ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 185 din 18 noiembrie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 19 noiembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizari prin concedieri colective în cazul societăţilor care se divizeaza curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind divizarea."2. Articolul 21 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În situaţia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării, de către ultima dintre adunările generale ale acţionarilor din societăţile care fuzionează, a hotărârii privind fuziunea."3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se pot plati şi într-o singura transa, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, indiferent de modul de asociere a beneficiarului, desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu, achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol."4. Articolul 42 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Pentru compensaţiile acordate în condiţiile alin. (2) angajatorii nu datorează contribuţia de 5% la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 30 şi 31 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu-----------