HOTĂRÂRE nr. 54 din 15 februarie 2018pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 20 februarie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAlineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen mediu și lung pentru operațiuni legate de exportul de bunuri și/sau servicii în țări care sunt membre ale Uniunii Europene și în țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care sunt finanțate prin credit-cumpărător sau prin credit-furnizor ori plătite în numerar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială și de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE și 2001/77/CE, cu modificările ulterioare, și, respectiv, ale Regulamentului privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfășurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, pentru operațiunile pe termen mediu și lung, prevăzut în anexa nr. 2, care transpune Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziții aplicabile asigurării creditelor de export pentru operațiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu și lung.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 15 februarie 2018.Nr. 54.----