ORDIN nr. 76 din 25 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 8 februarie 2018  Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 40.268 din 11.01.2018, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003,în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 și 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea 2 capitolul II punctul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru vehiculele destinate forțelor armate, forțelor de menținere a ordinii publice (forțele de securitate a statului, de poliție, de jandarmerie sau poliția de frontieră), serviciilor de protecție civilă, serviciilor de luptă împotriva incendiilor (pompieri) și altor servicii de urgență (servicii de ambulanță și medicină, pentru acordarea ajutorului de urgență sau servicii de descarcerare), MT poate acorda derogări de la cerințele prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secțiune, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerințelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.În vederea omologării de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziția RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică acordarea unor derogări de la cerințele prevăzute la omologarea de tip.În certificatul de omologare de tip se vor menționa derogările acordate. De asemenea, în CIV se vor menționa sintetic derogările acordate.2. La secțiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, după linia 70 se introduce o nouă linie, linia 71, cu următorul cuprins:
  „71. Rezistența cabineiR (CE) 661/2009 R CEE-ONU 29XXX“
  3. La secțiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, nota explicativă (15) se modifică și va avea următorul cuprins:^(15) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerință, deoarece această cerință include combinațiile cerințelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A și 64-714. La secțiunea 2 anexa nr. 2, tabelul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Tabelul 2 - Omologarea națională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici(Se iau în considerare notele explicative menționate pentru tabelul 1.)
  Obiectul omologăriiAct de reglementareCategoriile de vehicule la care se aplică
  M_1M_2M_3N_1N_2N_3O_1O_2O_3O_4
  1. Nivel sonor70/157AAAAH^(5)AH^(5)AH^(5)    
  1A. Nivel sonorR (UE) 540/2014AAAAH^(5)AH^(5)AH^(5)    
  2A. Emisii (Euro 5 și 6) - vehicule ușoare, cu excepția întregului set de cerințe privind OBD și a cerințelor privind accesul la informațiiR (CE) 715/2007AA + G AI^(5)AI^(5)     
  3A. Prevenirea riscului de incendiu (rezervoare cu combustibil lichid)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 34BBBBBBBBBB
  3B. Dispozitivele de protecție antiîmpănare spate și instalarea acestora; protecția antiîmpănare spateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 58BBBBBNA^(5)BNA^(5)BBBNA^(5)BNA^(5)
  4A. Spațiu pentru montarea și fixarea plăcilor de înmatriculare spateR (CE) 661/2009R (UE) 1003/2010BBBBNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)
  5A. Echipamentul de direcțieR (CE) 661/2009R CEE-ONU 79CCCCCCCCCC
  6A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012CCCCNA^(5)CNA^(5)CNA^(5)    
  6B. Broaștele ușilor și elementele de susținere a ușilorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 11C  CNA^(5)      
  7A. Dispozitivele și semnalele de avertizare sonorăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 28BBBBBB    
  8A. Dispozitivele de vizibilitate indirectă și instalarea acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 46X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)    
  9A. Frânarea vehiculelor și a remorcilorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 13 AAAAAAAAA
  9B. Sistemul de frânare al autoturismelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 13-HA  A      
  10A. Compatibilitatea electromagneticăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 10A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)A^(1)C^(3)
  12A. Echipamentele interioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 21C         
  13A. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 18 AA ANA^(5)ANA^(5)    
  13B. Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizateR (CE) 661/2009R CEE-ONU 116A  ANA^(5)      
  14A. Protecția conducătorului auto împotriva sistemului de direcție în cazul unui impactR (CE) 661/2009R CEE-ONU 12C  C      
  15A. Scaunele, ancorajele lor și tetiereleR (CE) 661/2009R CEE-ONU 17A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)    
  15B. Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009R CEE-ONU 80 A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)       
  16A. Proeminențele exterioare ale autovehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 26C         
  17A. Accesul în vehicul și manevrabilitatea acestuiaR (CE) 661/2009R (UE) 130/2012BBBBBB    
  17B. Vitezometrul, inclusiv instalarea acestuiaR (CE) 661/2009R CEE-ONU 39BBBBBB    
  18A. Plăcuța producătorului regulamentară și numărul de identificare al vehicululuiR (CE) 661/2009R (UE) 19/2011BBBBBBBBBB
  19A. Punctele de ancorare a centurilor de siguranță, sistemele de ancorare ISOFIX și punctele de ancorare superioare ISOFIXR (CE) 661/2009R CEE-ONU 14BBBBBB    
  20A. Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 48BBBBJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)
  21A. Dispozitivele retroreflectorizante pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 3XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  22A. Lămpi de poziție față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 7XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  22B. Lămpi pentru circulație diurnă pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 87XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  22C. Lămpi de poziție laterale pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 91XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  23A. Lămpi semnalizare direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 6XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  24A. Dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 4XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  25A. Faruri etanșe (sealed beam) pentru autovehicule care emit un fascicul de întâlnire asimetric european sau un fascicul de drum sau ambele fasciculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 31XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25B. Lămpi cu incandescență destinate utilizării în blocuri optice omologate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 37XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  25C. Faruri pentru autovehicule prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gazR (CE) 661/2009R CEE-ONU 98XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25D. Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în blocuri optice omologate cu descărcare în gaz pentru autovehiculR (CE) 661/2009R CEE-ONU 99XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25E. Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și care sunt echipate cu lămpi cu incandescență și/sau module LEDR (CE) 661/2009R CEE-ONU 112XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  25F. Sisteme de iluminare față adaptive (AFS) pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 123XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  26A. Lămpi de ceață față pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 19XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  27A. Dispozitive de remorcareR (CE) 661/2009R (UE) 1.005/2010CCCCCC    
  28A. Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 38XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  29A. Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și remorcile acestoraR (CE) 661/2009R CEE-ONU 23XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)
  30A. Lămpi de staționare pentru autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 77XXXXJ^(5)XJ^(5)XJ^(5)    
  31A. Centurile de siguranță, sistemele de fixare, sistemele de fixare a scaunelor pentru copii și sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor pentru copiiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 16X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)    
  32A. Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului autovehicululuiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 125A         
  33A. Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor-martor și a indicatoarelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 121BBBBJ^(5)BJ^(5)BJ^(5)    
  34A. Dispozitive de degivrare și de dezaburire a parbrizuluiR (CE) 661/2009R (UE) 672/2010C         
  35A. Ștergătoare/ Spălătoare de parbrizR (CE) 661/2009R (UE) 1.008/2010C         
  36A. Sisteme de încălzire R (CE) 661/2009R CEE-ONU 122A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)A^(2)C^(4)
  37A. Apărători roțiR (CE) 661/2009R (UE) 1.009/2010B         
  38A. Tetiere încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 25C         
  41A. Emisii vehicule grele (Euro VI), cu excepția întregului set de cerințe privind OBD și accesul la informațiiR (CE) 595/2009ANANANAK^(5)NAK^(5)NAK^(5)N    
  42A. Protecția laterală a vehiculelor destinate transportului de bunuriR (CE) 661/2009R CEE-ONU 73    ANA^(5)ANA^(5)  ANA^(5)ANA^(5)
  43A. Dispozitive antistropireR (CE) 661/2009R (UE) 109/2011   ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)
  44A. Mase și dimensiuni R (CE) 661/2009R (UE) 1.230/2012A         
  45A. Materiale pentru geamuri din sticlă securizată și instalarea lor pe vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 43X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)X^(2)B^(4)
  46A. Instalarea pneurilorR (CE) 661/2009R (UE) 458/2011BBBBL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)BL^(5)
  46B. Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 30X  X  XX  
  46C. Pneuri pentru vehicule utilitare și remorcile acestora (clasele C2 și C3)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 54 XXXXX  XX
  46D. Emisiile sonore generate de rularea pneurilor, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 117XXXXNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)XNA^(5)
  46E. Piesă de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPMS)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 64X  XNA^(5)       
  47A. Limitarea vitezei vehiculelorR (CE) 661/2009R CEE-ONU 89 AA ANA^(5)ANA^(5)    
  48A. Mase și dimensiuniR (CE) 661/2009R (UE) 1.230/2012 AAAJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)AJ^(5)
  49A. Vehicule utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabineiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 61   ANA^(5)ANA^(5)ANA^(5)    
  50A. Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 55X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)
  50B. Dispozitivul de cuplare strânsă (CCD); montarea unui tip omologat de CCDR (CE) 661/2009R CEE-ONU 102    X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4) J^(5)  X^(2)A^(4)J^(5)X^(2)A^(4)J^(5)
  51A. Comportarea la foc a materialelor utilizate la amenajarea interioarelor anumitor categorii de autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 118  B       
  52A. Vehicule din categoriile M2 și M3R (CE) 661/2009R CEE-ONU 107 AA       
  52B. Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mareR (CE) 661/2009R CEE-ONU 66 AA       
  53A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune frontalăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 94NA         
  54A. Protecția pasagerilor în caz de coliziune lateralăR (CE) 661/2009R CEE-ONU 95NA  NA      
  56A. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoaseR (CE) 661/2009R CEE-ONU 105   AAAAAAA
  57A. Dispozitive antiîmpănare față (FUPDs) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (FUP)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 93    ANA^(5)ANA^(5)    
  58. Protecția pietonilorR (CE) 78/2009NA*)  NA*)      
  59. Posibilitatea de reciclare2005/64NA  NA      
  61. Sisteme de aer condiționat2006/40NA  NA      
  62. Sistem pe bază de hidrogenR (CE) 79/2009XXXXXX    
  63. Siguranță generalăR (CE) 661/2009(6)(6)(6)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)(6)M^(5)
  64. Indicatori de schimbare a vitezei (GSI)R (CE) 661/2009R (UE) 65/2012X         
  65. Sistem avansat de frânare de urgență (AEBS)R (CE) 661/2009R (UE) 347/2012 XX XJ^(5)XJ^(5)    
  66. Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (LDWS)R (CE) 661/2009R (UE) 351/2012 XX XNA^(5)XNA^(5)    
  67. Componente specifice pentru GPL și instalarea lor pe autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 67X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)    
  68. Sisteme de alarmă ale vehiculelor (VAS)R (CE) 661/2009R CEE-ONU 97X^(2)B^(4)  X^(2)B^(4)NA^(5)      
  69. Siguranța din punct de vedere electricR (CE) 661/2009R CEE-ONU 100BBBBBB    
  70. Componente specifice pentru gaz natural comprimat (GNC) și instalarea lor pe autovehiculeR (CE) 661/2009R CEE-ONU 110X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)X^(2)A^(4)    
  71. Rezistența cabineiR (CE) 661/2009R CEE-ONU 29   CCC    
  RO1. Protecția ocupanților autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)**)-   BNA^(5)BNA^(5)BNA^(5)    
  Note explicative: *) Orice sistem de protecție frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip și să fie marcat în consecință. **) Această cerință se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N_1, N_2 sau N_3 provenite din modificarea vehiculelor din categoria M_1, M_2 sau M_3. În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafața pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerință se pot transporta persoane și mărfuri în același compartiment cu condiția ca suprafața pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecție concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă și de viraje. Elementele de protecție (sistemele despărțitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispozițiile din secțiunile 3.2 și 4.1 ale standardului ISO 27956:2009 „Vehicule rutiere - Protecția încărcăturii în autoutilitare - Cerințe și metode de testare“. ^(1) Subansamblu electronic^(2) Componentă^(3) Vehicul^(4) Cerințe de instalare^(5) Cerințe pentru vehiculele destinate forțelor armate^(6) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerință, deoarece această cerință include combinațiile cerințelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A și 64-71X: Trebuie eliberat un certificat de omologare de tip; trebuie asigurată conformitatea producției.A: Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.B: Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.C: Producătorul trebuie să demonstreze autorității de omologare că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.G: Cerințe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui șasiu a fost utilizat la construcția vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerințelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime). H: se efectuează încercările, fără să se aplice valorile-limită la nivelul zgomotului în mers. I: nivel minim acceptat, Euro 4 (valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a Directivei 70/220/CEE sau valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 din Regulamentul CEE-ONU nr. 83.05), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.J: îndeplinirea cerințelor tehnice ale actului de reglementare este opțională. Conformitatea cu standardele militare specifice se demonstrează ca alternativă.K: nivel minim acceptat, EURO IV (valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 5.2.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 49.04), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.L: se aplică doar cerințele referitoare la indicii de sarcină și viteză.M: îndeplinirea cerințelor tehnice ale actului de reglementare privind ESC este opțională.N: pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape, ce au la bază un autovehicul omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și a căror masă de referință după completare este mai mare de 2.840 kg, conformitatea se poate demonstra și prin efectuarea de încercări cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor, utilizând metoda descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011.NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerințe).
  5. La secțiunea 3 anexa nr. 5, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 1. Definiții Suplimentar față de definițiile prevăzute la secțiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentei anexe, termenii de mai jos au următorul înțeles, dacă în actele de reglementare menționate nu se specifică altfel:1.1. Masa proprie a remorcii - masa remorcii carosate în ordine de mers (inclusiv lichide și roată de rezervă dacă este cazul); 1.2. Remorcă lentă pentru transport persoane - în cadrul remorcilor agricole sau forestiere se definește subcategoria de utilizare remorcă lentă pentru transport persoane, prin care se înțelege orice remorcă tractată de un tractor agricol sau forestier, utilizată pentru transportul persoanelor așezate pe scaune, cu o viteză maximă constructivă declarată de producător care nu depășește 25 km/h.
   +  Articolul IIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș Titea,
  secretar de stat
  București, 25 ianuarie 2018.Nr. 76.-----