ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2018 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 26 ianuarie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 84 din 11.01.2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 și 314 bis din 3 mai 2017, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2.12, tabelul 4 „Situația bolnavilor cu boli rare și a cheltuielilor aferente (lei) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)“ de la Programul național de tratament pentru boli rare se modifică și se înlocuiește cu tabelul 4 prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2.25 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitățile de specialitate nominalizate să deruleze programe/subprograme naționale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu neuropatie optică ereditară Leber vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu Teodor Mihai
  București, 11 ianuarie 2018.Nr. 33.  +  Anexa nr. 1TABEL 4: SITUAȚIA BOLNAVILOR CU BOLI RARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) (medicamente eliberate prin farmacii cu circuit deschis)
  Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente pentru: Nr. total bolnavi
  Mucoviscidoză copiiMucoviscidoză adulțiScleroză laterală amiotroficăSindrom Prader WilliFibroză pulmonară idiopaticăDistrofie musculară DuchenneAngioedem ereditarNeuropatie optică ereditară Leber
  C1C2C3C4C5C6C7C8C9
  - continuare -
  Cheltuieli cu medicamentele, pentru: Cheltuieli totale
  Mucoviscidoză copiiMucoviscidoză adulțiScleroză laterală amiotroficăSindrom Prader WilliFibroză pulmonară idiopaticăDistrofie musculară DuchenneAngioedem ereditarNeuropatie optică ereditară Leber
  C10C11C12C13C14C15C16C17C18 = C10 + ... + C17
  Întocmit
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................Raportare pentru ...............................................................................................................................................(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.)
  SITUAȚIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENȚI
  PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV
  Program/Subprogram de sănătateIndicatori fiziciIndicatori de eficiență
  Denumire indicator fizicValoare (nr. )Denumire indicator de eficiențăValoare (lei)
  Program național de boli cardiovascularenumăr de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană 
  număr de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie 
  număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace 
  număr de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablație 
  număr de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne 
  număr de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă 
  număr de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară 
  număr de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară 
  număr de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride 
  număr de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter 
  număr de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung 
  număr de bolnavi tratați prin chirurgie vasculară cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară 
  număr de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională 
  număr de adulți cu malformații congenitale cardiace tratați prin intervenții de cardiologie intervențională cost mediu/adult cu malformații congenitale cardiace tratați prin intervenții de cardiologie intervențională 
  Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologicenumăr de bolnavi tratați cost mediu/bolnav tratat 
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PETCTnumăr de bolnavi cu monitorizare a evoluției bolii prin PET-CT cost mediu/investigație PET-CT 
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezarenumăr de bolnave cu reconstrucție mamară cost mediu/bolnavă cu reconstrucție mamară 
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulținumăr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice) 
  număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare 
  număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH 
  număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară 
  număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută tarif/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută 
  număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare 
  număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH 
  număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară 
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulținumăr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom 
  număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing 
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologicenumăr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT tarif/serviciu de radioterapie IMRT 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie tarif/serviciu de brahiterapie 
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)număr de implanturi cohleare cost mediu/implant cohlear 
  număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA 
  număr de proteze implantabile de ureche medie cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie 
  Programul național de diabet zaharatnumăr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cost mediu/bolnav tratat 
  număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluați prin dozarea HbA1c tarif/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c 
  număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină 
  număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină 
  număr de copii cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat 
  număr de adulți cu diabet zaharat automonitorizați cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat 
  Program național de tratament al bolilor neurologicenumăr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați  cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat 
  Program național de tratament al hemofiliei și talasemieinumăr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă 
  număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată 
  număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand“ cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand“ 
  număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung cost mediu/bolnav cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung 
  număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă 
  număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor 
  număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice 
  număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție 
  număr de bolnavi cu talasemie cost mediu/bolnav cu talasemie 
  Programul național de tratament pentru boli rarenumăr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice 
  număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute 
  număr de bolnavi cu boala Fabry cost mediu/bolnav cu boala Fabry 
  număr de bolnavi cu boala Pompe cost mediu/bolnav cu boala Pompe 
  număr de bolnavi cu Tirozinemie cost mediu/bolnav cu Tirozinemie 
  număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) 
  număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) 
  număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală 
  număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară 
  număr de bolnavi cu HTPA cost mediu/bolnav cu HTPA 
  număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină 
  număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive 
  număr de bolnavi cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați cost mediu/bolnav cu purpura trombocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați și nesplenectomizați 
  număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie la bolnavii diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4) 
  număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă 
  număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente 
  număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare 
  număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă 
  număr de bolnavi cu mucoviscidoză copii cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză copii 
  număr de bolnavi cu mucoviscidoză adulți cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză adulți 
  număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică 
  număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi 
  număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică 
  număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne 
   număr de bolnavi cu angioedem ereditar cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar 
  număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber 
  Program național de sănătate mintalănumăr de bolnavi în tratament substitutiv cost mediu/bolnav cu tratament de substituție 
  număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină 
  Programul național de boli endocrinenumăr de bolnavi cu osteoporoză cost mediu/bolnav cu osteoporoză  
  număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată carenței de iod 
  număr de bolnavi cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie datorată proliferării maligne 
  Programul național de ortopedienumăr de bolnavi copii endoprotezați cost mediu/bolnav copil endoprotezat 
  număr de bolnavi adulți endoprotezați cost mediu/bolnav adult endoprotezat 
  număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală 
  număr de bolnavi adulți cu endoprotezare articulară tumorală cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală 
  număr de bolnavi copii cu implant segmentar cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană 
  număr de bolnavi adulți cu implant segmentar cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană 
  număr de bolnavi adulți tratați prin chirurgie spinală cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală 
  număr de bolnavi copii tratați prin instrumentație specifică cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentație specifică 
  număr de adulți cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare 
  Programul național de transplant de organe, țesuturi si celule de origine umanănumăr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant 
  număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB 
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronicănumăr de bolnavi tratați prin hemodializă convențională  tarif/ședință de hemodializă convențională 
  număr de bolnavi tratați prin hemodiafiltrare intermitentă on-line tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line 
  număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală continuă tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă 
  număr de bolnavi tratați prin dializă peritoneală automată tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată 
  Program național de terapie intensivă a insuficienței hepaticenumăr de bolnavi tratați prin epurare extrahepatică cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică 
  Subprogramul de radiologie intervenționalănumăr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni cerebrovasculare tratat 
  număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil 
   număr de bolnavi cu pompe implantabile cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă 
  număr de bolnavi cu afecțiuni vasculare periferice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni vasculare periferice tratat 
  număr de bolnavi cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat 
  număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat 
  număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice tratați cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat 
  număr de pacienți cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă cost mediu/pacient cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă 
  număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife 
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentosnumăr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale 
  număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag 
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copilnumăr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat 
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medularnumăr de bolnavi tratați prin implant neuromodulator cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator 
  Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volumnumăr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați cost mediu/bolnav cu afecțiuni oncologice tratat 
  număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratați cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulții spenectomizați și nesplenectomizați tratat 
  Întocmit,
  -----