ORDIN nr. 3.058/943/2018privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 3.058 din 16 ianuarie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 943 din 23 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 251 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile cap. I, lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“, art. 14 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, și a art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Funcțiile didactice auxiliare care nu se regăsesc în cap. I pct. 6 din anexa nr. I și în anexa nr. III, cap. II, pct. II, lit. b) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru funcțiile didactice auxiliare prevăzute în anexa la prezentul ordin se utilizează salariile de bază din anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.  +  Articolul 3Personalul încadrat pe funcțiile prevăzute în anexa la prezentul ordin are statut de personal didactic auxiliar și beneficiază de celelalte prevederi aplicabile personalului didactic auxiliar, prevăzute în cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Direcțiile generale din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile/unitățile de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
   +  ANEXĂ
   Nr. crt.  Funcția  Studii  Anexa la Legea-cadru nr. 153/2017
    1  Cercetător științific I  S  Anexa nr. I, capitolul II - Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, lit. b)
    2  Cercetător științific II  S 
    3  Cercetător științific III  S 
    4  Cercetător științific   S 
    5  Asistent de cercetare științifică  S 
    6  Asistent de cercetare științifică stagiar  S 
    7  Asistent I  M 
    8  Asistent II  M 
    9  Asistent stagiar  M 
    10  Inginer sistem gradul IA  S  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, pct. V - Unități de informatică
    11  Inginer sistem gradul I  S 
    12  Inginer sistem gradul II  S 
    13  Inginer sistem debutant  S 
    14  Operator, controlor date; I  M 
    15  Operator, controlor date; II  M 
    16  Operator, controlor date; III  M 
    17  Operator, controlor date; debutant  M
    18  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal  S  Anexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială
    19  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist  S 
    20  Biolog, biochimist, chimist, fizician  S 
    21  Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant  S 
    22  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul I   S  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. G - Agricultură
    23  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul II  S 
    24  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant  S 
    25  Sociolog principal  S  Anexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială
    26  Sociolog  S 
    27  Sociolog debutant  S 
    28  Psiholog principal  S 
    29  Psiholog specialist  S 
    30  Psiholog practicant  S 
    31  Psiholog stagiar  S 
    32  Inginer specialist IA  S  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, pct. I lit. b
    33  Inginer gradul I  S 
    34  Inginer gradul II  S 
    35  Inginer debutant  S 
    36  Subinginer I  SSD 
    37  Subinginer II  SSD 
    38  Subinginer III  SSD 
    39  Subinginer debutant  SSD 
    40  Consilier juridic gradul IA  S 
    41  Consilier juridic gradul I  S 
    42  Consilier juridic gradul II  S 
    43  Consilier juridic debutant  S 
    44  Referent de specialitate gradul I   S 
    45  Referent de specialitate gradul II  S 
    46  Referent de specialitate gradul III  S 
    47  Referent de specialitate debutant  S 
    48  Referent I  SSD 
    49  Referent II  SSD 
    50  Referent III  SSD 
    51  Referent debutant  SSD 
    52  Referent IA  M 
    53  Referent I  M 
    54  Referent II  M 
    55  Referent debutant  M 
    56  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA  S  Anexa nr. III, capitolul II, pct. I - Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române, lit. b
    57  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul I  S 
    58  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul II  S 
    59  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist debutant  S
    60  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I  SSD  
    61  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul II  SSD 
    62  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul III  SSD 
    63  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator debutant  SSD 
    64  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I  PL 
    65  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta II  PL 
    66  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta III  PL 
    67  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor debutant  PL 
    68  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA  M 
    69  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta I  M 
    70  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta II  M 
    71  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator debutant  M 
    72  Mânuitor carte, garderobier 
  -----