HOTĂRÂRE nr. 15 din 28 martie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 29 martie 2018  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 6 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 9 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;– la punctul 14 - Grupul parlamentar de prietenie cu Elveția, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;– la punctul 18 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea Națională, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen;– la punctul 19 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, domnul deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Munteanu Ioan;– la punctul 20 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă:– domnul deputat Coliu Doru-Petrișor, Grupul parlamentar P.M.P., este desemnat în calitatea de secretar în locul domnului deputat Balint Liviu-Ioan, Grupul parlamentar P.M.P.;– doamna deputat Podașcă Gabriela-Maria, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Trușcă Constantin;– la punctul 29 - Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen;– la punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Norvegiei, doamna deputat Teiș Alina, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de vicepreședinte în locul domnului deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, neafiliat;– la punctul 39 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei, doamna deputat Podașcă Maria-Gabriela, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru în locul domnului deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, neafiliat;– la punctul 46 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt, domnul senator Antal István-Loránt, Grupul parlamentar UDMR, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;– la punctul 47 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hașemit al Iordaniei:– doamna deputat Biró Rozália-Ibolya, Grupul parlamentar UDMR, este desemnată în calitatea de președinte pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;– doamna deputat Podașcă Gabriela-Maria, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Trușcă Constantin;– la punctul 65 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Columbia, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 67 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cote d’Ivoire, domnul deputat Stan Viorel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Rotaru Alexandru, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 70 - Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, domnul senator Antal Istvan-Lorant, Grupul parlamentar UDMR, este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestoy Attila;– la punctul 81 - Grupul parlamentar de prietenie cu Mongolia, doamna deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar P.N.L., este desemnată în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 28 martie 2018.Nr. 15.----