ORDIN nr. 161 din 13 februarie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.101 din 25 ianuarie 2018 al Direcției economie verde, schimbări climatice și dezvoltare durabilă, art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitățile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2.392/2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menținerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile de aviație și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei a 3-a a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviație prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 13 februarie 2018.Nr. 161.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)
  Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aviație
  pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020
  Nr. crt.Numele operatoruluiIdentificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)AnulNumăr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  1.TAROM26582013135.528
  2014135.528
  2015135.528
  2016135.528
  2017135.528
  2018135.528
  2019135.528
  2020135.528
  2.CARPATAIR26254201324.618
  201424.618
  201524.618
  201624.618
  201724.618
  201824.618
  201924.618
  202024.618
  3.VISION AIRLINES2729820130
  20140
  20150
  20160
  20170
  20180
  20190
  20200
  4.BLUE AIR306002013153.915
  2014153.915
  2015153.915
  2016153.915
  2017153.915
  2018153.915
  2019153.915
  2020153.915
  ----