatroniceBucureștiromânăIF120
  13Inginerie industrialăConcepție și management în producticăBucureștiromânăIF120750
  Conception integree des systemes technologiques/ Concepția integrată a sistemelor tehnologiceBucureștifrancezăIF120
  Design industrial și produse inovativeBucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperareBucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselorBucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și designBucureștiromânăIF120
  Ingénierie des systèmes industriels/Ingineria sistemelor industrialeBucureștifrancezăIF120
  Ingineria calitățiiBucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționaleBucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselorBucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncăBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și controlBucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculatorBucureștiromânăIF120
  Logistică industrialăBucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtualeBucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producțieBucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligraficeBucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/Industrial EngineeringBucureștienglezăIF120
  14Științe inginerești aplicateBiomateriale metaliceBucureștiromânăIF120500
  Fotonică și materiale avansateBucureștiromânăIF120
  Ingénierie des systèmes intégrés avancés/Ingineria sistemelor integrate avansateBucureștifrancezăIF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilorBucureștiromânăIF120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI - NPBucureștiromânăIF120
  Inginerie medicalăBucureștiromânăIF120
  Logică matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognozăBucureștiromânăIF120
  Optometrie avansatăBucureștiromânăIF120
  Tehnologii opticeBucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informațieiBucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiareBucureștiromânăIF120
  Biomateriale inteligente și aplicații/Smart biomaterials and applicationsBucureștienglezăIF120
  15Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)BucureștiromânăIF120100
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)BucureștiromânăIF120
  16Ingineria materialelorObținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metaliceBucureștiromânăIF120300
  Sinteza și procesarea materialelor metalice specialeBucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansateBucureștiromânăIF120
  Știința și managementul testării materialelorBucureștiromânăIF120
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibileBucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metaliceBucureștiromânăIF120
  17Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluareBucureștiromânăIF120400
  Ingineria mediuluiBucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului în energeticăBucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviarBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehniceBucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metaliceBucureștiromânăIF120
  18Inginerie și managementAntreprenoriat industrialBucureștiromânăIF120800
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilorBucureștiromânăIF120
  Business Administration and Engineering/Administrarea și ingineria afacerilorBucureștienglezăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilorBucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industrialeBucureștiromânăIF120
  Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatroniceBucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der IndustrieBucureștigermanăIF120
  Geschäfts- und Industrieverwaltung/Administrarea și ingineria afacerilor în industrieBucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehniceBucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industrialeBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metaliceBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexeBucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceriBucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industrialeBucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilorBucureștiromânăIF120
  Innovation and integrative technology/Tehnologii integrate operativeBucureștienglezăIF120
  Managementul sistemelor energeticeBucureștiromânăIF120
  Marketing industrialBucureștiromânăIF120
  Managementul facilitățilorBucureștiromânăIF120
    Management of the Digital Entreprises/ Managementul întreprinderilor digitaleBucureștienglezăIF120 
  Antreprenoriat și ingineria afacerilor/Business Engineering and EntrepreneurshipBucureștienglezăIF120
  19Științe ale comunicăriiComunicare managerialăBucureștiromânăIF120100
  Technologies de la traduction automatique/Tehnologia traducerii automateBucureștifrancezăIF120
  20Relații internaționale și studii europeneStudii culturale europeneBucureștiromânăIF12050
  21EconomiePolitici economice europeneBucureștiromânăIF12050
  22Științe ale educațieiConsilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnicBucureștiromânăIF120200
  Managementul organizațiilor educaționaleBucureștiromânăIF120
  Științe chimice în educație continuăBucureștiromânăIF120
  Științele vieții și ecologieBucureștiromânăIF120
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1Inginerie civilă și instalațiiDezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120800
  Dezvoltarea urbană și regionalăBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiriBucureștiromânăIF120
  Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri/ Efficacite energetique des instalations techniques du batimentBucureștifrancezăIF120
  Energie, confort și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Infrastructuri durabile de transportBucureștiromânăIF120
  Ingineria clădirilorBucureștiromânăIF120
  Ingineria infrastructurii transporturilorBucureștiromânăIF120
  Inginerie geotehnicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulicăBucureștiromânăIF120
  Inginerie hidraulică și protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Inginerie structuralăBucureștiromânăIF120
  Inginerie structurală/Ingénierie des structuresBucureștifrancezăIF120
  Inginerie structurală/Structural engineeringBucureștienglezăIF120
  Interacțiuni în mediul construit/Interactions in the built environmentBucureștienglezăIF120
  Poduri și tuneluriBucureștiromânăIF120
  Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismiceBucureștiromânăIF120
  Tehnologia și managementul lucrărilor de construcțiiBucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante pentru protecția mediului urbanBucureștiromânăIF120
  2Inginerie geodezicăGeomaticăBucureștiromânăIF120150
  Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Prelucrarea și analiza datelor geospațialeBucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliarăBucureștiromânăIF120
  3Inginerie mecanicăEchipamente pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelorBucureștiromânăIF120150
  Managementul și gestionarea situațiilor de urgențăBucureștiromânăIF120
  Sisteme mecanice avansateBucureștiromânăIF120
  4Inginerie și managementManagementul proiectelor în construcțiiBucureștiromânăIF12050
  5Științe ale educațieiManagement educaționalBucureștiromânăIF120100
  Management și consiliere educaționalăBucureștiromânăIF120
  Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații)BucureștiromânăIF120
  6FilologieTraducere și interpretare specializatăBucureștiromânăIF12050
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1UrbanismAmenajarea teritoriului și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120300
  Management urban pentru orașe competitiveBucureștiromânăIF120
  Mobilitate urbanăBucureștiromânăIF120
  Peisaj și teritoriuBucureștiromânăIF120
  Proiectare urbanăBucureștiromânăIF120
  Urbanism și politici publiceBucureștiromânăIF120
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1AgronomieAgricultură durabilăBucureștiromânăIF120300
  Ameliorarea plantelor și producerea de sămânțăBucureștiromânăIF120
  Consultanță agricolăBucureștiromânăIF120
  Exploatarea sistemelor tehnice pentru agriculturăBucureștiromânăIF120
  Managementul și expertiza fondului funciarBucureștiromânăIF120
  Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitarăBucureștiromânăIF120
  2HorticulturăManagementul conservării biodiversitățiiBucureștiromânăIF120200
  Modelarea și conservarea peisajului vegetal urbanBucureștiromânăIF120
  Științe horticole ecologiceBucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticoleBucureștiromânăIF120
  Tehnologii performante, management și marketing vitivinicolBucureștiromânăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăAgribusinessBucureștiromânăIF120400
  AgribusinessBucureștiromânăIFR120
  Management în agroturism și alimentație publicăBucureștiromânăIF120
  Management în agroturism și alimentație publicăBucureștiromânăIFR120
  Management și audit internBucureștiromânăIF120
  Management și dezvoltare ruralăBucureștiromânăIF120
    Management și dezvoltare ruralăBucureștiromânăIFR120 
  Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentarBucureștiromânăIF120
  Managementul fermei și dezvoltarea afacerilor agricole/Farm Management and Agribusiness DevelopmentBucureștienglezăIF120
  Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality IndustryBucureștienglezăIF120
  4BiotehnologiiAplicații moderne ale biotehnologiilor în agriculturăBucureștiromânăIF120150
  Biotehnologie și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în industria farmaceuticăBucureștiromânăIF120
  Biotehnologii în protecția mediuluiBucureștiromânăIF120
  Biotehnologie și antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurshipBucureștienglezăIF120
  5Ingineria produselor alimentareBiosecuritatea produselor alimentareBucureștiromânăIF120200
  Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și KosherBucureștiromânăIF120
  Expertiza produselor agroalimentareBucureștiromânăIF120
  Tehnologii speciale în industria alimentarăBucureștiromânăIF90
  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/Food safety and biosecurityBucureștienglezăIF120
  6ZootehnieAntreprenoriat în producțiile animaliereBucureștiromânăIF12055
  Proiectarea și dezvoltarea fermelor zootehniceBucureștiromânăIF90
  7Ingineria mediuluiGeomatică pentru ingineria mediuluiBucureștiromânăIF120175
  Ingineria și protecția mediului în spațiul ruralBucureștiromânăIF120
  Ingineria și protecția mediului în spațiul ruralBucureștiromânăIFR120
  8Inginerie și managementManagementul investițiilor în ecosistemeBucureștiromânăIF12050
  9Științe ale educațieiManagementul formării continue în învățământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală)BucureștiromânăIF12050
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1MatematicăAlgebră, geometrie și criptografieBucureștiromânăIF120350
  Algebră, geometrie și criptografie/Algebra, Geometry and CryptographyBucureștienglezăIF120
  Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)BucureștiromânăIF120
  Analiză matematică și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Probabilități și statistică în finanțe și științeBucureștiromânăIF120
  2InformaticăAlgoritmi și bioinformaticăBucureștiromânăIF120400
  Baze de date și tehnologii WEBBucureștiromânăIF120
  Baze de date și tehnologii WEBBucureștiromânăIFR120
  Inginerie softwareBucureștiromânăIF120
  Inteligență artificialăBucureștiromânăIF120
  Programare declarativăBucureștiromânăIF120
  Sisteme distribuiteBucureștiromânăIF120
  Securitate și logică aplicatăBucureștiromânăIF120
  3FizicăFizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicațiiBucureștiromânăIF120500
  Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applicationsBucureștienglezăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuriBucureștiromânăIF120
  Fizica materialelor avansate și nanostructuri/ Physics of advanced materials and nanostructuresBucureștienglezăIF120
  Fizică medicalăBucureștiromânăIF120
  Fizica mediului și a polimerilor ecologiciBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computaționalăBucureștiromânăIF120
  Fizică teoretică și computațională/Theoretical and Computational PhysicsBucureștienglezăIF120
  Optică, laseri și aplicațiiBucureștiromânăIF120
  Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)BucureștiromânăIF120
  4ChimieAbordarea integrată a științelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)BucureștiromânăIF120300
  BiomoleculeBucureștiromânăIF120
  Chimia materialelor avansateBucureștienglezăIF120
  Chimia materialelor avansateBucureștiromânăIF120
  Chimia medicamentelor și produselor cosmeticeBucureștiromânăIF120
  Chimie didacticăBucureștiromânăIF120
  5GeografieClimatologie și resurse de apăBucureștiromânăIF120350
  Dezvoltare teritorială inteligentăBucureștiromânăIF120
  Geodemografie și vulnerabilități socio-teritorialeBucureștiromânăIF120
  Geografie aplicată și dezvoltare regionalăBucureștiromânăIF120
  Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastruBucureștiromânăIF120
  Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitateBucureștiromânăIF120
  Managementul dezastrelorBucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor și activităților turisticeBucureștiromânăIF120
  Planificare teritorială și managementul localităților urbane și ruraleBucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale geograficeBucureștiromânăIF120
  6Știința mediuluiEvaluarea integrată a stării mediuluiBucureștiromânăIF120250
  Managementul integrat al capitalului naturalBucureștiromânăIF120
  Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilăBucureștiromânăIF120
  Poluarea chimică a mediuluiBucureștiromânăIF120
  Riscurile mediului aerian în sănătate/ Air-environment risks and health responseBucureștienglezăIF120
  Sustenabilitatea sistemelor socioecologiceBucureștienglezăIF120
  7Inginerie geologicăEvaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor mineraleBucureștiromânăIF120250
  Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului)BucureștiromânăIF120
  GeofizicăBucureștiromânăIF120
  Geofizică aplicată/Applied geophysicsBucureștienglezăIF120
  Inginerie geologică și geotehnică ambientalăBucureștiromânăIF120
  8BiologieAntropologie evoluționistăBucureștiromânăIF120550
  Biochimie aplicată și biologie molecularăBucureștienglezăIF120
  Biochimie și biologie molecularăBucureștiromânăIF120
  Bioinformatică aplicată în științele vieții/Applied bioinformatics for life scienceBucureștienglezăIF120
  Biologie medicalăBucureștiromânăIF120
  Biologie sistemicăBucureștiromânăIF120
  Biotehnologie microbiană și geneticăBucureștiromânăIF120
  Fiziologie celulară și biofizica membranelorBucureștiromânăIF120
  Genetică aplicată și biotehnologieBucureștiromânăIF120
  Managementul calității în laboratoarele medicaleBucureștiromânăIF120
  Microbiologie aplicată și imunologieBucureștiromânăIF120
  NeurobiologieBucureștiromânăIF120
  Taxonomie și biodiversitateBucureștiromânăIF120
  9DreptAchiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privatBucureștiromânăIF60600
  Arbitrajul internaționalBucureștienglezăIF60
  Carieră judiciarăBucureștiromânăIF60
  Drept fiscalBucureștiromânăIF60
  Drept internațional publicBucureștiromânăIF60
  Drept privatBucureștiromânăIF60
  Dreptul afacerilorBucureștiromânăIF60
  Dreptul muncii, relații de muncă și industrialeBucureștiromânăIF60
  Dreptul Uniunii EuropeneBucureștiromânăIF60
  Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriuluiBucureștiromânăIF60
  Master profesional de drept european și internațional al afacerilorBucureștifrancezăIF60
  Științe penaleBucureștiromânăIF60
  10Științe administrativeAdministrarea relațiilor publice și asistență managerialăBucureștiromânăIF120400
  Administrarea resurselor instituțiilor culturaleBucureștiromânăIF120
  Administrarea și dezvoltarea resurselor umaneBucureștiromânăIF120
  Administrație publică și eficiența sistemului administrativBucureștiromânăIF120
  Administrație și politici publice în Uniunea EuropeanăBucureștiromânăIF120
  Managementul crizelorBucureștiromânăIF120
  Managementul informației și al documentelorBucureștiromânăIF120
  Managementul restaurării și valorificării patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  11Științe ale comunicăriiCampanii de comunicare în publicitate și relații publiceBucureștiromânăIF120850
  Comunicare corporativăBucureștiromânăIF120
  Comunicare corporativăBucureștiromânăIFR120
  Comunicare și resurse umaneBucureștiromânăIF120
  Consultanță și expertiză în publicitateBucureștiromânăIF120
  Gestionarea informației în societatea contemporanăBucureștiromânăIF120
    Jurnalism politicBucureștiromânăIF120 
  Jurnalism tematicBucureștiromânăIF120
  Jurnalism tematicBucureștiromânăIFR120
  Managementul instituțiilor mass-mediaBucureștiromânăIF120
  Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, sociétéBucureștifrancezăIF120
  Media, comunicare publică și globalizareBucureștienglezăIF120
  Modele de comunicare și relații publiceBucureștiromânăIF120
  Producție multimedia și audiovideoBucureștiromânăIF120
  Teorii și metode de cercetare în științele comunicăriiBucureștiromânăIF120
  12SociologieAntropologie, dezvoltare comunitară și regionalăBucureștiromânăIF120900
  Cercetare în sociologie/Research in sociologyBucureștienglezăIF120
  Cercetare sociologică avansatăBucureștiromânăIF120
  Comunicare interculturalăBucureștienglezăIF120
  Comunicare, mass-media și societateBucureștifrancezăIF120
  Devianță socială și criminalitateBucureștiromânăIF120
  Management interculturalBucureștienglezăIF120
  Managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120
  Politici publice și management în administrația publicăBucureștiromânăIF120
  Sociologia consumului și marketingBucureștiromânăIF120
  Sociologie și managementul îmbătrânirii (interdisciplinar cu Asistență socială)BucureștiromânăIF120
  Sondaje de opinie, marketing și publicitateBucureștiromânăIF120
  Studii de securitateBucureștiromânăIF120
  Studii de securitateBucureștiromânăIFR120
  13Asistență socialăConsiliere în asistența socialăBucureștiromânăIF120375
  Grupuri de risc și servicii sociale de suportBucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor sociale și de sănătateBucureștiromânăIF120
  Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguriBucureștiromânăIF120
  ProbațiuneBucureștiromânăIF120
  14Relații internaționale și studii europeneRelații internaționaleBucureștiromânăIF120150
  Studii europeneBucureștiromânăIF120
  Tehnici diplomaticeBucureștiromânăIF120
  Afaceri publice internaționale/International Public AffairsBucureștienglezăIF120
  15Științe politicePolitică comparatăBucureștienglezăIF120225
  Politică europeană și româneascăBucureștiromânăIF120
  Politica în Europa. State, frontiere și societățiBucureștifrancezăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromânăIF120
  Politicile egalității de șanse în context românesc și europeanBucureștiromână/ francezăIF120
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)BucureștienglezăIF120300
  Administrarea afacerilor mici și mijlociiBucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor/Executive master in business administrationBucureștienglezăIF120
  Consultanță în afaceriBucureștiromânăIF120
  Consultanță în afaceri/Business consultingBucureștienglezăIF120
  Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștienglezăIF120
  17MarketingMarketing strategic și managementul vânzărilorBucureștiromânăIF12050
  18PsihologieEvaluare și intervenție psihologică în domeniul educaționalBucureștiromânăIF120550
  Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familieiBucureștiromânăIF120
  Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilorBucureștiromânăIF120
  Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personalăBucureștiromânăIF120
  Psihologia muncii, transporturilor și serviciilorBucureștiromânăIF120
  Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizare comportamentalăBucureștiromânăIF120
  Psihologie aplicată în domeniul securității naționaleBucureștiromânăIF120
  Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeuticăBucureștiromânăIF120
  Psihologie organizațională și managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120
  Psihotraumatologie și asistare psihologicăBucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanță în organizațiiBucureștiromânăIF120
  Sănătate ocupațională și performanța resursei umaneBucureștiromânăIF120
  19Științe ale educațieiConsiliere școlarăBucureștiromânăIFR120800
  Consiliere școlară și dezvoltarea cariereiBucureștiromânăIF120
  Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltareBucureștiromânăIF120
  Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)BucureștiromânăIF120
  Formarea formatorilorBucureștiromânăIF120
  Învățare, inovare și coaching în educațieBucureștiromânăIF120
  Management educaționalBucureștiromânăIFR120
  Management educaționalBuzăuromânăIF120
  Management educaționalFocșaniromânăIF120
  Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționaleBucureștiromânăIF120
  Mentoratul în educațieBucureștiromânăIF120
  Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului)BucureștiromânăIF120
  Psihopedagogia școlii incluziveBucureștiromânăIF120
  Strategii inovative de învățare. Masterat didacticBucureștiromânăIF120
    Tehnologia informației și a comunicațiilor în educațieBucureștiromânăIFR120 
  Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației)BucureștiromânăIF120
  Terapia logopedică în procesele de comunicareBucureștiromânăIF120
  20FilologieCultură și civilizație ebraicăBucureștiromânăIF1201.000
  Cultura și limbajul organizațiilor europeneBucureștiromânăIF120
  Didactici ale disciplinelor filologiceBucureștiromânăIF120
  Etnologie, antropologie culturală și folclorBucureștiromânăIF120
  Formarea interpreților de conferințăBucureștiromânăIF120
  Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicațiiBucureștienglezăIF120
  Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalitățiBucureștiromânăIF120
  Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvisticeBucureștiromânăIF120
  Studii americaneBucureștienglezăIF120
  Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii româneBucureștiromânăIF120
  Studii culturale balcaniceBucureștiromânăIF120
  Studii culturale britaniceBucureștienglezăIF120
  Studii est-asiaticeBucureștiromânăIF120
  Studii franceze și francofoneBucureștifrancezăIF120
  Studii literareBucureștiromânăIF120
  Studii literare româneștiBucureștiromânăIF120
  Teoria literaturii și literatură comparatăBucureștiromânăIF120
  Teoria și practica edităriiBucureștiromânăIF120
  Traducere specializată și studii terminologiceBucureștiromânăIF120
  Traducerea textului literar contemporanBucureștienglezăIF120
  Traductologie latino-romanicăBucureștiromânăIF120
  Studii hispanice/Master de estudio hispanicosBucureștispaniolăIF120
  21FilosofieEtică aplicată în societate, afaceri și organizațiiBucureștiromânăIF120450
  Filosofie analiticăBucureștienglezăIF120
  Filosofie, politică și economie/Philosophy, politics and economicsBucureștienglezăIF120
  Globalizare și diplomație culturalăBucureștienglezăIF120
  Istoria și circulația ideilor filosoficeBucureștiromânăIF120
  Istoria și filosofia științeiBucureștiromânăIF120
  Program masteral în științe cognitive - Open mindBucureștienglezăIF120
  Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  22IstorieStudii europene și etica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120450
  Experimente ale modernitățiiBucureștiromânăIF120
  Interfețe culturale în preistorie și antichitateBucureștiromânăIF120
  Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)BucureștiromânăIF120
  Istoria comunismului în RomâniaBucureștiromânăIF120
  Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)BucureștiromânăIF120
    Istoria și practica relațiilor internaționaleBucureștiromânăIF120 
  Istorie digitală și informatizarea patrimoniului culturalBucureștiromânăIF120
  Istorie și civilizațieBucureștiromânăIF120
  Istorie și politică militară în România secolelor XIX-XXIBucureștiromânăIF120
  Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanăBucureștiromânăIF120
  Politică și societate în secolul al XX-leaBucureștiromânăIF120
  Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120
  23TeologieArtă sacră în contemporaneitateBucureștiromânăIF120550
  Asistența socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Comunicare biblică și eclesialăBucureștiromânăIF120
  Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodoxBucureștiromânăIF120
  Doctrină și cultură creștinăBucureștiromânăIF120
  Exegeză și ermineutică biblicăBucureștiromânăIF120
  Istorie și tradiție creștinăBucureștiromânăIF120
  Pastorație și viață liturgicăBucureștiromânăIF120
  Patrimoniu creștin europeanBucureștiromânăIF120
  Studii religioase și educație creștinăBucureștiromânăIF120
  Teologia și misiunea socială a bisericiiBucureștiromânăIF120
  Teologie baptistăBucureștiromânăIF120
  Turism și patrimoniu religiosBucureștiromânăIF120
  24Studii culturaleCultură și politică în context european și internaționalBucureștiromânăIF120250
  Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  Studii culturale slave; Rusia și țările slave din Europa Centrală și de EstBucureștiromânăIF120
  Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)BucureștiromânăIF120
  Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)BucureștiromânăIF120
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA“ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1MedicinăBiofizică medicală și biotehnologie celularăBucureștiromânăIF120200
  Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publiceBucureștiromânăIF120
  Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliuBucureștiromânăIF60
  Nutriție și siguranță alimentarăBucureștiromânăIF90
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1DreptDrept antreprenorialBucureștiromânăIF12075
  2Științe administrativeAdministrație publică europeanăBucureștienglezăIF120225
  Administrație publică și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Administrație și management publicBucureștiromânăIF120
  Managementul instituțiilor publiceBucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umane în sectorul publicBucureștiromânăIF120
  3Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorBucureștienglezăIF1201.065
  Administrarea afacerilorBucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor comercialeBucureștiromânăIF120
  Administrarea afacerilor în turismBucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștienglezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștifrancezăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorBucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, în domeniul energieiBucureștienglezăIF120
  BusinessBucureștiromânăIF120
  Cercetare în afaceriBucureștienglezăIF120
  Geopolitică și afaceriBucureștiromânăIF120
  Management și marketing în turismBucureștiromânăIF120
  Managementul calitățiiBucureștiromânăIF120
  Managementul calității, expertize și protecția consumatoruluiBucureștiromânăIF120
  MBA Româno-CanadianBucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDEBucureștienglezăIF120
  MBA Româno-Francez INDEBucureștienglezăIFR120
  MBA Româno-German „Management antreprenorial“BucureștigermanăIF120
  Excelență în business și servicii/Excellence in business and servicesBucureștienglezăIF120
  4Cibernetică și statisticăAnaliza afacerilor și controlul performanței întreprinderiiBucureștiromânăIF120175
  Cibernetică și economie cantitativăBucureștiromânăIF120
  StatisticăBucureștiromânăIF120
  5Informatică economicăBaze de date-suport pentru afaceriBucureștiromânăIF120400
  E-BusinessBucureștiromânăIF120
  Informatică economicăBucureștiromânăIF120
  Managementul informatizat al proiectelorBucureștiromânăIF120
  Securitatea informaticăBucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economiceBucureștiromânăIF120
  Tehnologii informatice ale societății cunoașteriiBucureștiromânăIF120
  6ContabilitateAnaliză financiară și evaluareBucureștiromânăIF1201.030
  Audit financiar și consiliereBucureștiromânăIF120
  Business ServicesBucureștiromânăIF120
  Cercetare în contabilitate și informatică de gestiuneBucureștiromânăIF120
  Concepte și practici de audit la nivel național și internaționalBucureștiromânăIF120
  Contabilitate internaționalăBucureștiromânăIF120
  Contabilitate și audit în instituții bancare și financiareBucureștiromânăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiuneBucureștienglezăIF120
  Contabilitate, audit și informatică de gestiuneBucureștiromânăIF120
  Contabilitate, control și expertizăBucureștiromânăIF120
  Contabilitatea afacerilorBucureștienglezăIF120
  Contabilitatea și fiscalitatea entităților economiceBucureștiromânăIF120
  Criminologie economico-financiarăBucureștiromânăIF120
  Economia proprietăților imobiliareBucureștiromânăIF120
  Managementul informației contabileBucureștiromânăIF120
  Sisteme informaționale în contabilitate și auditBucureștiromânăIF120
  Tehnici contabile și financiare de gestiune a afacerilorBucureștiromânăIF120
  7EconomieAnalize și strategii economiceBucureștiromânăIF120460
  Comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120
  Economia și administrarea afacerilor agroalimentareBucureștiromânăIF120
  Economia și conducerea organizațiilor educaționaleBucureștiromânăIF120
  Economie ecologicăBucureștiromânăIF120
  Economie europeanăBucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regionalăBucureștiromânăIF120
  8FinanțeBănci și asigurăriBucureștiromânăIF120675
  Bănci și politici monetareBucureștiromânăIF120
  Cercetări avansate în finanțeBucureștiromânăIF120
  Finanțe aplicate/Master of Applied FinanceBucureștienglezăIF120
  Finanțe corporativeBucureștiromânăIF120
  Finanțe și bănci - DOFINBucureștiromânăIF120
  Finanțe și opțiuni publiceBucureștiromânăIF120
  FiscalitateBucureștiromânăIF120
  Management financiar și investițiiBucureștiromânăIF120
  Managementul riscului și asigurăriBucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor bancareBucureștiromânăIF120
  MBA în management financiar ASE-UNicBucureștienglezăIF120
  Tehnici actuarialeBucureștiromânăIF120
  9ManagementConsultanță în management și dezvoltarea afacerilorBucureștiromânăIF120765
  Dezvoltarea economică a întreprinderiiBucureștiromânăIF120
  ManagementBucureștiromânăIF120
  Management și marketing internaționalBucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilorBucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilorPiatra-NeamțromânăIF120
  Managementul afacerilor mici și mijlociiBucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor prin proiecteBucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIF120
  Managementul resurselor umaneBucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor de sănătateBucureștiromânăIF120
  Managementul și evaluarea investițiilorBucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor/Business ManagementBucureștienglezăIF120
  10MarketingCercetare fundamentală de marketingBucureștiromânăIF120810
  Cercetări de marketingBucureștiromânăIF120
  Managementul marketinguluiBucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu cliențiiBucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții - EUCOREMBucureștiengleză/ franceză/românăIF120
  Marketing internaționalBucureștiromânăIF120
  Marketing onlineBucureștiromânăIF120
  Marketing și comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120
  Marketing și dezvoltare durabilăBucureștiromânăIF120
  Marketing și management în servicii publiceBucureștiromânăIF120
  Marketing strategicBucureștiromânăIF120
  Relații publice în marketingBucureștiromânăIF120
  Managementul relațiilor cu clienții/Customer Relationship ManagementBucureștienglezăIF120
  11Economie și afaceri internaționaleAfaceri internaționaleBucureștiromânăIF120995
  Comerț exteriorBucureștiromânăIF120
  Competitivitate și sustenabilitate în mediul de afaceri globalBucureștiromânăIF120
  Comunicare de afaceri în limba englezăBucureștienglezăIF120
  Comunicare de afaceri în limba franceză în context multiculturalBucureștifrancezăIF120
  Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economicăBucureștienglezăIF120
  Diplomație în economia internaționalăBucureștiromânăIF120
  Economie internațională și afaceri europeneBucureștiromânăIF120
  Economie și afaceri internaționaleBucureștiromânăIF120
  Logistică internaționalăBucureștiromânăIF120
  Managementul afacerilor internaționaleBucureștienglezăIF120
  Managementul afacerilor internaționaleBucureștiromânăIF120
  Managementul fondurilor structurale ale Uniunii EuropeneBucureștiromânăIF120
    Managementul proiectelor internaționaleBucureștienglezăIF120 
  Managementul riscului financiar internaționalBucureștiromânăIF120
  Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții comercialeBucureștiromânăIF120
  Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții financiareBucureștiromânăIF120
  Politici de dezvoltare internaționalăBucureștiromânăIF120
  Traductologie și interpretariat în domeniul economicBucureștiromânăIF120
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1MuzicăEducație muzicală contemporană și culturi muzicale religioaseBucureștiromânăIF120250
  Jazz și culturi muzicale popBucureștiromânăIF120
  Sinteză muzicologicăBucureștiromânăIF120
  Stil și limbaj compoziționalBucureștiromânăIF120
  Stilistică dirijoralăBucureștiromânăIF120
  Stilistică interpretativă instrumentală și vocalăBucureștiromânăIF120
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1Arte vizualeArtă muralăBucureștiromânăIF120330
  Arte graficeBucureștiromânăIF120
  Arte textile ambientaleBucureștiromânăIF120
  Ceramică - sticlă - metalBucureștiromânăIF120
  Design de interior și pentru spațiul publicBucureștiromânăIF120
  Design de obiect și comunicații vizualeBucureștiromânăIF120
  Educație prin arte vizualeBucureștiromânăIF120
  Fotografie și imagine dinamicăBucureștiromânăIF120
  Istorie și metodologie în cercetarea imaginiiBucureștiromânăIF120
  Metodologii de conservare și restaurare a patrimoniului artisticBucureștiromânăIF120
  Spațiul scenograficBucureștiromânăIF120
  Strategii de creație în picturăBucureștiromânăIF120
  Strategii de modă și costumBucureștiromânăIF120
  Tehnici și strategii de creație în sculpturăBucureștiromânăIF120
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE“ DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1Teatru și artele spectacoluluiArt-terapie prin teatru și artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120200
  Arta actoruluiBucureștiromânăIF120
  Artă coregraficăBucureștiromânăIF120
    Arta regizorului de teatruBucureștiromânăIF120 
  Arta scenografuluiBucureștiromânăIF120
  Coregrafie și performanță în dansBucureștiromânăIF120
  Pedagogie teatralăBucureștiromânăIF120
  Scriere dramaticăBucureștiromânăIF120
  Teatrologie - Management și marketing culturalBucureștiromânăIF120
  Teatru de animațieBucureștiromânăIF120
  Tehnologii digitale în spectacolul contemporanBucureștiromânăIF120
  Design lumină și sunet în artele spectacoluluiBucureștiromânăIF120
  2Cinematografie și mediaArta imaginii de filmBucureștiromânăIF120150
  Arta montajului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta montajului și a sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Arta regiei de filmBucureștiromânăIF120
  Arta sunetului de filmBucureștiromânăIF120
  Film de animațieBucureștiromânăIF120
  FilmologieBucureștiromânăIF120
  Producție de filmBucureștiromânăIF120
  ScenaristicăBucureștiromânăIF120
  Film documentar/Documentary filmBucureștienglezăIF120
  Tehnologii interactive pentru arte performative și media/Interactive technologies for performing and media artsBucureștienglezăIF120
  Design pentru noile media/ New media designBucureștienglezăIF120
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1Știința sportului și educației fiziceActivități fizice adaptateBucureștiromânăIF120400
  Educație fizică și activități motrice de timp liberBucureștiromânăIF120
  Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportiveBucureștiromânăIF120
  Nutriție și remodelare corporalăBucureștiromânăIF120
  Performanță în sportBucureștiromânăIF120
  Recuperare-reeducare motrică și somato-funcționalăBucureștiromânăIF120
  Știința și tehnologiile educării motricității umaneBucureștiromânăIF120
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1DreptDrept și guvernare europeanăBucureștiromânăIF12075
  Dreptul colectivităților localeBucureștiromânăIF120
  2Științe administrativeIntegritate publică și politici anticorupțieBucureștiromânăIF120450
  Managementul afacerilor publiceBucureștiromânăIF120
  Managementul sectorului publicBucureștienglezăIF120
    Managementul sectorului publicBucureștiromânăIF120 
  Managementul sectorului publicBucureștiromânăIFR120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIF120
  Puterea executivă și administrația publicăBucureștiromânăIFR120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIF120
  Spațiul public europeanBucureștiromânăIFR120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIF120
  Studii administrative europeneBucureștiromânăIFR120
  3Științe ale comunicăriiBrand management și comunicare corporatistăBucureștiromânăIF1201.275
  Comunicare audiovideoBucureștiromânăIF120
  Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentaleBucureștienglezăIF120
  Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentaleBucureștifrancezăIF120
  Comunicare managerială și resurse umaneBucureștiromânăIF120
  Comunicare managerială și resurse umaneBucureștiromânăIFR120
  Comunicare politică. Marketing politic și electoralBucureștiromânăIF120
  Comunicare și afaceri europene/Communication and EU affairs BucureștienglezăIF120
  Comunicare și comportament organizaționalBucureștiromânăIF120
  Comunicare și guvernanță europeanăBucureștienglezăIF120
  Comunicare și publicitateBucureștienglezăIF120
  Comunicare și relații publiceBucureștiromânăIF120
  Comunicare și relații publiceBucureștiromânăIFR120
  Management educațional și comunicare instituționalăBucureștiromânăIF120
  Management educațional și comunicare instituționalăBucureștiromânăIFR120
  Management și comunicare în afaceriBucureștiromânăIF120
  Management și comunicare în afaceriBucureștiromânăIFR120
  Management, dezvoltarea afacerilor și comunicare/ Management, business development and communicationBucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelorBucureștienglezăIF120
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIF120
  Managementul proiectelorBucureștiromânăIFR120
  Marketing, publicitate și relații publiceBucureștienglezăIF120
  PublicitateBucureștiromânăIF120
  Social media și marketing onlineBucureștiromânăIF120
  4Sociologie AntropologieBucureștiromânăIF120150
  Sociologie aplicată: devianță și ordine socialăBucureștiromânăIF120
  Studii fundamentale în sociologieBucureștiromânăIF120
  Studii vizuale și societateBucureștiromânăIF120
  Studii RomeBucureștiromânăIF120
  5Relații internaționale și studii europeneMasterat în studii latino-americane/Latin american studies masterBucureștienglezăIF120150
  Masterat în studii latino-americane/Master universitario de estudios latinos americanosBucureștispaniolăIF120
  6Științe politiceAnaliza și soluționarea conflictelorBucureștiromânăIF1201.180
  Dezvoltare regională și cooperare internaționalăBucureștiromână/ francezăIF120
  Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitarBucureștienglezăIF120
  Diplomație și negocieri internaționaleBucureștiromânăIF120
  Evaluarea politicilor și a programelor publice europeneBucureștiromânăIF120
  Guvernare și societateBucureștiromânăIF120
  Management și guvernareBucureștiromânăIF120
  Modelul european: economia socială europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIF120
  Politică și economie europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici de dezvoltare locală și regionalăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Politici publice și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Politici publice și societate civilăBucureștiromânăIF120
  Politici, gen și minoritățiBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIFR120
  Securitate și diplomație/Security and diplomacyBucureștienglezăIF120
  Științe politiceBucureștiromânăIF120
  Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeanăBucureștiromânăIF120
  Studii de muncăBucureștienglezăIF120
  Teorie și analiză politicăBucureștiromânăIF120
  Masterat în politică și societate europeanăBucureștienglezăIF120
  Studii de mediu și dezvoltare durabilăBucureștienglezăIF120
  7ManagementAntreprenoriat și management strategicBucureștiromânăIF120150
  Management și branding corporativBucureștiromânăIF120
  Management și inovare digitală/ Management and digital innvotationBucureștienglezăIF120
  Managementul programelor și investițiilor/Programs and investments managementBucureștienglezăIF120
  13. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918“ DIN ALBA IULIA
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1InformaticăProgramare avansată și baze de dateAlba IuliaromânăIF12050
  2Inginerie geodezicăSisteme informaționale cadastrale și management imobiliarAlba IuliaromânăIF12050
  3Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice inteligente avansateAlba IuliaromânăIF12030
  4Ingineria mediuluiEvaluarea, monitorizarea și auditul mediuluiAlba IuliaromânăIF12050
  5DreptInstituții de drept privatAlba IuliaromânăIF60150
  Științe penale și criminalisticăAlba IuliaromânăIF60
  6Științe administrativeAsistență managerială în sectoarele public și privatAlba IuliaromânăIF12050
  7SociologieDezvoltarea și managementul resurselor umaneAlba IuliaromânăIF12050
  Opera socială în instituțiile eclezialeAlba IuliaromânăIF120
  8Asistență socialăProiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătateAlba IuliaromânăIF12075
  9Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și serviciiAlba IuliaromânăIF120100
  Administrarea afacerilor/Business AdministrationAlba IuliaenglezăIF120
  Administrarea dezvoltării regionale durabileAlba IuliaromânăIF120
  10ContabilitateAuditul și controlul agenților economiciAlba IuliaromânăIF120150
  Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor managerialeAlba IuliaromânăIF120
  11FinanțeBănci, asigurări și piețe financiareAlba IuliaromânăIF12050
  Fiscalitate și management financiarAlba IuliaromânăIF120
  12MarketingMarketing și promovarea vânzărilorAlba IuliaromânăIF12050
  13Științe ale educațieiManagement educaționalAlba IuliaromânăIF120100
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciAlba IuliaromânăIF120
  14FilologieLimbă, literatură și cultură engleză în context europeanAlba IuliaromânăIF120350
  Literatură și cultură românească în context europeanAlba IuliaromânăIF120
  15IstorieCercetarea arheologică interdisciplinarăAlba IuliaromânăIF120300
  Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoricAlba IuliaromânăIF120
  Identități regionale în Europa central-răsăriteanăAlba IuliaromânăIF120
  Studii muzeale și turism culturalAlba IuliaromânăIF120
  16TeologieConsiliere pastoralăAlba IuliaromânăIF120150
  Mediere interculturală și interreligioasăAlba IuliaromânăIF120
  Teologie comparatăAlba IuliaromânăIF120
  14. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1MatematicăModelare matematică în cercetare și didacticăAradenglezăIF12050
  2InformaticăInformatică aplicată în științe, tehnologie și economieAradromânăIF12050
  Studii avansate de informatică aplicatăAradenglezăIF120
  3Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în agribusinessAradromânăIF12050
  4Ingineria produselor alimentareManagementul calității produselor alimentareAradromânăIF120110
  5Ingineria sistemelorAutomatizări și sisteme inteligenteAradromânăIF12050
  6Inginerie industrialăProductica sistemelor industrialeAradromânăIF120110
  7Ingineria mediuluiEvaluarea și controlul calității mediuluiAradromânăIF12050
  8Inginerie și managementIngineria și managementul sistemelor tehnice complexeAradromânăIF12060
  9Științe administrativeAdministrație publică în context europeanAradromânăIF12050
  10Științe ale comunicăriiImagine mediatică și comunicare publicăAradromânăIF12050
  11Asistență socialăServicii de asistență socialăAradromânăIF12050
  12Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț și turismAradromânăIF12050
  Antreprenoriat și administrarea afacerilorAradromânăIF120
  13ContabilitateAnaliză economică, evaluare de active și afaceriAradromână/ englezăIF120150
  Expertiză contabilă și auditAradromânăIF120
  14FinanțeFinanțe corporativeAradromânăIF120100
  15ManagementManagement și finanțare în administrația publicăAradromânăIF120100
  Strategii și politici de managementAradromânăIF120
  16PsihologieConsiliere și evaluare psihologicăAradromânăIF12050
  17Științe ale educațieiPedagogie interactivăAradromânăIF120150
  Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didacticăAradromânăIF120
  Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciAradromânăIF120
  18FilologieLimbă și literatură. Tendințe actualeAradromânăIF120100
  Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxonAradenglezăIF120
  Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze/Applied linguistics - Modern perspectives in ELTAradenglezăIF120
  19TeologieDoctrină și cultură creștinăAradromânăIF120150
  Pastorație și viață liturgicăAradromânăIF120
  Teologie publicăAradromânăIF120
  20Arte vizualeDesign și dezvoltare de produsAradromânăIF12050
  21Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și extracurriculareAradromânăIF12050
  15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1MatematicăMatematică didacticăBacăuromânăIF120100
  Modele matematice și sisteme informatice în domeniul financiar-bancarBacăuromânăIF120
  2InformaticăInformatică aplicatăBacăuromânăIF12050
  Informatică aplicată în științe și tehnologieBacăuromânăIF120
  3Inginerie chimicăMateriale neconvenționale în biotehnologii moderneBacăuromânăIF120100
  Chimia moleculelor bioactive - obținere, valorificare, controlul și asigurarea calității/ Chimie de molécules bioactives - obtention, valorisation, contrôle et assurance de qualitéBacăuromână/ francezăIF120
  4Inginerie energeticăConducerea și informatizarea proceselor termo și electroenergeticeBacăuromânăIF90100
  Echipamente și tehnologii moderne în energeticăBacăuromânăIF120
  5Ingineria produselor alimentareChimia și ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie chimică)BacăuromânăIF90100
  Știința și ingineria produselor alimentare ecologiceBacăuromânăIF120
  6Calculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informației aplicată în industrieBacăuromânăIF12060
  7Inginerie mecanicăManagementul și optimizarea echipamentelor de procesBacăuromânăIF120100
  Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile Inginerie industrială, Inginerie și management)BacăuromânăIF90
  8Inginerie industrialăManagementul ciclului de viață al produsuluiBacăuromânăIF90200
  Managementul producției industrialeBacăuromânăIF90
  Strategii în asigurarea calității în industrieBacăuromânăIF120
  Managementul fabricației produselor industrialeBacăuromânăIF120
  9Mecatronică și roboticăMecatronică avansatăBacăuromânăIF12050
  10Ingineria mediuluiControlul și monitorizarea calității mediuluiBacăuromânăIF120150
  Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică și robotică)BacăuromânăIF120
  Managementul protecției mediului în industrieBacăuromânăIF120
  11Inginerie și managementManagementul sistemelor industriale de producție și serviciiBacăuromânăIF12050
  12BiologieBiologie medicalăBacăuromânăIF12050
  Valorificarea resurselor biologice și protecția mediuluiBacăuromânăIF120
  13Științe ale comunicăriiComunicare în spațiul publicBacăuromânăIF12050
  14Administrarea afacerilorManagementul și administrarea afacerilor mici și mijlociiBacăuromânăIF12050
  15ContabilitateContabilitate, audit și informatică de gestiuneBacăuromânăIF12050
  16MarketingMarketing și comunicare în afaceriBacăuromânăIF12050
  17Științe ale educațieiStrategii inovative în educațieBacăuromânăIF12060
  18FilologieCultură și literatură românăBacăuromânăIF120300
  Culturi și literaturi anglofone - Practici discursiveBacăuromână/ englezăIF120
  Discurs și comunicareBacăuromânăIF120
  Limba engleză. Practici de comunicareBacăuenglezăIF120
  Limba franceză. Practici de comunicareBacăufrancezăIF120
  Studii lingvistice în limba englezăBacăuenglezăIF120
  19Știința sportului și educației fiziceActivități motrice curriculare și de timp liberBacăuromânăIF120150
  Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcționalăBacăuromânăIF120
  Performanță sportivăBacăuromânăIF120
  16. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAȘOV
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  01234567
  1MatematicăStructuri matematice fundamentaleBrașovromânăIF12050
  2InformaticăAplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-businessBrașovgermanăIF120200
  Tehnologii internet/Internet technologiesBrașovenglezăIF120
  Tehnologii moderne în ingineria sistemelor softBrașovromânăIF120
  3Inginerie civilă și instalațiiModernizare energetică în mediul construitBrașovromânăIF12050
  4Inginerie electricăSisteme electrice avansate/Advanced Electrical SystemsBrașovenglezăIF12050
  5Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleSisteme electronice și de comunicații integrateBrașovromânăIF12070
  Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități - eStart BrașovromânăIF120
  6Ingineria autovehiculelorAutovehiculul și mediulBrașovromânăIFR120200
  Autovehiculul și tehnologiile viitoruluiBrașovromânăIF120
  Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelorBrașovenglezăIF120
  Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediulBrașovromânăIF120
  7Inginerie forestierăEcodesign de mobilier și restaurareBrașovromânăIF120100
  Structuri avansate din lemn și tehnologii inovativeBrașovromânăIF120
  8SilviculturăManagement și sisteme tehnice în exploatări forestiereBrașovromânăIF120160
  Managementul ecosistemelor forestiereBrașovromânăIF120
  Silvicultură multifuncțională/ Multiple purpose forestryBrașovenglezăIF120
  9Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăManagement în ospitalitate și eco-agroturismBrașovromânăIF12050
  10Ingineria produselor alimentareSisteme de procesare și controlul calității produselor agroalimentareBrașovromânăIF12060
  11Ingineria sistemelorSisteme avansate în automatică și tehnologii informaticeBrașovromânăIF12050
  12Inginerie mecanicăDezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turisticeBrașovromânăIF120150
  Ecobiotehnologii agricole și alimentareBrașovromânăIF120
  Simulare și testare în inginerie mecanicăBrașovromânăIF120
  Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie/Practical integrated methods for propulsion systemsBrașovenglezăIF120
  Simulare și testare în ingineria mecanicăBrașovromânăIFR120
  13Inginerie industrialăDesign de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului Brașovromână/ englezăIF120265
  Ingineria fabricației inovativeBrașovromânăIF120
  Ingineria proceselor de fabricație avansateBrașovromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncăBrașovromânăIF120
  Ingineria sudării materialelor avansateBrașovromânăIF120
  Managementul calitățiiBrașovromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăInformatica mediilor virtualeBrașovromânăIF120100
  Sisteme mecatronice pentru industrie și medicinăBrașovromânăIF120
  15Ingineria materialelorIngineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice și compoziteBrașovromânăIF12050
  16Inginerie și managementManagementul afacerilor în industrieBrașovromânăIF12060
  17MedicinăManagementul infecțiilor nosocomialeBrașovromânăIF120150
  Managementul și strategiile îngrijirilor paliativeBrașovromânăIF120
  Managementul strategiilor preventive și politici de sănătateBrașovromânăIF120
  18DreptDrept privat aprofundatBrașovromânăIF120200
  Legislație europeană și carieră judiciarăBrașovromânăIF120
  Sisteme și instituții de drept internațional și europeanBrașovromânăIF120
  Științe penale aprofundateBrașovromânăIF120
  19Sociologie Gestiunea campaniilor de imagineBrașovromânăIF120100
  Gestiunea și dezvoltarea resursei umaneBrașovromânăIF120
  20Asistență socialăAsistență și dezvoltare comunitarăBrașovromânăIF12050
  21Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în turismBrașovromânăIF12050
  22Informatică economicăSisteme informatice integrate pentru afaceriBrașovromânăIF12050
  23ContabilitateAudit internBrașovromânăIF120100
  Politici contabile, audit și control de gestiune BrașovromânăIF120
  24FinanțeManagement financiar-bancarBrașovromânăIF12050
  25ManagementManagement și strategii de afaceriBrașovromânăIF120100
  Managementul afacerilorBrașovromânăIF120
  26MarketingPolitici și strategii de marketingBrașovromânăIF120100
  27Economie și afaceri internaționaleRelații economice internaționaleBrașovromânăIF12050
  28PsihologiePsihologia muncii, organizațională și resurse umaneBrașovromânăIF120150
  Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapieBrașovromânăIF120
  Psihologie educațională, consiliere școlară și vocaționalăBrașovromânăIF120
  29Științe ale educațieiPsihopedagogia educației timpurii și a școlarității miciBrașovromânăIF120100
  Resurse umane în educație. Formare și managementBrașovromânăIF120
  30FilologieCultură și discurs în spațiul anglo-americanBrașovenglezăIF120450
  Cultură și discurs în spațiul anglo-americanBrașovromânăIFR120
  Inovare culturalăBrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - Identitate în multiculturalismBrașovromânăIF120
  Limba și literatura română - Identitate în multiculturalismBrașovromânăIFR120
  Studii de limba și literatura românăBrașovromânăIF120
  Studii interculturale în limba și literatura germanăBrașovgermanăIF120
  Studii lingvistice pentru comunicare interculturalăBrașovenglezăIF120
  Traducere și interpretariat din limba franceză în limba românăBrașovfrancezăIF120
  31MuzicăMeloterapieBrașovromânăIF120