HOTĂRÂRE nr. 3 din 7 februarie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 9 februarie 2018  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează: – la punctul 1 - doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, Grupul parlamentar P.S.D., va ocupa funcția de președinte al Delegației, în locul domnului deputat Bănicioiu Nicolae, Grupul parlamentar al P.S.D.; – la punctul 2 - domnul deputat Bănicioiu Nicolae, Grupul parlamentar al P.S.D., își păstrează calitatea de membru al Delegației.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 7 februarie 2018.Nr. 3.----