DECRET nr. 228 din 6 iulie 1976privind organizarea unor secţii de subingineri în cadrul institutelor pedagogice şi al unor întreprinderi industriale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 72 din 19 iulie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 iulie 1976 se organizează în cadrul institutelor pedagogice câte o secţie de subingineri pentru învăţămîntul de zi şi seral, după cum urmează: a) la Institutul pedagogic din Bacau, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini; b) la Institutul pedagogic din Oradea, o secţie de profil electric, în specializarea Electromecanica tehnologică; c) la Institutul pedagogic din Constanta, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologia sudarii; d) la Institutul pedagogic din Suceava, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini; e) la Institutul pedagogic din Targu Mures, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini.  +  Articolul 2Pe data de 1 iulie 1976 se organizează, în cadrul unor întreprinderi industriale, câte o secţie de subingineri pentru învăţămîntul seral, după cum urmează: a) la Întreprinderea de vagoane din Arad, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologiei sudarii, ca secţie a Institutului politehnic din Timişoara; b) la Întreprinderea de utilaj pentru industria materialelor de construcţii şi refractare din Bistrita, o secţie de profil mecanic, în specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini, ca secţie a Institutului politehnic din Cluj-Napoca; c) la Întreprinderea de piese auto şi tractoare din Miercurea-Ciuc, o secţie de profil mecanic, în specializarea Automobile, ca secţie a Universitatii din Braşov; d) la Combinatul siderurgic din Galaţi, o secţie de profil metalurgic, în specializarea Deformari plastice şi tratamente termice, ca secţie a Universitatii din Galaţi.  +  Articolul 3Pe data de 1 iulie 1976 se organizează o grupa în limba română la specialitatea Actorie de la Institutul de teatru "Szentgyorgy Istvan" din Targu Mures.  +  Articolul 4Secţiile de subingineri la institutele pedagogice funcţionează în dubla subordonare, faţă de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.  +  Articolul 5Anexa nr. 2 la Decretul Consiliului de Stat nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilelor şi specializărilor din învăţămîntul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, se completează corespunzător prevederilor prezentului decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România---------