ORDIN nr. 140 din 15 noiembrie 2017privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 noiembrie 2017  Având în vedere prevederile art. IV alin. (7) și art. VI alin. (2) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă situația centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Situația centralizată a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție se actualizează anual și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, până la data de 1 mai a fiecărui an sau ori de câte ori este necesar ca urmare a luării unor măsuri care conduc la asigurarea unor condiții corespunzătoare de detenție.(2) În cazul în care în situația clădirilor destinate cazării persoanelor private de libertate intervin modificări de natură a determina includerea în sau scoaterea din categoria clădirilor care asigură condiții corespunzătoare de detenție, comisia prevăzută la art. II din Legea nr. 169/2017 reevaluează situația acestora și întocmește un raport de constatare a modificărilor intervenite și reclasificare a clădirii analizate.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se avizează de către șeful unității teritoriale de poliție în care este organizat și funcționează centrul de reținere și arestare preventivă și se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române cu propunere de actualizare a situației centralizate a clădirilor necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție, în termen de 10 zile.(4) În baza raportului și a propunerii formulate, Inspectoratul General al Poliției Române transmite Ministerului Afacerilor Interne propunerea de reactualizare a situației prevăzute la alin. (1), până pe data de 5 a lunii curente pentru propunerile primite în luna anterioară.(5) Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul actualizării anuale a situației centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție.  +  Articolul 3Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române la nivelul cărora sunt organizate și funcționează centre de reținere și arestare preventivă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 15 noiembrie 2017.Nr. 140.  +  ANEXĂ
  SITUAȚIA
  centralizată a clădirilor în care sunt organizate și funcționează
  centre de reținere și arestare preventivă care sunt necorespunzătoare
  din punctul de vedere al condițiilor de detenție
  (la 09-01-2018, Tabelul din anexă a fost modificat de Articolul I ORDINUL nr. 2 din 8 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 09 ianuarie 2018 )
  Nr. crt.Centrul de reținereși arestare preventivădin cadrulCondiții corespunzătoareCondiții necorespunzătoareCriterii de neconformitatepotrivit art. 55^1 din Legea nr. 254/2013,cu modificările și completărileulterioare
  01234
  1I.P.J. AlbaÎncepând cu data de 24.07.2012--
  2I.P.J. AradÎncepând cu data de 24.07.2012--
  3I.P.J. ArgeșÎncepând cu data de 01.06.201624.07.2012-31.05.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  4I.P.J. Bacău24.07.2012-31.08.2012;01.12.2012-31.01.2013;01.03.2013-31.05.2013,01.11.2013-31.01.2014;01.03.2014-31.08.2014;01.10.2014-31.10.2014;01.12.2014-31.12.2014;01.02.2015-28.02.2015;01.05.2015-30.09.2016;Începând cu data de 01.01.201701.09.2012-30.11.2012;01.02.2013-28.02.2013;01.06.2013-31.10.2013;01.02.2014-28.02.2014;01.09.2014-30.09.2014;01.11.2014-30.11.2014;01.01.2015-31.01.2015;01.03.2015-30.04.2015;01.10.2016-31.12.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  5I.P.J. BihorÎncepând cu data de 01.07.201624.07.2012-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  6I.P.J. Bistrița-NăsăudÎncepând cu data de 01.01.201724.07.2012-31.12.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  7I.P.J. BotoșaniÎncepând cu data de 01.06.201624.07.2012-31.05.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  8.I.P.J. BrașovÎncepând cu data de 15.11.201724.07.2012-14.11.2017art. 55^1 alin. (3) lit. e) și f)
  9I.P.J. Brăila24.07 2012-28.02.2015;01.04.2015-31.08.2015;01.10.2015-31.05.2016;Începând cu data de 01.07.201601.03.2015-31.03.2015;01.09.2015-30.09.2015;01.06.2016-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  10I.P.J. BuzăuÎncepând cu data de 01.12.201624.07.2012-30.11.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  11I.P.J. Caraș-Severin-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  12I.P.J. Călărași01.10.2012-31.10.2012;01.06.2013-30.06.2013;01.08.2013-31.12.2014;01.02.2015-31.07.2015;01.10.2015-31.10.2015;01.01.2016-31.01.2016;Începând cu data de 01.04.201624.07.2012-30.09.2012;01.11.2012-31.05.2013;01.07.2013-31.07.2013;01.01.2015-31.01.2015;01.08.2015-30.09.2015;01.11.2015-31.12.2015;01.02.2016-31.03.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  13I.P.J. ClujÎncepând cu data de 01.01.201624.07.2012-31.12.2015art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  14I.P.J. ConstanțaÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  15I.P.J. CovasnaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  16I.P.J. Dâmbovița-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. c) și e)
  17I.P.J. Dolj01.08.2016-30.09.2016;01.11.2016-31.12.2016;01.06.2017-30.06.2017;Începând cu data de 01.08.201724.07.2012-31.07.2016;01.10.2016-31.10.2016;01.01.2017-31.05.2017;01.07.2017-31.07.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  18I.P.J. Galați-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), e) și f)
  19I.P.J. Giurgiu-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  20I.P.J. GorjÎncepând cu data de 24.07.2012--
  21I.P.J. HarghitaÎncepând cu data de 24.07.2012--
  22I.P.J. HunedoaraÎncepând cu data de 01.07.201624.07.2012-30.06.2016art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  23I.P.J. IalomițaÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e) și f)
  24I.P.J. Iași-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)
  25.I.P.J. MaramureșÎncepând cu data de 8.12.201724.07.2012-07.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  26I.P.J. Mehedinți01.07.2013-31.08.2013;01.12.2013-31.12.2013;01.02.2014-31.03.2014;Începând cu data de 01.05.201424.07.2012-30.06.2013;01.09.2013-30.11.2013;01.01.2014-31.01.2014;01.04.2014-30.04.2014art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  27I.P.J. MureșÎncepând cu data de 01.11.2017Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  28I.P.J. Neamț-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și c)
  29I.P.J. Olt01.08.2012-30.09.2012;01.12.2012-28.02.2013;01.04.2013-31.10.2013;Începând cu data de 01.12.201324.07.2012-31.07.2012;01.10.2012-30.11.2012;01.03.2013-31.03.2013;01.11.2013-30.11.2013art. 55^1 alin. (3) lit. a)
  30I.P.J. Prahova Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  31.I.P.J. Satu MareÎncepând cu data de 7.12.201724.07.2012-06.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a) și e)
  32.I.P.J. SălajÎncepând cu data de 23.11.201724.07.2012-22.11.2017art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  33I.P.J. Sibiu Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. e)
  34I.P.J. Suceava24.07.2012-31.07.2012;01.11.2012-31.12.2012;01.02.2013-30.09.2013;01.12.2013-31.08.2016;Începând cu data de 01.11.201601.08.2012-31.10.2012;01.01.2013-31.01.2013;01.10.2013-30.11.2013;01.09.2016-31.10.2016art. 55^1 alin. (3) lit. a) și b)
  35I.P.J. TeleormanÎncepând cu data de 24.07.2012--
  36I.P.J. TimișÎncepând cu data de 29.12.201724.07.2012-28.12.2017art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  37I.P.J. TulceaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  38I.P.J. Vaslui-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) și e)
  39I.P.J. VâlceaÎncepând cu data de 24.07.2012  
  40I.P.J. Vrancea-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. c)
  41Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Centrul de reținere șiarestare preventivă nr. 1-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  42Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția Regională de PolițieTransporturi - Centrul dereținere și arestarepreventivă nr. 2-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  43Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 4 Poliție - Centrulde reținere și arestarepreventivă nr. 3-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  44Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 5 Poliție - Centrulde reținere și arestarepreventivă nr. 4-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  45Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 6 Poliție - Centrul dereținere și arestarepreventivă nr. 5-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  46Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București –Secția 9 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 6-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  47Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București – Secția12 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 7-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  48Direcția Generală de Polițiea Municipiului București –Secția 13 Poliție - Centrul dereținere și arestare preventivănr. 8-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), c), e) și f)
  49Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București – Secția15 Poliție - Centrul de reținereși arestare preventivă nr. 9-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  50Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București - Secția19 Poliție - Centrul de reținereși arestare preventivă nr. 10-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  51Direcția Generală de Poliție aMunicipiului București –Secția 22 Poliție - Centrulde reținere șiarestare preventivă nr. 11-Începând cu data de 24.07.2012art. 55^1 alin. (3) lit. a), b), c), e) și f)
  (la 27-02-2018, Tabelul din anexă a fost modificat de Articolul I ORDINUL nr. 18 din 19 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 27 februarie 2018 ) -----