ORDIN nr. 836 din 27 martie 2018privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 397 din 27 martie 2018
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 836 din 27 martie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018    ORDIN nr. 397 din 27 martie 2018