ORDIN nr. 108 din 29 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 20 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Buzescu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 23 și 24;b) unitatea administrativ-teritorială Mavrodin - sectoarele cadastrale nr. 6, 16, 17, 19 și 20;c) unitatea administrativ-teritorială Măldăeni - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 13, 16, 17 și 23;d) unitatea administrativ-teritorială Nenciulești - sectoarele cadastrale nr. 19, 20, 22, 23, 25 și 26;e) unitatea administrativ-teritorială Peretu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 8 și 10;f) unitatea administrativ-teritorială Plosca - sectoarele cadastrale nr. 1, 2 și 9;g) unitatea administrativ-teritorială Roșiori de Vede - sectoarele cadastrale nr. 13, 14, 15, 16, 26, 31, 36 și 37.  +  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 29 ianuarie 2018.Nr. 108.  +  Anexa nr. 1  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 3  +  Anexa nr. 4  +  Anexa nr. 5  +  Anexa nr. 6  +  Anexa nr. 7-----