ORDIN nr. 110 din 29 ianuarie 2018pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internațional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene și/sau a altor boli care pot constitui o amenințare pentru sănătatea publică
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 13 februarie 2018    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătății nr. FB 844/25.01.2018,având în vedere prevederile art. 6, lit. a) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,conform anexei nr. 6 „Vaccinare, profilaxie și certificate aferente“ și anexei nr. 7 „Cerințe în legătură cu vaccinarea sau profilaxia contra anumitor boli“, din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 privind punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005,în temeiul art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă normele metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internațional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene și/sau a altor boli care pot constitui o amenințare pentru sănătatea publică, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 29 ianuarie 2018.Nr. 110.  +  ANEXĂNORMAde implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internațional 2005 referitoare lavaccinarea contra febrei galbene și/sau a altor boli care pot constitui o amenințare pentru sănătatea publică