ORDIN nr. 83 din 23 februarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 28 februarie 2018    În baza Referatului de aprobare nr. 289.901/2017 al Direcției îmbunătățiri funciare și fond funciar,având în vedere prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) și (2), art. 93^1, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. III alin. (3) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 23 februarie 2018.Nr. 83.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAprivind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricola terenurilor situate în extravilanul localităților  +  Anexa nr. 2PROCEDURAprivind restituirea tarifului achitat laFondul de ameliorare a fondului funciar