HOTĂRÂRE nr. 87 din 7 martie 2018pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 11 lit. f) și art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2(1) Se înființează Consiliul interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi, denumit în continuare CC DPCA, având în componență reprezentanți ai următoarelor entități publice centrale: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne.(2) Din cadrul CC DPCA vor face parte, cu statut de invitați permanenți, reprezentanți ai următoarelor instituții: Administrația Fondului pentru Mediu, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Institutul Național de Statistică, precum și alte instituții și/sau organizații relevante, stabilite de CC DPCA, care pot oferi expertiză relevantă pentru facilitarea implementării Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România.(3) Reprezentarea în cadrul CC DPCA a entităților publice centrale va fi asigurată la nivel de secretar de stat și, respectiv, conducători pentru celelalte instituții ale administrației publice.(4) Președintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului energiei, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vicepreședintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) CC DPCA este sprijinit de un secretariat format din reprezentanți, la nivel de experți, ai Ministerului Energiei și ai Ministerului Transporturilor, desemnați din cadrul direcțiilor de specialitate de miniștrii de resort.  +  Articolul 3Scopul CC DPCA este de a oferi expertiză pentru implementarea și monitorizarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România. CC DPCA, în termen de 3 ani calendaristici, va face propuneri de actualizare a strategiei privind Cadrul național de politică în conformitate cu ultimele dezvoltări tehnologice și economice în domeniul combustibililor alternativi.  +  Articolul 4CC DPCA se va întruni în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și va elabora regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului energiei și al ministrului transporturilor.Prezenta hotărâre transpune articolul 7 alin. (7) din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 307 din 28 octombrie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul economiei,
  Dănuț Andrușcă
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 7 martie 2018.Nr. 87.  +  ANEXĂSTRATEGIEprivind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibiliialternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevanteîn România