RECTIFICARE nr. 83 din 23 februarie 2018referitoare la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 20 martie 2018    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018, se fac următoarele rectificări:– la art. 8 alin. (1), în loc de: „...prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b)...“ se va citi: „...prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b)...“;– la art. 9, în loc de: „...prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c)...“ se va citi: „...prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c)...“.----