HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 februarie 2018pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 9 februarie 2018  În temeiul art. 1 alin. (9) din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la articolul 1 punctul 3, doamna deputat Florea Oana-Consuela, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este aleasă în calitate de membru al comisiei, în locul domnului deputat Babuș Radu;– la articolul 1 punctul 4, domnul senator Marin Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este ales în calitate de membru al comisiei, în locul domnului deputat Nasra Gabriel-Horia.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 februarie 2018.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 7 februarie 2018.Nr. 7.----