NORME din 24 octombrie 2002 privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 7 decembrie 2002    Notă
    *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 24 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 7 decembrie 2002.
     +  Capitolul I Prevederi generale privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele  +  Articolul 1---------Art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 2---------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 3---------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 4---------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 5----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 879 din 28 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 august 2005.  +  Articolul 6----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 7----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 8----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 9----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Capitolul II Materialele și obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele  +  Articolul 10 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 10^1 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 10^1 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 10^2 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 10^2 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 11 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 11 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 12 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 14 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 14 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 15 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 15 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 16 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 16 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 16^1 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 16^1 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 17 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 17 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 18 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 18 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 19 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 19 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 20 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 20 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 21 Abrogat (la 01-05-2011, Articolul 21 din Capitolul II a fost abrogat de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Articolul 22(1) Materialele și obiectele fabricate din polimerii sau copolimerii clorurii de vinil, care în stare de produs finit sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele conform destinației lor, nu trebuie să conțină monomerul clorura de vinil în concentratii care depășesc 1 mg/kg produs finit.(2) Analizele pentru controlul oficial al nivelului monomerului clorura de vinil în materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele se efectuează conform metodei prevăzute în anexa nr. 10.  +  Articolul 23Materialele și obiectele prevăzute la art. 22 alin. (1) nu trebuie să transfere alimentelor cu care sunt sau au fost puse în contact nici o cantitate de clorura de vinil determinata conform metodei care respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 24Controlul oficial al clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte în alimente se realizează în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 12.  +  Capitolul III Obiectele din ceramica care vin în contact cu alimentele  +  Articolul 25Prezentul capitol reglementează migratia posibila a plumbului și cadmiului din obiectele de ceramica care, în stadiul de produs finit, sunt destinate a veni în contact cu alimentele sau care sunt în contact cu alimentele, conform destinației lor.  +  Articolul 26(1) În sensul prezentului capitol, obiecte din ceramica reprezintă obiectele fabricate dintr-un amestec de substanțe anorganice cu un conținut de argila sau de alți silicati în general ridicat, la care se pot adauga cantități mici de substanțe organice. Acestor obiecte li se da în primul rând o formă, iar forma astfel obținută se fixează permanent prin ardere. Ele pot fi smaltuite, emailate și/sau decorate.(2) La nivelul stadiilor de comercializare, inclusiv al vânzării cu amănuntul, obiectele ceramice care nu sunt încă utilizate în contact cu alimentele trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul nr. 1.935/2004/CE al Parlamentului European și al Consiliului. Declarația trebuie emisă de producătorul sau vânzătorul stabilit în România sau pe teritoriul Uniunii Europene și conține informațiile prevăzute în anexa nr. 14^1 la prezentele norme.----------Alin. (2) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.(3) Producătorul sau importatorul stabilit în România ori pe teritoriul Uniunii Europene, la cererea autorităților competente, potrivit legii, sau a reprezentanților inspecției sanitare de stat județene ori a municipiului București, trebuie să pună la dispoziție documentația adecvată pentru a demonstra că obiectele din ceramică respectă limitele de migrare a plumbului și cadmiului prevăzute la art. 27-30.----------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 sunt permise comercializarea și utilizarea obiectelor din ceramică numai dacă respectă prevederile alin. (2) și (3). Începând cu data de 20 mai 2007 sunt interzise producerea și importul în România ale obiectelor din ceramică ce nu respectă prevederile capitolului III din prezentele norme.---------Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Articolul 27Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramica nu vor depăși limitele prevăzute la art. 30.  +  Articolul 28Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramica se determina prin testare, în condițiile prevăzute în anexa nr. 13, utilizându-se metoda de analiza prevăzută în anexa nr. 14.  +  Articolul 29În cazul în care obiectul din ceramica este un vas cu capac de ceramica, limita de plumb și/sau cadmiu care nu trebuie depășită este cea care se aplică exclusiv vasului. Vasul în exclusivitate și suprafața interioară a capacului se testeaza separat și în aceleași condiții. Suma concentratiilor extrase de plumb și/sau cadmiu astfel obținute se raportează, după caz, la suprafața specifică sau la volumul vasului.  +  Articolul 30Obiectele de ceramica îndeplinesc cerințele prezentelor norme dacă cantitățile de plumb și/sau cadmiu extrase în timpul testului efectuat în conformitate cu prevederile anexelor nr. 13 și 14 nu depășesc următoarele limite:a) Categoria 1 - obiectele plate care nu pot fi umplute și obiectele care pot fi umplute, a căror adancime interioară, masurata de la punctul cel mai de jos până la planul orizontal care trece prin marginea superioară, nu depășește 25 mm: 0,8 mg/dmp pentru plumb și 0,07 mg/dmp pentru cadmiu;b) Categoria 2 - obiectele care pot fi umplute, cu capacități mai mici de 3 l: 4,0 mg/l pentru plumb și 0,3 mg/l pentru cadmiu;c) Categoria 3 - vase de gătit; recipiente pentru ambalare și depozitare cu capacități mai mari de 3 l: 1,5 mg/l pentru plumb și 0,1 mg/l pentru cadmiu.  +  Articolul 31În situația în care un obiect din ceramica nu depășește limitele de mai sus cu mai mult de 50%, se va considera totuși ca acel obiect satisface cerințele prezentelor norme dacă cel puțin alte 3 obiecte cu aceeași forma, dimensiune, decoratie și smalt fac obiectul unui test efectuat în condițiile prevăzute în anexele nr. 13 și 14, în cadrul căruia cantitățile medii de plumb și/sau de cadmiu extrase din acele obiecte nu depășesc limitele fixate la art. 30 și nici unul dintre acele obiecte nu depășește cu mai mult de 50% limitele respective.  +  Capitolul IVMaterialele și obiectele fabricate din film de celuloza regenerata, care vin în contact cu alimentele---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 32(1) În sensul prezentului capitol, filmul de celuloza regenerata este o foaie subtire de material obținut dintr-o celuloza rafinata, derivata din lemn sau bumbac nereciclabil. Pentru îndeplinirea cerințelor tehnice se pot adauga substanțe corespunzătoare atât în masa, cat și pe suprafața. Filmul de celuloza regenerata poate fi acoperită pe o parte sau pe ambele părți de un strat de protecție. Filmul de celuloza se poate prezenta:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.a) sub forma de produs finit în sine; saub) ca parte dintr-un produs finit care conține și alte materiale;și este destinată a veni în contact cu alimentele sau este pusă în contact cu alimentele, conform destinației sale.(2) Prevederile prezentului capitol se aplică pentru cofrajele sintetice de celuloză regenerată.----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.(3) Filmele din celuloza regenerata la care se face referire la alin. (1) aparțin unuia dintre următoarele tipuri:a) filme din celuloza regenerata neacoperite cu strat de protecție;b) filme din celuloza regenerata acoperite cu un strat de protecție derivat din celuloza; sauc) filme din celuloza regenerata acoperite cu un strat de protecție alcătuit din materiale plastice.---------Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 33(1) Pentru fabricarea filmelor din celuloza regenerata la care se face referire la art. 32 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și b) se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe prevăzute în anexa nr. 15, conform condițiilor stabilite în aceasta.---------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot utiliza și alte substanțe decât cele prevăzute în anexa nr. 15 la norme, atunci când acestea sunt utilizate ca substanțe colorante (coloranți sau pigmenți) ori ca adezivi, cu condiția să nu existe nicio urmă de migrare a acestora, detectabilă printr-o metodă validată, în sau pe alimente.---------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.(3) Pentru fabricarea filmelor din celuloza regenerata la care se face referire în art. 32 alin. (3) lit. c), înainte de acoperirea cu stratul de protecție se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe prevăzute în prima parte a anexei nr. 15, conform condițiilor stabilite în aceasta.---------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.(4) Pentru fabricarea stratului de protecție care se aplică pe filmul din celuloza regenerata prevăzută la alin. (3) se utilizează numai substanțele sau grupele de substanțe prevăzute în anexele nr. 2-6, conform condițiilor prevăzute în acestea.---------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), materialele și obiectele fabricate din filmul de celuloza regenerata la care se face referire în art. 32 alin. (3) lit. c) trebuie să respecte prevederile art. 11, 16 și 17.---------Alin. (5) al art. 33 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 34Suprafețele imprimate ale filmului de celuloza regenerata nu trebuie să vina în contact cu alimentele.---------Art. 34 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.  +  Articolul 35(1) La nivelul stadiilor de comercializare, altele decât cel al vânzării cu amănuntul, materialele și obiectele din film de celuloză regenerată care vin în contact cu alimentele sunt însoțite de o declarație în scris, în conformitate cu art. 16 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1.935/2004/CE.---------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.(2) În cazul în care se indica condiții speciale de utilizare, materialul sau obiectul fabricat din film de celuloza regenerata va fi etichetat corespunzător.---------Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.(3) Sunt interzise producerea și importul în România al filmelor din celuloza regenerata destinate sa vina în contact cu alimentele, care nu respecta prevederile prezentelor norme.----------Alin. (3) al art. 35 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.(4) Prevederile alin. (1) se aplică materialelor și obiectelor fabricate din film de celuloză regenerată care sunt destinate a veni în contact cu alimentele.----------Alin. (4) al art. 35 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Capitolul V Eliberarea de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile din tetinele și susetele fabricate din elastomeri sau din cauciuc  +  Articolul 36Prezentul capitol reglementează eliberarea de N-nitrozamine și de substanțe capabile să se transforme în N-nitrozamine, denumite în continuare substanțe N-nitrozabile, din tetine și susete, fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri.  +  Articolul 37Tetinele și susetele prevăzute la art. 36 nu trebuie să transfere în lichidul utilizat în timpul testului de eliberare cu simulant de saliva, în condițiile prevăzute în anexa nr. 16, nici un fel de substanțe N-nitrozamine și N-nitrozabile detectabile printr-o metoda validată care este în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 17 și prin care se pot detecta următoarele cantități:a) 0,01 mg total de N-nitrozamine eliberate/kg din părțile de tetina sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri;b) 0,1 mg total de substanțe N-nitrozabile/kg din părțile de tetina sau de biberon fabricate din cauciuc sau din alți elastomeri.  +  Capitolul VIUtilizarea derivaților epoxi în materiale și obiecte destinate a veni în contact cu alimentele---------Cap. VI a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 559 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 7 mai 2004.  +  Articolul 37^1---------Art. 37^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Articolul 37^2----------Art. 37^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Articolul 37^3Art. 37^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Articolul 37^4---------Art. 37^4 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Articolul 37^5---------Art. 37^5 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 15 mai 2008.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme.---------Art. 38 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 559 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 7 mai 2004.  +  Anexa nr. 1-----------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009. (la 01-05-2011, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 4^1 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 6^1 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 ) (la 01-05-2011, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 393 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 28 aprilie 2011 )  +  Anexa nr. 10───────la norme────────DETERMINAREAnivelului monomerului clorura de vinil în materiale și obiecte1. Scopul și domeniul de aplicareMetoda determina nivelul monomerului clorura de vinil în materiale și obiecte.2. PrincipiulNivelul monomerului clorura de vinil (CV) în materiale și obiecte se determina prin cromatografie în faza gazoasa, utilizându-se metoda "headspace" după ce proba a fost dizolvată sau trecută în suspensie în N,N-dimetilacetamida.3. Reactivii3.1. Clorura de vinil (CV), de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).3.2. N,N-dimetilacetamida (DMA), fără impuritati, care are același timp de retenție ca și CV sau etalonul intern (3.3), în condițiile de testare.3.3. Eter dietilic sau cis-2-butena în DMA (3.2) ca soluție etalon interna. În condițiile de testare aceste etaloane interne nu trebuie să conțină impuritati cu același timp de retenție ca și CV.4. AparaturaN.B.:Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau exista specificății speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune ca sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.4.1. Cromatograf în faza gazoasa cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilități de injectare manuală a probei4.2. Detector de ionizare în flacara sau alte detectoare menționate la pct. 74.3. Coloana cromatografica în faza gazoasaColoana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau de etalon intern, dacă este utilizat.În plus, sistemul combinat 4.2 și 4.3 trebuie să permită ca semnalul obținut cu ajutorul unei soluții ce conține 0,02 mg CV/litru DMA sau 0,02 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puțin 5 ori mai mare decât zgomotul de fond.4.4. Eprubete sau flacoane cu proba închise etans cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic). În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringa poate provoca formarea unui vid parțial în interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomanda utilizarea unor eprubete largi.4.5. Microseringi4.6. Seringi etanse la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace"4.7. Balanța analitica cu precizie de 0,1 mg5. Mod de lucruAtenție: CV este o substanța periculoasa care se transforma în gaz la temperatura ambianta, de aceea prepararea soluțiilor trebuie efectuată într-o hota bine ventilata.N.B.:– se iau toate măsurile de precautie necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau DMA;– când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);– când se folosește un etalon intern, trebuie să se utilizeze aceeași soluție pe parcursul întregii proceduri.5.1. Prepararea soluției etalon concentrate de CV la aproximativ 2.000 mg/kgSe cantareste un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg și se pune în el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recantareste. Se adauga la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub forma lichidă sau gazoasa, injectandu-se incet peste DMA. CV se poate adauga și prin barbotare în DMA, cu condiția să se folosească un dispozitiv care previne pierderea de DMA. Se recantareste cu o precizie de 0,1 mg. Se asteapta doua ore pentru a se ajunge la un echilibru. Se păstrează soluția etalon într-un refrigerator.5.2. Prepararea soluției etalon diluate de CVSe ia o cantitate cantarita din soluția etalon concentrata de CV (5.1) și se dilueaza cu DMA (3.2) sau cu soluție etalon interna (3.3), până la un volum sau o greutate cunoscută. Concentrația soluției etalon diluate astfel obținută se exprima în mg/l sau, respectiv, în mg/kg.5.3. Trasarea curbei de etalonareN.B.:– curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;– repetabilitatea raspunsurilor*4) trebuie să fie mai mica de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;-------------*4) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.– curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate, adică linia de regresie trebuie calculată cu ajutorul ecuatiei următoare:y = a(1)x + a(0)                    nΣxy - (Σx).(Σxy)unde: a(1) = ----------------------                     nΣxý - (Σx)ý                (Σy).(Σxý) - (Σx)(Σxy)și: a(0) = -------------------------                    nΣxý - (Σx)ýîn care:y - înălțimea sau suprafața picurilor la fiecare determinare;x - concentrația corespunzătoare pe linia de regresie;n - numărul de determinări efectuate (n ≥ 14).– curba trebuie să fie liniara, adică devierea/devierile etalon a/ale diferențelor dintre răspunsurile măsurate [y(i)] și valorile corespunzătoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie [z(i)], împărțită la valoarea medie (y) a tuturor raspunsurilor măsurate, nu va depăși 0,07:Aceasta se va calcula astfel:s--- ≤ 0,07-y                     ____________________                  /  n                 /   Σ [y(i)-z(i)]ý                /    i=1Unde: s = √'76 ----------------------                             n-1– 1  ny = --- Σ y(i)       n   i=1în care:y(i) - fiecare răspuns individual măsurat;z(i) - valoarea corespunzătoare a răspunsului [y(i)] pe linia de regresie calculată;n ≥ 14.Se pregătesc doua serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubeta se adauga volume de soluție etalon diluata de CV (5.2) și DMA (3.2) sau soluție etalon interna în DMA, astfel încât concentrația finala de CV a soluțiilor duplicat să fie aproximativ egala cu 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150; 0,200 etc. mg/l sau mg/kg de DMA și toate eprubetele sa conțină aceeași cantitate de DMA care se va utiliza conform pct. 5.5. Eprubetele se inchid etans și se procedează conform pct. 5.6. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arata suprafețele (inaltimile) picurilor de CV corespunzătoare soluțiilor duplicat sau proporția acestor suprafețe (ori înălțimi) cu suprafețele (sau inaltimile) picurilor etalonului intern relevant și valorile de pe abscisa arata concentratiile de CV în soluțiile duplicat.5.4. Validarea preparării soluțiilor etalon obținute la pct. 5.1 și 5.2Se repeta procedura descrisă la pct. 5.1 și 5.2 pentru a se obține o a doua soluție etalon diluata cu o concentrație egala cu 0,1 mg CV/I sau 0,1 mg/kg de DMA sau soluție etalon interna. Media celor două determinări cromatografice în faza gazoasa ale acestei soluții nu trebuie să difere cu mai mult de 5% față de punctul corespondent de pe curba etalon. Dacă diferența este mai mare de 5%, se resping toate soluțiile obținute la pct. 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4 și se repeta de la început procedura.5.5. Pregătirea probelor de material sau obiectSe pregătesc doua eprubete (4.4). Pentru fiecare eprubeta se cantaresc nu mai puțin de 200 mg, cu o precizie de 0,1 mg, din proba obținută dintr-un singur material sau obiect investigat care a fost tăiat în bucatele mici. Se incearca să se asigure o cantitate egala pentru fiecare eprubeta. Se astupa imediat eprubeta. În fiecare eprubeta se adauga pentru fiecare gram de proba 10 ml sau 10 g de DMA (3.2) ori 10 ml sau 10 g de soluție etalon interna (3.3). Eprubetele se inchid etans și se procedează conform pct. 5.6.5.6. Determinarile cromatografice în faza gazoasa5.6.1. Se agita eprubetele, evitandu-se contactul dintre conținutul lichid și membrana (4.4), pentru a se obține o soluție sau o suspensie cat mai omogenă a probelor de material sau obiect (5.5).5.6.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele închise etans (5.3, 5.4 și 5.5) se pun într-o baie de apa timp de doua ore, la temperatura de 60°C ± 1°C. Dacă este necesar, se agita din nou.5.6.3. Se preleveaza o proba din "headspace" în eprubeta. Dacă se folosesc tehnici manuale de luare a probelor trebuie să se aibă grija să se obțină o proba reproductibila (vezi pct. 4.4), în special seringa trebuie să fie anterior incalzita până la temperatura probei. Se măsoară suprafața (sau înălțimea) picurilor aferente CV și etalonului intern, dacă este utilizat.5.6.4. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatograma, se elimina din coloana (4.3) excesul de DMA, utilizându-se o metoda adecvată.6. Calcularea rezultatelor6.1. Se determina prin interpolare pe curba concentrația necunoscută a fiecăreia dintre cele doua soluții de proba, luându-se în considerare soluția etalon interna, dacă este utilizata. Se calculează cantitatea de CV în fiecare dintre cele doua probe de material sau obiect analizat, prin aplicarea formulei următoare:        C x VX = --------- 1.000,           Mîn care:X - concentrația de CV din proba de material sau obiect, exprimată în mg/kg;C - concentrația de CV din eprubeta care conține proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimată în mg/l sau mg/kg;V - volumul sau masa de DMA din eprubeta care conține proba de material sau obiect (vezi pct. 5.5), exprimată în litri sau kg;M - masa probei de material sau obiect, exprimată în grame.6.2. Concentrația de CV din materialul și obiectul investigate, exprimată în mg/kg, va fi media dintre cele doua concentratii de CV (mg/kg) determinate la pct. 6.1, cu condiția respectării criteriului de repetabilitate de la pct. 8.7. Confirmarea concentratiei de CVÎn cazurile în care conținutul de CV în materiale și obiecte, calculat conform pct. 6.2, depășește valoarea maxima admisibilă, rezultatele obținute prin analiza ambelor probe (5.6 și 6.1) trebuie confirmată prin una dintre următoarele 3 metode:a) prin utilizarea a cel puțin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o faza stationara cu o polaritate diferita. Aceasta procedura trebuie să continue până când se obține o cromatograma pe care picurile de CV și/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituentii probei de material sau obiect;b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*5);-----------*5) Vezi Jurnalul Științei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.c) prin utilizarea spectrometriei de masa. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 și 64 sunt gasiti în raport de 3:1, atunci se poate considera ca este cel mai probabil confirmată prezenta CV. În cazul în care exista vreo indoiala trebuie verificat spectrul total de masa.8. RepetabilitateaDiferența dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-o succesiune rapida pe aceeași proba, de către același analist, în aceleași condiții, nu trebuie să depășească 0,2 mg CV/kg de material sau obiect.  +  Anexa nr. 11───────la norme────────CRITERIILEaplicabile metodei de determinare a concentratiei de clorura de vinil în materiale și obiecte și de determinare a clorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte1. Concentrația de clorura de vinil în materiale și obiecte și cantitatea de clorura de vinil eliberata de materiale și obiecte în alimente se determina prin cromatografie în faza gazoasa, utilizându-se metoda "headspace".2. Pentru a se determina clorura de vinil eliberata de materiale și obiecte în alimente, limita de detectie va fi de 0,01 mg/kg.3. Clorura de vinil eliberata în alimente de materiale și obiecte se determina în principal în acestea. În cazul în care detectarea în anumite alimente se dovedește a fi imposibila din motive tehnice, atunci pentru aceste cazuri speciale determinarea se poate face cu ajutorul simulantilor.  +  Anexa nr. 12───────la norme────────DETERMINAREAclorurii de vinil eliberate de materiale și obiecte în alimente1. Scopul și domeniul de aplicareMetoda determina concentrația clorurii de vinil în alimente.2. PrincipiulConcentrația clorurii de vinil (CV) în alimente se determina prin cromatografie în faza gazoasa, utilizându-se metoda "headspace".3. Reactivii3.1. Clorura de vinil (CV) de o puritate mai mare de 99,5% (v/v).3.2. N,N-dimetilacetamida (DMA) fără impuritati, care are același timp de retenție ca și CV sau etalonul intern (3.3) în condițiile de testare.3.3. Eter dietilic sau cis-2-butena în DMA (3.2) ca soluție etalon interna. În condiții de testare aceste etaloane interne nu trebuie să conțină impuritati cu același timp de retenție ca și CV.4. AparaturaN.B.Se precizează un instrument sau un aparat numai dacă este special sau exista specificății speciale pentru folosirea acestuia. Se presupune ca sunt disponibile aparatele uzuale de laborator.4.1. Cromatograf în faza gazoasa cu dispozitiv automat de prelevare a probei din "headspace" sau cu facilități de injectare manuală a probei4.2. Detector de ionizare în flacara sau alte detectoare menționate la pct. 74.3. Coloana cromatografica în faza gazoasaColoana trebuie să permită separarea picurilor de aer, de CV sau ale etalonului intern, dacă este utilizat.În plus, sistemul combinat 4.2 și 4.3 trebuie să permită ca semnalul obținut cu o soluție ce conține 0,005 mg CV/l DMA sau 0,005 CV/kg DMA să fie egal cu un zgomot de cel puțin 5 ori mai mare decât zgomotul de fond.4.4. Eprubete sau flacoane cu proba, închise etans cu silicon sau cu membrane de cauciuc butilic (sintetic)În cazul în care se folosesc tehnici manuale de luare a probelor, prelevarea unei probe din "headspace" cu o seringa poate provoca formarea unui vid parțial în interiorul eprubetei sau flaconului. Astfel, pentru luarea manuală de probe, în cazul în care eprubetele nu sunt puse sub presiune înainte de prelevarea probei, se recomanda utilizarea unor eprubete largi.4.5. Microseringi4.6. Seringi etanse la gaz pentru prelevarea manuală de probe din "headspace"4.7. Balanța analitica cu precizie de 0,1 mg.5. Mod de lucruAtenție: CV este o substanța periculoasa care se transforma în gaz la temperatura ambianta; de aceea prepararea soluțiilor trebuie efectuată într-o hota bine ventilata.N.B.:– se iau toate măsurile de precautie necesare pentru a împiedica orice pierdere de CV sau DMA;– când se utilizează tehnicile manuale de prelevare a probelor, trebuie folosit un etalon intern (3.3);– când se folosește un etalon intern trebuie să se utilizeze aceeași soluție în decursul întregii proceduri.5.1. Prepararea soluției etalon de CV (soluția A)5.1.1. Soluția etalon concentrata de CV la aproximativ 2.000 mg/kgSe cantareste un vas din sticlă adecvat cu o precizie de 0,1 mg și se pune în el o cantitate (50 ml) de DMA (3.2). Se recantareste. Se adauga la DMA o cantitate (0,1 g) de CV (3.1) sub forma lichidă sau gazoasa, injectandu-se incet peste DMA. CV se poate adauga și prin barbotare în DMA, cu condiția să se folosească un dispozitiv de prevenire a pierderii de DMA. Se recantareste cu o precizie de 0,1 mg. Se asteapta doua ore pentru a se ajunge la echilibru. Dacă se utilizează un etalon intern, atunci acesta se adauga astfel încât concentrația sa în soluția etalon concentrata de CV să fie aceeași cu cea a soluției etalon interne preparate la pct. 3.3. Soluția etalon se păstrează într-un refrigerator.5.1.2. Prepararea soluției etalon diluate de CVSe ia o cantitate cantarita din soluția etalon concentrata de CV (5.1.1) și se dilueaza cu DMA (3.2) sau cu soluție etalon interna (3.3), până se obține un volum sau o greutate cunoscută. Concentrația soluției etalon diluate, astfel obținută (soluția A), se exprima în mg/l, sau, respectiv, în mg/kg.5.1.3. Trasarea curbei de răspuns cu soluție AN.B.:– curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;– repetabilitatea raspunsurilor*6) trebuie să fie mai mica de 0,02 mg CV/l sau kg de DMA;------------*6) Vezi Recomandarea ISO DIS 5725: 1977.– curba trebuie să fie calculată pornindu-se de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate, adică linia de regresie trebuie să fie calculată cu ajutorul ecuatiei următoare:y = a(1)x + a(0)                    nΣxy - (Σx).(Σxy)unde: a(1) = ----------------------                      nΣxý - (Σx)ý                (Σy).(Σxý) - (Σx)(Σxy)și: a(0) = -------------------------                      nΣxý - (Σx)ýîn care:y - înălțimea sau suprafața picurilor la fiecare determinare;x - concentrația corespunzătoare pe linia de regresie;n - numărul de determinări efectuate (n ≥ 14).Curba trebuie să fie liniara, adică devierea/devierile etalon a/ale diferențelor dintre răspunsurile măsurate [y(i)] și valorile corespunzătoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie [z(i)], împărțită la valoarea medie (y-) a tuturor raspunsurilor măsurate, nu va depăși 0,07.Aceasta se va calcula astfel:s--- ≤ 0,07-y                   ____________________                  /  n                 /   Σ [y(i)-z(i)]ý                /    i=1Unde: s = √'76 ----------------------                            n-1– 1  ny = --- Σ y(i)       n   i=1în care:y(i) - fiecare răspuns individual măsurat;z(i) - valoarea corespunzătoare a răspunsului [y(i)] pe linia de regresie calculată;n ≥ 14.Se prepara doua serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubeta se adauga volume de soluție etalon diluata de CV (5.1.2) și DMA (3.2) sau soluție etalon interna în DMA (3.3), astfel încât concentrația finala de CV a soluțiilor duplicat să fie aproximativ egala cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 etc. mg/l sau mg/kg de DMA și toate eprubetele sa conțină același volum de soluție. Cantitatea de soluție etalon diluata de CV (5.1.2) trebuie să fie astfel încât proporția dintre volumul total (æl) de soluție de CV adăugată și cantitatea (g sau ml) de DMA sau soluția etalon interna (3.3) sa nu depășească valoarea 5. Se inchid etans eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 și 5.4.5. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arata suprafețele/inaltimile picurilor de CV corespunzătoare soluțiilor duplicat sau proporția acestor suprafețe/înălțimi cu suprafețele/inaltimile picurilor etalonului intern relevant, iar valorile de pe abscisa arata concentratiile de CV în soluțiile duplicat.5.2. Validarea preparării soluțiilor etalon obținute la pct. 5.15.2.1. Prepararea unei a doua soluții etalon de CV (soluție B)Se repeta procedura descrisă la pct. 5.1.1 și 5.1.2 pentru a se obține o a doua soluție etalon diluata, în acest caz, cu o concentrație aproximativ egala cu 0,02 mg CV/l sau 0,02 mg CV/kg de DMA sau soluție etalon interna. Se adauga aceasta soluție la cele doua eprubete (4.4). Se etanseaza eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.2, 5.4.3 și 5.4.5.5.2.2. Validarea soluției ADacă media celor două determinări cromatografice în faza gazoasa, aferente soluției B (5.2.1), nu diferă cu mai mult de 5% față de punctul corespondent al curbei de răspuns obținute la pct. 5.1.3, soluția A este validată.5.3. Trasarea curbei "adiționale"N.B.:– curba trebuie să cuprindă cel puțin 7 perechi de puncte;– curba trebuie să fie calculată pornind de la aceste puncte prin tehnica celor mai mici patrate (5.1.3, al treilea alineat);– curba trebuie să fie liniara, adică devierea/devierile etalon a/ale diferențelor dintre răspunsurile măsurate [y(i)] și valorile corespunzătoare ale raspunsurilor calculate pe linia de regresie [z(i)], împărțită la valoarea medie (-) a tuturor raspunsurilor măsurate, sa nu depășească 0,07 (5.1.3 alin. 4).5.3.1. Pregătirea probeiProba din alimentul ce urmează să fie analizat trebuie să fie reprezentativa pentru alimentul prezentat spre analiza. De aceea, înainte de prelevarea probei, alimentul trebuie să fie amestecat sau tăiat în bucatele mici și amestecat.5.3.2. Modul de lucruSe pregătesc doua serii de câte cel puțin 7 eprubete (4.4). În fiecare eprubeta se adauga o cantitate nu mai mica de 5g din proba obținută pentru alimentul investigat (5.3.1). Se asigura adăugarea unei cantități egale pentru fiecare eprubeta. Se închide etans imediat eprubeta. Se adauga în fiecare eprubeta pentru fiecare gram de proba 1 ml, preferabil de apa distilata sau apa demineralizata de o puritate cel puțin echivalenta sau, dacă este necesar, un solvent corespunzător. (Notă: pentru alimentele omogene nu este necesar a se adauga apa distilata sau demineralizata). În fiecare eprubeta se adauga volume de soluție etalon diluata de CV (5.1.2), care conține etalonul intern (3.3) dacă se considera necesar, astfel încât concentrația de CV adăugată în eprubete să fie egala cu 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 și 0,050 etc. mg/kg de alimente. Se asigura ca volumul total de DMA sau de DMA cu conținut de etalon intern (3.3) este același în fiecare eprubeta. Cantitatea de soluție etalon diluata de CV (5.1.2) și de surplus de DMA, dacă este folosită, trebuie să fie astfel încât proporția dintre volumul total (æl) al acestor soluții și cantitatea (g) de aliment existent în eprubeta să fie cat mai mica posibil, dar sa nu depășească valoarea 5 și să fie aceeași în toate eprubetele. Se inchid etans eprubetele și se procedează conform pct. 5.4.5.4. Determinarile cromatografice în faza gazoasa5.4.1. Se agita eprubetele evitandu-se contactul dintre conținutul lichid și membrana (4.4) pentru a se obține o soluție sau o suspensie cat mai omogenă a probelor de aliment.5.4.2. Pentru a se asigura atingerea echilibrului toate eprubetele închise etans (5.2 și 5.3) se pun într-o baie de apa timp de doua ore la o temperatura de 60°C ± 1°C. Dacă este necesar, se agita din nou.5.4.3. Se preleveaza o proba din "headspace" în eprubeta. Dacă se folosesc tehnici manuale de prelevare a probelor trebuie să se aibă grija să se obțină o proba reproductibila (4.4), în special seringa trebuie să fie anterior incalzita până la temperatura probei. Se măsoară suprafața (sau înălțimea) picurilor aferente CV și etalonului intern, dacă este utilizat.5.4.4. Se alcătuiește un grafic în care valorile de pe ordonată arata suprafețele/sau inaltimile picurilor de CV sau raportul acestor suprafețe (sau înălțimi) cu suprafețele/inaltimile picurilor etalonului intern și valorile de pe abscisa arata cantitățile de CV adăugate (mg), aferente cantităților de proba de aliment cantarite pentru fiecare eprubeta (kg). Se determina punctele de intersectie cu abscisa graficului. Valoarea astfel obținută reprezintă concentrația de CV în proba de aliment investigat.5.4.5. De îndată ce picurile de DMA apar pe cromatograma, se elimina din coloana (4.3) excesul de DMA, utilizându-se o metoda adecvată.6. RezultateleCV eliberata de materiale și obiecte în alimentele investigate, exprimată în mg/kg, se va defini ca media celor două determinări (5.4), cu condiția respectării criteriului de repetabilitate de la pct. 8.7. Confirmarea prezentei CVÎn cazurile în care CV eliberata de materiale și obiecte în alimente, calculată conform pct. 6, depășește criteriul prevăzut în anexa nr. 10 la norme, valorile obținute la fiecare dintre cele doua determinări (5.4) trebuie confirmate prin una dintre următoarele 3 metode:a) prin utilizarea a cel puțin unei alte coloane (4.3) care să prezinte o faza stationara cu o polaritate diferita. Aceasta procedura trebuie să continue până când se obține o cromatograma pe care picurile de CV și/sau de etalon intern nu se suprapun cu constituentii probei de aliment;b) prin utilizarea altor detectori, de exemplu, detector de conductivitate microelectrolitic*7);---------*7) Vezi Jurnalul Științei Cromatografice, vol. 12, martie 1974, p. 152.c) prin utilizarea spectrometriei de masa. În acest caz, dacă ionii moleculari cu mase apropiate (m/e) de 62 și 64 sunt gasiti în raport de 3:1, atunci se poate considera ca este cel mai probabil confirmată prezenta CV. În caz ca exista vreo indoiala trebuie verificat spectrul total de masa.8. RepetabilitateaDiferența dintre rezultatele celor două determinări (6.1) simultan efectuate sau efectuate într-o succesiune rapida pe aceeași proba, de către același analist, în aceleași condiții, nu trebuie să depășească 0,003 mg CV/kg de aliment.  +  Anexa nr. 13───────la norme────────REGULIfundamentale de determinare a migrarii de plumb și cadmiu1. Lichid de testare ("simulant")Acid acetic 4% (v/v) în soluție apoasa proaspăt preparata.2. Condiții de testare2.1. Testul se efectuează la o temperatura de 22 ± 2°C pe o durată de 24 ± 0,5 ore.2.2. Pentru determinarea migrarii de plumb se acoperă proba cu un mijloc adecvat de protecție și se expune condițiilor de iluminare normale dintr-un laborator.Pentru determinarea migrarii de cadmiu sau de plumb și cadmiu se acoperă proba pentru a se asigura păstrarea suprafeței ce urmează să fie testata în intuneric total.3. Umplerea3.1. Probe care pot fi umpluteSe umple obiectul cu soluție de acid acetic 4% (v/v) până la un nivel ce nu depășește 1 mm de la punctul de deversare; distanta se măsoară de la marginea superioară a probei.Probele cu margine orizontala sau ușor inclinata sunt umplute astfel încât distanta dintre suprafața lichidului și punctul de deversare sa nu depășească 6 mm masurati de-a lungul marginii înclinate.3.2. Probe care nu pot fi umplute, respectiv plateÎn primul rând se acoperă suprafața probei care nu vine în contact cu alimentele cu un strat protector adecvat, care să reziste la acțiunea unei soluții de acid acetic 4% (v/v). Apoi proba se scufunda într-un recipient care conține un volum cunoscut de soluție de acid acetic, astfel încât suprafața care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de testare.4. Determinarea suprafeței specificeSuprafața specifică a obiectelor din categoria 1, definite la art. 30 lit. a) din norme, este egala cu suprafața specifică a meniscului format de suprafața de lichid libera, obținută prin respectarea cerințelor de umplere stabilite la pct. 3.  +  Anexa nr. 14───────la norme────────METODE DE ANALIZĂ PENTRU DETERMINAREA MIGRĂRII DE PLUMB ȘI CADMIU1. Obiectul și domeniul de aplicațieMetoda permite determinarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu.2. PrincipiulDeterminarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu se realizează printr-o metodă instrumentală de analiză ce îndeplinește criteriile de performanță de la punctul 4.3. ReactiviiToți reactivii trebuie să fie de calitate analitică, doar dacă nu este altfel specificat.Dacă se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.3.1. Acid acetic 4% (v/v) în soluție apoasăSe adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă și se completează la 1000 ml.3.2. Soluții-stocSe prepară soluții-stoc care conțin 1000 mg plumb /litru și respectiv cel puțin 500 mg cadmiu /litru în soluție de acid acetic 4%, în conformitate cu punctul 3.1.4. Criterii de performanță ale metodei instrumentale de analiză4.1. Limita de detecție pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:a) 0,1 mg plumb/litru,b) 0,01 mg cadmiu /litru.Limita de detecție reprezintă concentrația de element în soluție de acid acetic 4% (în conformitate cu punctul 3.1) care emite un semnal de două ori mai mare decât zgomotul de fond al instrumentului.4.2. Limita de cuantificare pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:a) 0,2 mg plumb /litru,b) 0,02 mg cadmiu/litru.4.3. RecuperareaRecuperarea plumbului și cadmiului adăugat în soluția de acid acetic 4%, în conformitate cu punctul 3.1, trebuie să fie cuprinsă între 80-120% din cantitatea adăugată.4.4. SpecificitateaMetoda instrumentală de analiză utilizată nu trebuie să prezinte matriei și interferențe spectrale.5. Metoda5.1. Pregătirea probeiProba trebuie să fie curată și să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanță care poate afecta testul.Se spală proba într-o soluție care conține detergent lichid de uz casnic la o temperatură de aproximativ 40 °C. Se clătește proba în apă de la robinet și apoi în apă distilată sau în apă de calitate echivalentă. Proba se scurge și se usucă în vederea evitării petelor. După curățare nu se manipulează suprafața care urmează să fie testată.5.2. Determinarea cantității de plumb și/sau cadmiuProba astfel pregătită se testează conform condițiilor stabilite în Anexa 13.Înainte de prelevarea soluției de testare pentru determinarea plumbului și/sau cadmiului, se omogenizează conținutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a soluției sau orice abraziune a suprafeței testate.Se efectuează o probă blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări.Se efectuează, în condiții adecvate, determinările de plumb și /sau cadmiu.---------Anexa nr. 14 a fost modificată de pct. 6 al art. I și înlocuită cu anexa nr. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Anexa nr. 14^1───────la norme────────DECLARAȚIA DE CONFORMITATEDeclarația la care se face referire în art. 26 alin. (2) cuprinde următoarele:1. Numele și adresa producătorului obiectelor de ceramică și a importatorului care le importă în România sau pe teritoriul Uniunii Europene;2. Numele obiectului din ceramică;3. Data declarației;4. Conformitatea obiectelor de ceramică cu prevederile prezentelor Norme și cu cele ale Regulamentului (EC) 1935/2004.Declarația scrisă trebuie să permită identificarea ușoară a obiectelor pentru care a fost emisă și se modifică la orice modificare substanțială a procesului de fabricare, modificare care ar putea să aducă schimbări în valorile migrărilor de plumb și cadmiu.---------Anexa nr. 14^1 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.393 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 octombrie 2006.  +  Anexa nr. 15───────la norme────────LISTAde substanțe autorizate pentru fabricarea filmului din celuloza regenerataN.B.Procentajele din prezenta anexa, prima și a doua parte, sunt exprimate în masa/masa (m/m) și sunt calculate în relație cu cantitatea de film din celuloza regenerata anhidra și fără strat de protecție.Denumirile tehnice uzuale sunt menționate în parantezele patrate.Substanțele utilizate vor fi de o calitate tehnica buna în ceea ce privește criteriile de puritate.PRIMA PARTEFilm din celuloza regenerata fără strat protector*Font 8*─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────           Denumiri │ Restricții─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────A. Celuloza regenerata │Nu mai puțin de 72% (m/m)                                                 │B. Aditivi │1. Agenți de înmuiere │Nu mai mult de 27% (m/m) în total- Eter bis(2-hidroxietilic) [= dietilenglicol] │ ┐ Numai pentru filmele care vor fi acoperite de un- Etandiol [= monoetilenglicol] │ │ strat protector și apoi folosite pentru alimente                                                 │ │ care nu sunt umede, adică nu au un conținut de                                                 │ │ apa libera din punct de vedere fizic la suprafața.                                                 │ │ Cantitatea totală de eter bis(2- hidroxietilic)                                                 │ │ și etandiol prezenta în alimentele care au fost                                                 │ │ în contact cu filmul de acest tip nu trebuie să                                                 │ ┘ depășească 30 mg/kg de aliment.- 1,3-butandiol │- Glicerina │- 1,2-propandiol [=1,2 propilenglicol] │- Oxid de polietilena [= polietilenglicol] │Greutate moleculara medie între 250 și 1.200- Oxid de 1,2-polipropilena [=1, │Greutate moleculara medie nu mai mare de 400  2 polipropilenglicol] │și conținut liber de 1,3-propandiol nu mai mare                                                 │de 1% (m/m) în substanța- Sorbitol │- Tetraetilenglicol │- Trietilenglicol │- Uree │2. Alți aditivi │Nu mai mult de 1% (m/m) în total                                                 │Prima clasa │Cantitatea de substanța sau a grupei de substanțe                                                 │de la fiecare alineat nu trebuie să depășească                                                 │2 mg/dmp de film fără strat protector.- Acid acetic și sarurile sale de │  NH(4), Ca, Mg, K și Na │- Acid ascorbic și sarurile sale │  NH(4), Ca, Mg, K și Na │- Acid benzoic și benzoat de sodiu │- Acid formic și sarurile sale de │  NH(4), Ca, Mg, K și Na │- Acizi grași liniari, saturați sau │  nesaturați, cu un număr par de carbon │  de la 8 la 20 inclusiv și acizii behenic │  și ricinoleic și sarurile de NH(4), │  Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale acestora │- Acid citric, D și L-lactic, maleic, │  L-tartaric și sarurile lor de Na și K │- Acid sorbic și sarurile sale de NH(4), │  Ca, Mg, K și Na │- Amidele acizilor grași liniari, saturați │  sau nesaturați, cu un număr par de atomi │  de carbon de la 8 la 20 inclusiv și │  amidele acizilor behenic și ricinoleic │- Tipuri de amidon și făina naturale, │  comestibile │- Tipuri de amidon și făina modificate │  prin tratament chimic │- Amiloza │- Carbonați și cloruri de calciu și magneziu │- Esteri ai glicerinei cu acizi grași │  liniari, saturați sau nesaturați, cu un │  număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 │  inclusiv și/sau cu acid adipic, citric, │  12-hidroxistearic (oxistearin), ricinoleic │- Esteri ai polioxietilenei (8 la 14 grupări │  de oxietilena) cu acizi grași liniari, │  saturați sau nesaturați, cu un număr par │  de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv │- Esteri ai sorbitolului cu acizi grași │  liniari, saturați sau nesaturați, cu un │  număr par de atomi de carbon de la 8 la │  20 inclusiv │- Mono- și/sau diesteri ai acidului stearic │  cu etandiol și/sau eter bis (2-hidroxi- │  etilic) și/sau trietilen glicol │- Oxizii și hidroxizii aluminiului, │  calciului, magneziului și siliciului, │  silicații și silicații hidratați de │  aluminiu, calciu, magneziu și potasiu │- Oxidul de polietilena [=polietilenglicol] │Greutate moleculara medie între 1.200 și 4.000- Propionat de sodiu │                                                 │Clasa a doua │Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să                                                 │depășească 1 mg/dmp de film fără strat protector                                                 │și cantitatea de substanța sau a grupei de                                                 │substanța de la fiecare alineat nu trebuie să                                                 │depășească 0,2 mg/dmp (sau o limita mai mica                                                 │acolo unde este specificată) de film fără strat                                                 │de protecție- Sulfonat de sodiu alchil [C(8) la C(18)] │  benzen │- Sulfonat de sodiu izopropil naftalina │- Sulfat de sodiu alchil [C(8) la C(18)] │- Sulfonat de sodiu alchil [C(8) la C(18)] │- Dioctilsulfosuccinat de sodiu │- Distearat de monoacetat de dihidroxietil │Nu mai mult de 0,05 mg/dmp de film fără strat  dietilen triamina │protector- Sulfați de lauril amoniu, magneziu și │  potasiu │- N,N', -distearoil diaminoetan, N,N', │  -dipalmitoil diaminoetan, N,N', │  -dioleoil diaminoetan │- 2-heptadecil-4,4-bis (metilen-stearat) │  oxazolina │- Etilsulfat de polietilena-aminostearamida │Nu mai mult de 0,1 mg/dmp de film fără strat                                                 │protector                                                 │Clasa a treia - agent de fixare │Cantitatea totală de substanțe nu poate depași                                                 │1 mg/dmp de film fără strat protector                                                 │- Produsul de condensare al melamin-formaldehidei│Conținut de formaldehida libera nu mai mare  nemodificate sau care poate să fie modificată │de 0,5 mg/dmp de film fără strat protector  cu unul sau mai mulți dintre produșii următori:│Conținut de melamina libera nu mai mare de  butanol, dietilentriamina, etanol, │0,3 mg/dmp de folie fără strat protector  trietilentetramina, tetraetilenpentamina, │  tri-(2-hidroxietil)amina, 3,3', - │  diaminodipropilamina, 4,4', │  -diaminodibutilamina │- Produsul de condensare al melamin- │Conținut de formaldehida libera nu mai mare  formaldehidei ureice modificate cu tris- │de 0,5 mg/dmp de film fără strat protector  (2-hidroxietil)amina │Conținut de melamina libera nu mai mare de                                                 │0,3 mg/dmp de film fără strat protector- Polialchilenamine reticulate cationice: │În conformitate cu directivele Comunitațiia) poliamida-epiclorhidrina, rașina │Europene și în absența lor, cu legislația  bazată pe diaminopropilmetilamina și │naționala, pâna la adoptarea directivelor  epiclorhidrina │comunitareb) poliamida-epiclorhidrina, rașina bazată │  pe epiclorhidrina, acid adipic, │  caprolactama, dietilentriamina și/sau │  etilendiamina │c) poliamida-epiclorhidrina, rașina bazată │  pe acid adipic, dietilentriamina și │  epiclorhidrina sau un amestec de │  epiclorhidrina și amoniac │d) poliamida-poliamina-epiclorhidrina, │  rașina bazată pe epiclorhidrina, adipat │  de dimetil și dietilentriamina │e) poliamida-poliamina-epiclorhidrina, │  rașina bazată pe epiclorhidrina, │  adipamida și diaminopropilmetilamina │- Polietilenamine și polietilenimine │Nu mai mult de 0,75 mg/dmp de film fără strat                                                 │protector  Produsul de condensare uree-formaldehida │Conținut de formaldehida libera nu mai mare  nemodificat sau care poate fi modificat │de 0,5 mg/dmp de film fără strat protector  cu unul sau mai mulți dintre produșii │  următori: │  acid aminometilsulfonic, acid sulfanilic, │  butanol, diaminobutan, diaminodietilamina, │  diaminodipropilamina, diaminopropan, │  dietilentriamina, etanol, guanidina, │  metanol, tetraetilenpentamina, │  trietilentetramina, sulfit de sodiu │                                                 │Clasa a patra │Cantitatea totală de substanțe nu trebuie                                                 │să depășească 0,01 mg/dmp de film fără strat                                                 │protector.- Produși rezultați în urma reacției │  aminelor uleiurilor comestibile cu oxidul │  de polietilena │- Sulfat de lauril monoetanolamina │─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────                                     PARTEA A DOUA                      film din celuloza regenerata cu strat protector─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────                 Denumiri │ Restricții─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────A. Celuloza regenerata │Vezi prima parte.                                                 │B. Aditivi │Vezi prima parte.                                                 │C. Stratul protector │1. Polimeri │Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să                                                 │depășească 50 mg/dmp de strat protector pe partea care                                                 │vine în contact cu alimentele.                                                 │- Etil, hidroxietil, hidroxipropil și eterii │  metilici ai celulozei │- Nitroceluloza │Nu mai mult de 20 mg/dmp de strat protector pe partea                                                 │care vine în contact cu alimentele; conținutul de azot                                                 │între 10,8% (m/m) și 12,2% (m/m) în nitroceluloza2. Rațini │Cantitatea totală de substanțe nu poate depași                                                 │12,5 mg/dmp de strat protector pe partea care vine în                                                 │contact cu alimentele și numai pentru producerea                                                 │filmelor din celuloza regenerata cu strat protector                                                 │bazat pe nitroceluloza.- Cazeina │- Colofoniu și/sau produșii săi de │  polimerizare, hidrogenare sau │  disproporționare și esterii acestora │  cu alcoolul metilic, etilic sau │  polivalent C(2) la C(6) sau amestecuri │  ale acestor alcooli │- Colofoniu și/sau produșii săi de │  polimerizare, hidrogenare sau │  disproporționare condensați cu acizii │  acrilic, maleic, citric, fumaric și/sau │  ftalic și/sau 2,2 bis(4-hidroxifenil) │  propan formaldehida și esterificați cu │  alcoolul metilic, etilic sau polivalenți │  C(2) la C(6) sau amestecuri ale acestor │  alcooli │- Esteri derivați din eter bis (2- │  hidroxietilic) cu produșii de adiție ai │  betapinenei și/sau dipentenei și/sau │  diterpenei și anhidridei maleice │- Gelatina comestibila │- Ulei de ricin și produși săi de dehidratare │  sau hidrogenare și produșii săi de │  condensare cu poliglicerol, acizii adipic, │  citric, maleic, ftalic și sebacic │- Rașina naturala [=damar] │- Poli-beta-pinena [=rașini terpenice] │- Rașini ureo-formaldehidice (vezi agenți de │  fixare) │                                                 │3. Plastifianți │Cantitatea totală de substanțe nu trebuie să                                                 │depășească 6 mg/dmp de strat protector pe partea                                                 │care vine în contact cu alimentele.- Citrat de acetil tributilic │- Citrat de acetil tri(2-etilhexilic) │- Adipat de di-izobutil │- Adipat de di-n-butil │- Azelat de di-n-hexil │- Ftalat de diciclohexil │Nu mai mult de 4,0 mg/dmp de strat de protecție                                                 │pe partea care vine în contact cu alimentele- Fosfat de 2-etilhexil difenil (sinonim: │Cantitatea de fosfat de 2-etilhexil difenil fosfat  esterul difenil-2-etilhexil al acidului │nu va depași:  fosforic) │a) 2,4 mg/kg pe alimentul care vine în contact cu                                                 │acest tip de film; sau                                                 │b) 0,4 mg/dmp pe stratul de protecție aflat pe                                                 │partea care vine în contact cu alimentele- Monoacetat de glicerina [=monoacetin] │- Diacetat de glicerina [=diacetin] │- Triacetat de glicerina [=triacetin] │- Sebacat de di-butil │- Tartrat de di-n-butil │- Tartrat de di-izobutil │                                                 │4. Alți aditivi │Cantitatea totală de substanțe nu poate depași                                                 │6 mg/dmp în filmul din celuloza regenerata fără strat                                                 │de protecție, inclusiv a stratului de protecție pe                                                 │partea care vine în contact cu alimentele                                                 │4.1. Aditivi enumerați în prima parte │Aceleași restricții ca și în prima parte (totuși                                                 │cantitațile de mg/dmp se referă la filmul din celuloza                                                 │regenerata fără strat protector, inclusiv a stratului                                                 │de protecție pe partea care vine în contact cu                                                 │alimentele)                                                 │4.2. Aditivi specifici stratului de protecție │Cantitatea de substanța sau a grupei de substanțe                                                 │de la fiecare alineat nu poate depași 2 mg/dmp (sau o                                                 │limita mai mica acolo unde se specifică) de strat de                                                 │protecție pe partea care vine în contact cu                                                 │alimentele.- 1-hexadecanol și 1-octadecanol │- Esteri ai acizilor grași liniari, saturați │  sau nesaturați, cu număr par de atomi de │  carbon de la 8 la 20 inclusiv și ai acidului │  ricinoleic, cu etil, butil, amil și oleil - │  alcooli liniari │- Tipuri de ceara montană, care conțin acizi │  montanici purificați (C 26 la C 32 ) și/sau │  esterii acestora cu etandiol și/sau 1,3 │  butandiol și/sau sarurile lor de calciu și │  potasiu │- Ceara de carnauba │- Ceara de albine │- Ceara de esparto │- Ceara Candelila │- Dimetilpolisiloxan │Nu mai mult de 1 mg/dmp de strat de protecție pe                                                 │partea care vine în contact cu alimentele- Ulei de soia epoxidat (conținut de oxiran │  6 la 8%) │- Parafina rafinata și ceara microcristalina │- Tetrastearat de pentaeritritol │- Mono- și bis(octadecildietilenoxid)-fosfați │- Acizi alifatici (C 8 la C 20 ) esterificați │Nu mai mult de 0,2 mg/dmp de strat de protecție pe  cu mono- sau di-(2-hidroxietil)amina │partea care vine în contact cu alimentele- 2- și 3-terț.butil-4-hidroxianisol │  [=butilhidroxi-anisol-BHA] │- 2,6-di-terț.butil-4-metilfenol │Nu mai mult de 0,06 mg/dmp de strat de protecție pe  [=butilhidroxi-toluen-BHT] │partea care vine în contact cu alimentele- Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)maleat │Nu mai mult de 0,06 mg/dmp de strat de protecție pe                                                 │partea care vine în contact cu alimentele                                                 │Nu mai mult de 0,06 mg/dmp de strat de protecție pe                                                 │partea care vine în contact cu alimentele5. Solvenți │Cantitatea totală de substanțe nu poate depași                                                 │0,6 mg/dmp de strat de protecție pe partea care vine                                                 │în contact cu alimentele.- Acetat de butil │- Acetat de etil │- Acetat de izobutil │- Acetat de izopropil │- Acetat de propil │- Acetona │- 1-butanol │- Etanol │- 2-butanol │- 2-propanol │- 1-propanol │- Ciclohexan │- Eter de etilenglicol monobutilic │- Acetat de eter etilenglicol monobutilic │- Metil etil cetona │- Metil izobutil cetona │- Tetrahidrofuran │- Toluen │Nu mai mult de 0,06 mg/dmp de strat de protecție                                                 │pe partea care vine în contact cu alimentele                                                 │─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────----------Anexa nr. 15 a fost modificată de pct. 8 al art. I și înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 564 din 6 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 4 iulie 2007.  +  Anexa nr. 16───────la norme────────REGULI FUNDAMENTALEpentru determinarea eliberării de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile1. Lichidul de testare a eliberării (simulant de saliva)Pentru a se obține lichidul de testare a eliberării se dizolva 4,2 g de bicarbonat de sodiu [NaHCO(3)], 0,5 g de clorura de sodiu (NaCl), 0,2 g de carbonat de potasiu [K(2)CO(3)] și 30,0 mg de nitrit de sodiu [NaNO(2)] într-un litru de apa distilata sau apa de calitate echivalenta. Soluția trebuie să aibă pH-ul 9.2. Condițiile de testareSe scufunda probe de material obținute dintr-un număr corespunzător de tetine sau susete în soluția de testare a eliberării, pentru 24 de ore la o temperatura de 40 ± 2°C.  +  Anexa nr. 17───────la norme────────CRITERIIaplicabile metodei de determinare a eliberării de N-nitrozamine și substanțe N-nitrozabile1. Eliberarea de N-nitrozamine se determina pentru o proba din fiecare soluție obținută în conformitate cu anexa nr. 16 la norme. N-nitrozaminele sunt extrase din proba cu diclormetan (DCM) liber de nitrozamine și se determina prin cromatografie în faza gazoasa.2. Eliberarea de substanțe N-nitrozabile se determina într-o alta proba din fiecare soluție obținută în conformitate cu anexa nr. 16 la norme. Substantele nitrozabile se transforma în nitrozamine prin acidularea probei cu acid clorhidric. Ulterior nitrozaminele sunt extrase din soluție cu DCM și determinate prin cromatografie în faza gazoasa.  +  Anexa nr. 18-----------Anexa nr. 18 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Anexa nr. 19-----------Anexa nr. 19 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.--------