DECIZIE nr. 131 din 23 martie 2018pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 26 martie 2018  Având în vedere Adresa Comisiei Naționale de Prognoză nr. 288/I.G. din 22 februarie 2018, înregistrată la Cabinetul primministrului cu nr. 5/1.063 din 22 februarie 2018,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICPunctele 2, 3 și 5 din anexa „Lista membrilor Consiliului de Programare Economică“ la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 24 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:2. Aurel Iancu - academician, Academia Română3. Marius-Corneliu Marinaș - profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie...............................................................................................5. Cristian Florin Ciurlău - conferențiar universitar doctor, Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir», București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 23 martie 2018.Nr. 131.----