CAPITOLELE XI-XIV din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XI CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE1. Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile Contul 131 "Fondul de rulment" Eliminat.-------------- Contul 131 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 134 "Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local" Eliminat.-------------- Contul 134 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 135 "Fondul de risc" Eliminat.------------- Contul 135 a fost eliminat conform subpct. 11.3., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, fiind înlocuit cu contul 777 "Veniturile fondului de risc". Contul 136 "Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe" Eliminat.--------------- Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 137 "Taxe speciale" Eliminat.--------------- Contul 137 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011. Contul 1399 Eliminat.--------------- Contul 1399 a fost eliminat de pct. 2.12, Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 24 din 9 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012. Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni. Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează împrumuturile din emisiunea de obligațiuni, iar în debit, împrumuturile rambursate. Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiunea de obligațiuni, nerambursate. Contabilitatea analitică se ține pe feluri de împrumuturi. Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" se creditează prin debitul conturilor: 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor"– cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni. 461 "Debitori"– cu suma împrumuturilor obținute la valoarea de rambursare a obligațiunilor emise. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni în valută. Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" se debitează prin creditul conturilor: 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, anulate. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni în valută. Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența împrumuturilor interne și externe contractate pe termen mediu și lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituții de credit. Înregistrarea operațiunilor în acest cont se face în lei și valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii.
  Contabilitatea analitică se ține pe împrumuturi interne și externe, pe fiecare contract de împrumut în parte.
  Contul 162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale, iar în debit, împrumuturile interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale rambursate potrivit scadențelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale, nerambursate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1621 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent"
  1622 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare".
  Contul 162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile în lei și valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile în lei și valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  401 "Furnizori"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale achitate furnizorilor.
  404 "Furnizori de active fixe"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale achitate furnizorilor de active fixe.
  409 "Furnizori -debitori"– cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituției publice, reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută contractate de autoritățile administrației publice locale.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul conturilor:
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentând împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele reprezentând refinanțarea împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută contractate de autoritățile administrației publice locale.– cu diferențele de curs favorabile la momentul rambursării împrumutului.
  7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 163 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont serviciile publice de subordonare locală țin evidența împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale pe termen mediu și lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituții de credit. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii.
  Contabilitatea analitică se ține pe împrumuturi interne și externe, pe fiecare contract de împrumut în parte.
  Contul 163 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale, iar în debit, împrumuturile interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale rambursate potrivit scadențelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale, nerambursate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1631 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiul curent";
  1632 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale cu termen de rambursare în exercițiile viitoare".
  Contul 163 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile în lei și valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile în lei și valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  401 "Furnizori"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale achitate furnizorilor.
  404 "Furnizori de active fixe"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale achitate furnizorilor de active fixe.
  409 "Furnizori -debitori"– cu avansurile acordate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  517 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituției publice, reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută garantate de autoritățile administrației publice locale.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 163 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul conturilor:
  515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile"– cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentând împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută garantate de autoritățile administrației publice locale.– cu diferențele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului.
  7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența împrumuturilor interne și externe contractate de acestea și garantate de stat pe termen mediu și lung, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau instituții de credit. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii.
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturi interne și externe contractate de unitățile administrativ-teritoriale și garantate de stat, iar în debit, împrumuturile interne și externe contractate de unitățile administrativ-teritoriale și garantate de stat rambursate potrivit scadențelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturi interne și externe garantate de stat, nerambursate.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1651 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent";
  1652 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare"
  Contabilitatea analitică a contului se ține pe împrumuturi interne și externe, pe termen mediu și lung, pe fiecare contract de împrumut în parte.
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile în lei și în valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne și externe garantate de stat.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile în lei și în valută acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne și externe garantate de stat.
  401 "Furnizori"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne și externe garantate de stat, achitate furnizorilor.
  404 "Furnizori de active fixe"– cu plățile în lei și valută dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne și externe garantate de stat, achitate furnizorilor de active fixe .
  409 "Furnizori -debitori"– cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  514 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu sumele intrate în contul special de disponibil al instituției publice, reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne și externe garantate de stat.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută garantate de stat.
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele reprezentând refinanțarea împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat.
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele reprezentând rambursarea eventualelor împrumuturi restanțe contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat.
  560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe în valută garantate de stat;– cu diferențele de curs favorabile, la momentul rambursării împrumutului.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența primelor de rambursare reprezentând diferența dintre valoarea de emisiune și valoarea de rambursare a obligațiunilor.
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează primele privind rambursarea obligațiunilor, iar în credit, primele de rambursare, amortizate.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor, neamortizate.
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de împrumuturi.
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" se debitează prin creditul contului:
  161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni"– cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni.
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligațiunilor" se creditează prin debitul contului:
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare"– cu valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor amortizate.

  Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"
  Cu ajutorul acestui cont consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București țin evidența sumelor încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, pentru echilibrarea bugetelor locale.
  Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele defalcate, din impozitul pe venit încasate, potrivit legii, iar în debit, sumele alocate bugetelor locale, pe baza criteriilor stabilite de lege.
  Soldul creditor al contului reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit, nealocate bugetelor locale.
  Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se creditează prin debitul contului:
  523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"– cu sumele încasate în contul de disponibil deschis pe seama consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii.
  Contul 440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se debitează prin creditul contului:
  523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"– cu sumele virate din contul de disponibil deschis pe seama consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii.

  Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei"
  Cu ajutorul acestui cont sectoarele municipiului București țin evidența sumelor încasate, potrivit legii, reprezentând veniturile bugetului propriu al capitalei.
  Contabilitatea analitică se ține pe capitole și subcapitole de venituri ale bugetului local, conform clasificației bugetare.
  Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele încasate pe teritoriul sectoarelor municipiului București reprezentând veniturile bugetului propriu al municipiului București, iar în debit, sumele virate de sectoarele municipiului București în contul bugetului propriu al municipiului București
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele încasate de sectoarele municipiului București și nevirate bugetului propriu al municipiului București.
  Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" se creditează prin debitul contului:
  524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei"– cu sumele încasate de sectoarele municipiului București reprezentând venituri ale bugetului propriu al municipiului București.
  Contul 441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei" se debitează prin creditul contului:
  524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei"– cu sumele virate de sectoarele municipiului București reprezentând venituri ale bugetului propriu al municipiului București realizate pe teritoriul sectoarelor municipiului București.

  Contul 464 "Creanțe ale bugetului local"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrative-teritoriale țin evidența creanțelor bugetului local, potrivit dispozițiilor legale.
  Contul 464 "Creanțe ale bugetului local" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creanțele bugetului local reprezentând obligațiile contribuabililor, persoane fizice sau juridice, iar în credit se înregistrează stingerea creanțelor bugetului local, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă creanțe ale bugetului local existente la un moment dat.
  Contul 464 "Creanțe ale bugetului local" se debitează prin creditul conturilor:
  4672 "Creditori ai bugetului local"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente.
  730 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– Cu sumele reprezentând bonificația acordată potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu anticipație a unor impozite datorate pentru întregul an (în roșu);– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local, stabilite pe baza documentelor legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând dobânzi, penalități de întârziere calculate potrivit legii;– cu sumele reprezentând dividende aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu).
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii datorate bugetului local (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu).
  Contul 464 "Creanțe ale bugetului local" se creditează prin debitul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"– cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anii precedenți.
  4672 "Creditori ai bugetului local"– cu sumele de compensat, care exced creanțele bugetului local, cu obligații de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii.
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului, pe structura clasificației bugetului local (pentru veniturile care au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal).
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar, pe structura clasificației veniturilor bugetului local.
  550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"– cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deținute.
  654 "Pierderi de creanțe și debitori diverși"– cu sumele reprezentând creanțe ale bugetului local neîncasate, potrivit legii.
  730 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=730 în roșu).
  732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=732 în roșu).
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=734 în roșu).
  735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=735 în roșu).
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=739 în roșu).
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=750 în roșu).
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=751 în roșu).
  4646 "Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI"
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 4672 "Creditori ai bugetului local"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrative-teritoriale țin evidența veniturilor bugetului local ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, potrivit legii.
  Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele aferente bugetului local, de restituit sau de compensat la cererea contribuabililor, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanțe ale bugetului local.
  Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor.
  Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" se creditează prin debitul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele de restituit contribuabililor după acoperirea obligațiilor de plata față de creditorii bugetari.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente.
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"– cu taxa de participare la licitație, depusa în contul deschis la unitățile de trezorerie a statului în cuantumul prevăzut de lege de ofertanți, în cazul vânzării la licitație a bunurilor supuse executării silite.
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora după termenul legal de plată.
  Contul 4672 "Creditori ai bugetului local" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu întregirea prețului bunului adjudecat cu taxa de participare la licitație depusa adjudecatar.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele de compensat, care exced creanțele bugetului local, cu obligații de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii.
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, plătite în plus față de obligația fiscală, plătite în plus ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele plătite reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.
  528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"– cu taxa de participare restituită de către organul de executare, ofertanților care nu au fost declarați adjudecați;– cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitație a ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum și adjudecătorului care nu a plătit prețul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;– cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanțelor bugetare.

  Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ - teritoriale țin evidența împrumuturilor acordate pe termen scurt pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii.
  Contabilitatea analitică se ține pe beneficiari ai împrumuturilor.
  Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează împrumuturile temporare acordate, potrivit legii, iar în credit, împrumuturile rambursate.
  Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile acordate și nerambursate.
  Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se debitează prin creditul contului:
  7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau unor activități finanțate din venituri proprii.
  Contul 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se creditează prin debitul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt, rambursate.

  Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, potrivit legii.
  Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele acordate, potrivit legii, iar în credit sumele restituite.
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, potrivit legii.
  Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" se debitează prin creditul contului:
  5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu sumele acordate în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile bugetului local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
  Contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" se creditează prin debitul contului:
  5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu sumele restituite, primite în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
  ---------------
  Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012.

  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiunilor emise și răscumpărate de unitățile administrativ-teritoriale.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, iar în credit valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, anulate.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, care nu au fost anulate.
  Contabilitatea analitică se ține distinct pe categorii și feluri de obligațiuni emise ce urmează a fi răscumpărate.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor:
  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"– cu sumele datorate pentru obligațiuni emise și răscumpărate.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate achitate din contul de disponibil.
  531 "Casa"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, plătite în numerar.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate achitate din contul de finanțare bugetară.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" se creditează prin debitul contului:
  161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni"– cu valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, anulate.

  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vărsămintelor de efectuat pentru obligațiuni emise și răscumpărate și alte investiții pe termen scurt.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru obligațiuni emise iar în debit sumele achitate pentru acestea.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru obligațiuni emise.
  Contabilitatea analitică se ține pe unitățile emitente de obligațiuni.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se creditează prin debitul contului:
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  531 "Casa"– cu sumele plătite în numerar pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite din contul de finanțare pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.

  Contul 516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  51601 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale";
  5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie";
  5160102 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit";
  51602 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale";
  5160202 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit";
  51603 "Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale";
  5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale";
  5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale".

  Contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale, acordate de către instituțiile finanțatoare.
  Contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele intrate în conturile de venituri bugetare aferente bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe reprezentând tragerile din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv sumele din împrumut rămase neutilizate la finele anului precedent transferate în cont la începutul anului bugetar, iar în credit închiderea contului prin contul de disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  Soldul debitor al contului reprezintă sursele din împrumuturi interne și externe în limita cărora sunt dispuse plăți potrivit bugetului aprobat, în timpul anului. La sfârșitul anului contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri (41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe").
  Contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele încasate reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate care necesită clarificări suplimentare.
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  Contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se creditează prin debitul contului:
  5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") în vederea închiderii acestuia.
  5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") în vederea închiderii acestuia.

  Contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența disponibilului în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, aflat la finele anului bugetar în conturi de disponibil deschise la trezoreria statului.
  Contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând trageri din împrumuturi rămase necheltuite la sfârșitul exercițiului financiar, iar în creditul contului se înregistrează transferul sumelor în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul contului:
  5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") în vederea închiderii acestuia.
  Contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor interne.

  Contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont, instituțiile publice țin evidența disponibilului în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, aflat la finele anului bugetar în conturi de disponibil deschise la trezoreria statului.
  Contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând trageri din împrumuturi rămase necheltuite la sfârșitul exercițiului financiar, iar în creditul contului se înregistrează transferul sumelor în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul contului:
  5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") în vederea închiderii acestuia.
  Contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor externe.
  -------------
  Contul 516 din Cap. XI a fost modificat de pct. V din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Contul 517 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale" se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  51701 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale";
  5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie";
  5170102 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale a instituții de credit";
  51702 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale";
  5170202 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit";
  51703 "Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale";
  5170301 "Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale";
  5170302 "Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale".
  Funcțiunea și conținutul contului 517 "Disponibil din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale" se aplică pentru conturile sintetice de gradul III: 5170102 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit" și 5170202 "Disponibil în valută din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la instituții de credit".

  Contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale, aflate în conturile deschise la trezoreria statului, acordate de către instituțiile finanțatoare.
  Contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele intrate în conturile de venituri bugetare aferente bugetului creditelor externe și bugetului creditelor interne, reprezentând tragerile din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv sumele din împrumut rămase neutilizate la finele anului precedent transferate în cont la începutul anului bugetar, iar în credit închiderea contului prin contul de disponibil al bugetului creditelor interne și al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  Soldul debitor al contului reprezintă sursele din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale în limita cărora sunt dispuse plăți potrivit bugetului aprobat, în timpul anului. La sfârșitul anului contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri (41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe").
  Contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  163 "Împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele încasate reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate care necesită clarificări suplimentare.
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  Contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se creditează prin debitul contului: 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") în vederea închiderii acestuia.
  5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") în vederea închiderii acestuia.

  Contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența disponibilului în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, aflat la finele anului bugetar în conturile de disponibil deschise la trezoreria statului.
  Contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând trageri din împrumuturi rămase necheltuite la sfârșitul exercițiului financiar, iar în creditul contului se înregistrează transferul sumelor în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul contului:
  5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie "– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor interne (cod bugetar 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") în vederea închiderii acestuia.
  Contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor interne (cod 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor interne.

  Contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența disponibilului în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, aflat la finele anului bugetar în conturi de disponibil deschise la trezoreria statului.
  Contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând trageri din împrumuturi rămase necheltuite la sfârșitul exercițiului financiar, iar în creditul contului se înregistrează transferul sumelor în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" se debitează prin creditul contului:
  5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") în vederea închiderii acestuia.
  Contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  581 "Viramente interne"– la începutul exercițiului financiar, cu sumele virate în contul de venituri bugetare al bugetului creditelor externe (cod bugetar 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe") din contul de disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor.
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor externe.
  -------------
  Contul 517 din Cap. XI a fost modificat de pct. V din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența împrumuturilor primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii.
  Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii, iar în debit împrumuturile primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii, rambursate.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii, nerambursate.
  Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii" se creditează prin debitul conturilor:
  560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice finanțate integral din venituri proprii.
  562"Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înființarea unor activități finanțate din venituri proprii.
  Contul 5195 "Împrumuturi primite din bugetul local pentru înființarea unor instituții sau activități finanțate integral din venituri proprii" se debitează prin creditul contului:
  560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii"– cu împrumuturile primite de la bugetul local conform legii, pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, rambursate.
  562 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii"– cu împrumuturile pe termen scurt primite de la bugetul local conform legii, pentru înființarea unor activități finanțate din venituri proprii, rambursate.

  Contul 5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale pe termen scurt.
  Contul 5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale " este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil reprezentând împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale pe termen scurt: iar în debit împrumuturile interne și externe primite de bugetul local, rambursate.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile interne și externe primite de bugetul local, nerambursate.
  Contul 5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale" se creditează prin debitul conturilor:
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile în lei și valută acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi interne sau externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile acordate în lei și valută furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi interne sau externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  401 "Furnizori"– cu sumele achitate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii din împrumuturi interne sau externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  404 "Furnizori de active fixe"– cu sumele achitate furnizorilor pentru active fixe achiziționate, din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  409 Furnizori-debitori"– cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  516 "Disponibil din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu tragerile din împrumuturi intrate în contul deschis la unitățile trezoreriei statului sau bănci în vederea realizării de investiții publice, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută;– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  Contul 5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale "se debitează prin creditul conturilor:
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale.
  7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu împrumuturile interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale rambursate.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, potrivit legii.
  Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele primite, potrivit legii, iar în debit sumele restituite.

  Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, potrivit legii, nerestituite.
  Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" se creditează prin debitul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
  Contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare" se debitează prin creditul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele restituite pentru reîntregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta în cursul anului.
  ---------------
  Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012.

  Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența împrumuturilor primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului.
  Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, iar în debit împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, rambursate.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, nerambursate.
  Contul 5198 "Împrumuturi primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului" se creditează prin debitul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri și cheltuieli.
  Contul 5198 "Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului" se debitează prin creditul contului:
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  7702 "Finanțarea de la bugetele locale"– cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului rambursate.

  Contul 521 "Disponibil al bugetului local"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența disponibilităților bugetului local, provenite din venituri încasate și alte surse potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 521 "Disponibil al bugetului local" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului local și alte surse pe structura clasificației bugetare, conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetul local.
  --------------
  Sintagma "cont de activ" de la contul 521 "Disponibil al bugetului local", pct. 1 Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile din Cap. XI a fost înlocuită cu sintagma "cont bifuncțional" de pct. 1 al Cap. VII din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006.

  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului local aflate la trezoreria statului. În timpul anului contul 521 "Disponibil al bugetului local" poate prezenta și sold creditor ca urmare a înregistrării unor goluri temporare de casă apărute pe parcursul execuției bugetare.
  Contul se desfășoară în următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5211 "Disponibil al bugetului local" - funcționează în cursul anului;
  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" - funcționează la sfârșitul anului.
  5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" - funcționează în cursul anului.
  ------------
  Contul 5213 a fost introdus conform alin. (1) al pct. 6.2., Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se debitează prin creditul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor, pe structura clasificației bugetului local (pentru veniturile care au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local"– cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt, rambursate.
  469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate"– cu valoarea dobânzilor încasate aferente împrumuturilor acordate.
  5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
  ---------------
  Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012.

  5198 "Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului"– cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri și cheltuieli.
  531 "Casa"– cu sumele depuse la unitățile trezoreriei statului reprezentând veniturile bugetului local încasate în numerar.
  7312 "Cote și sume defalcate din impozitul pe venit"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit legii.
  733 "Impozit pe salarii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozitul pe salarii- restante din anii anteriori, potrivit legii.
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe bunuri și servicii, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând alte impozite și taxe fiscale, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  764 "Venituri din investiții financiare cedate"– cu diferențele favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participație pe termen mediu și lung vândute și prețul de cesiune.
  772 "Venituri din subvenții"– cu sumele provenite din subvenții primite, potrivit legii.
  Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" se creditează prin debitul conturilor:
  12101 "Rezultatul patrimonial"
  Eliminat.
  4672 "Creditori ai bugetului local"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, plătite în plus față de obligația fiscală, plătite în plus ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, plătite în plus stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate după termenul legal de plată.
  5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
  ---------------
  Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV din ORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012.

  5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul anului, cu sumele transferate reprezentând rezultatul execuției curente a bugetului local.
  6xx "Cheltuieli ..."
  Eliminat.
  -------------
  Creditarea contului 5211 a fost modificată conform subpct. 11.1., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența rezultatului execuției bugetului local determinat la finele anului potrivit legii.
  Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. Soldul debitor reprezintă excedentul curent al bugetului local iar soldul creditor reprezintă deficitul curent al bugetului local.
  Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"
  Eliminat.
  5221 Eliminat.
  --------------
  Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  48109 "Alte decontări"– la instituțiile publice finanțate din bugetul local, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul repartizat de unitatea administrativ-teritorială, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent".
  52101 «Rezultatul execuției bugetare din anul curent»– la unitatea administrativ-teritorială, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.
  -------------
  Debitarea contului 5212 a fost modificată și completată conform subpct. 11.2., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  162 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– cu dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.
  5196 "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  5198 "Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului"– cu sumele reprezentând rambursarea împrumuturilor restante.
  5221 Eliminat.
  --------------
  Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"– cu valoarea serviciilor bancare și asimilate plătite

  48109 "Alte decontări"– la unitățile administrativ-teritoriale, la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă preluate de la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului local din anul curent;
  770 "Finanțarea de la buget"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul local și la unitățile administrativ-teritoriale pentru activitatea proprie, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă din anul curent".
  -------------
  Creditarea contului 5212 a fost completată conform subpct. 11.2., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" - funcționează în cursul anului.
  Contul 5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează excedentul rezultat din execuția bugetului local, iar în credit, excedentul din anii precedenți utilizat pentru acoperirea deficitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local din anii precedenți.
  ------------
  Contul 5213 a fost introdus conform alin. (1) al pct. 6.2., Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  Contul 522 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența disponibilului din fondul de rulment al bugetului local.
  Contul 522 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând excedentul curent al bugetului local pentru constituirea fondului de rulment, potrivit legii, iar în credit, sumele utilizate din fondul de rulment.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bănești din fondul de rulment al bugetului local constituit potrivit legii.
  Contul se desfășoară în următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5221 Eliminat.
  --------------
  Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  5222 Eliminat.
  --------------
  Contul 5222 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  5221 Eliminat.
  --------------
  Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  5222 Eliminat.
  --------------
  Contul 5222 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"
  Cu ajutorul acestui cont consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București țin evidența disponibilului din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
  Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor legale, iar în credit, plățile efectuate din contul de disponibil reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile din cote defalcate aflate în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se debitează prin creditul conturilor:
  440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"– cu sumele încasate în contul de disponibil deschis pe seama consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii.
  Contul 523 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se creditează prin debitul contului:
  440 "Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale"– cu sumele virate din contul de disponibil deschis pe seama consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit legii.

  Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei"
  Cu ajutorul acestui cont sectoarele municipiului București țin evidența sumelor încasate, potrivit legii, reprezentând veniturile bugetului local al capitalei.
  Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate pe teritoriul sectoarelor municipiului București reprezentând veniturile bugetului propriu al municipiului București, iar în credit, sumele virate de sectoarele municipiului București în contul bugetului propriu al municipiului București
  Soldul debitor al contului reprezintă veniturile încasate de sectoarele municipiului București și nevirate bugetului propriu al municipiului București.
  Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" se debitează prin creditul contului:
  441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei"– cu sumele încasate de sectoarele municipiului București reprezentând venituri ale bugetului propriu al municipiului București.
  Contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei" se creditează prin debitul contului:
  441 "Sume încasate pentru bugetul capitalei"– cu sumele virate de sectoarele municipiului București reprezentând venituri ale bugetului propriu al municipiului București realizate pe teritoriul sectoarelor municipiului București.

  Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor încasate în cursul procedurii de executare silită.
  Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate din valorificarea bunurilor supuse executării silite și sumele încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor, iar în credit, sumele virate pe destinațiile prevăzute de lege.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente la un moment dat.
  -----------
  Funcțiunea contului 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" a fost completată de alin. (2) al pct. 2.13., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013.

  Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele încasate în contul deschis la unitățile de trezorerie a statului reprezentând sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite.
  4672 "Creditori ai bugetului local"– cu taxa de participare la licitație, depusa în contul deschis la unitățile de trezorerie a statului în cuantumul prevăzut de lege de ofertanți, în cazul vânzării la licitație a bunurilor supuse executării silite.
  Contul 528 "Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silită" se creditează prin debitul conturilor:
  4423 "Taxa pe valoare adăugată de plată"– cu taxa pe valoarea adăugată încasată, virată la bugetul statului.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele virate pe destinațiile prevăzute de lege.
  4672 "Creditori ai bugetului local"– cu taxa de participare restituită de către organul de executare, ofertanților care nu au fost declarați adjudecați;– cu cheltuielile de executare silită recuperate, a taxei de participare la licitație a ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, a celui care a refuzat încheierea procesului verbal de adjudecare, precum și adjudecătorul care nu a plătit prețul în vederea efectuării cheltuielilor prevăzute de lege;– cu sumele restituite contribuabililor, după acoperirea creanțelor bugetare.

  Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența sumelor încasate pentru unele bugete precum și a creanțelor bugetare încasate prin intermediul cardurilor.
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate pentru unele bugete precum și creanțele bugetare încasate prin Intermediul cardurilor, Iar în credit se înregistrează sumele virate bugetelor.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II:
  5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat";
  5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local";
  5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor".
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul conturilor:
  411 "Clienți"– cu sumele încasate reprezentând venituri din vânzarea spatiilor comerciale cu plata în rate, cuvenite bugetului de stat și bugetului local;
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele încasate reprezentând creanțe bugetare încasate prin intermediul cardurilor;– cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, cuvenită bugetului local.
  581 "Viramente interne"– cu sumele încasate în numerar, reprezentând venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local, depuse în cont de disponibil.
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul contului:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate.

  553 Eliminat.
  --------------
  Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  554 Eliminat.
  --------------
  Contul 554 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  55501 "Disponibil al fondului de risc în lei";
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie";
  5550102 "Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit";
  55502 "Disponibil al fondului de risc în valută";
  5550202 "Disponibil al fondului de risc în valută la instituții de credit";
  55503 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  55504 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".– Funcțiunea și conținutul contului 555 "Disponibil al fondului de risc" se aplică pentru conturile sintetice de gradul III: 5550102 "Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit" și 5550202 "Disponibil al fondului de risc în valută la instituții de credit".

  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ - teritoriale țin evidența disponibilităților pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate, potrivit legii, dobânzile acordate de unitățile trezoreriei statului la disponibilitățile din cont, precum și sumele primite din bugetul local în completare, iar în credit cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului fondului de risc în vederea închiderii acestuia la finele exercițiului financiar.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente la un moment dat. La sfârșitul anului contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu comisioanele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii;– cu sumele încasate reprezentând dobânzile și penalitățile de întârziere;– cu sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de autoritățile administrației publice locale în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate.
  7770000 "Veniturile fondului de risc"– cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele restituite operatorilor economici și serviciilor publice reprezentând sume încasate în plus.
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului fondului de risc în vederea închiderii acestuia.
  7770000 "Veniturile fondului de risc"– cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.

  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului execuției bugetului fondului de risc, în situația în care bugetul este aprobat, potrivit prevederilor legale.
  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează excedentul bugetului fondului de risc, iar în credit deficitul acestui buget.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedent, iar soldul creditor deficit. La sfârșitul anului contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului fondului de risc, în vederea închiderii acestuia.
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– acoperirea definitivă a deficitului anului curent din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite.
  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul fondului de risc.
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent în excedentul anului precedent.

  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului execuției bugetului fondului de risc din anii precedenți, în situația în care bugetul este aprobat potrivit prevederilor legale.
  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează excedentul bugetului fondului de risc.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedent.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul conturilor:
  4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"– la sfârșitul exercițiului financiar, încasarea sumelor acordate din excedentul anilor precedenți.
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent, în excedentul anului precedent.
  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul conturilor conturilor:
  4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"– cu sumele acordate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli.
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– acoperirea definitivă a deficitului anului curent din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite.
  -------------
  Contul 555 din Cap. XI a fost modificat de pct. V din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  136 Eliminat.
  ---------------
  Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  556 Eliminat.
  --------------
  Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.

  Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
  Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" cuprinde contul:
  595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate".

  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de obligațiuni emise și răscumpărate, supuse ajustării.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii obligațiunilor emise și răscumpărate. În creditul contului se înregistrează constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate constituite.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" se creditează prin debitul contului:
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare"– cu sumele reprezentând constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" se debitează prin creditul contului:
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.

  Contul 730 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor realizate de bugetul local din contribuții de impozit pe profit de la persoane juridice, potrivit legii.
  Contul 730 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Unitățile administrativ-teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II
  7301 "Impozit pe profit"
  Contul 7301 "Impozit pe profit" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele reprezentând bonificația acordată potrivit hotărârii consiliului local pentru plata cu anticipație a unor impozite datorate pentru întregul an (în roșu);– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate de persoane juridice stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 730. "Impozit pe profit" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=730 în roșu).

  Contul 731 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale evidența sumelor încasate din impozitul pe venit, potrivit legii.
  Contul 731 "Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele defalcate, încasate din impozitul pe venit, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Unitățile administrativ -teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II
  7312 "Cote și sume defalcate din impozitul pe venit".
  Contul 7312 "Cote și sume defalcate din impozitul pe venit" se creditează prin debitul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, potrivit legii.
  Contul 7312 "Cote și sume defalcate din impozitul pe venit" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.

  Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ - teritoriale țin evidența veniturilor realizate de bugetul local din contribuții de alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, potrivit legii.
  Contul 732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Unitățile administrativ-teritoriale utilizează contul sintetic de gradul II
  7321 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"
  Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 7321 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=732 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 733 "Impozit pe salarii"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale evidența veniturilor realizate de bugetul local din cote defalcate din impozitul pe salarii - restante din anii anteriori
  Contul 733" Impozit pe salarii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cotele defalcate, încasate din impozitul pe venit, restante din anii anteriori, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 733 "Impozit pe salarii" se creditează prin debitul contului:
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozitul pe salarii- restante din anii anteriori, potrivit legii.
  Contul 733" Impozit pe salarii" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.

  Contul 734 "Impozite și taxe pe proprietate"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor realizate de bugetul local din contribuții privind impozite și taxe pe proprietate, potrivit legii.
  Contul 734 "Impozite și taxe pe proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 734 "Impozite și taxe pe proprietate" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  Contul 734 "Impozite și taxe pe proprietate" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=734 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor realizate de bugetul local din contribuții privind impozite și taxe pe bunuri și servicii, potrivit legii, și a veniturilor din sume defalcate din TVA.
  Contul 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  7352 "Sume defalcate din TVA"
  7353 "Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii"
  7355 "Taxe pe servicii specifice"
  7356 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități"
  Contul 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe bunuri și servicii, pentru veniturile care nu au la baza declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;
  Contul 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=735 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 739 "Alte impozite și taxe fiscale"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor realizate de bugetul local din contribuții privind alte taxe, potrivit legii.
  Contul 739 "Alte impozit și taxe fiscale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 739 "Alte impozite și taxe fiscale" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții la bugetul local datorate (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții la bugetul local datorate, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții la bugetul local datorate, stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând alte impozite și taxe fiscale, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  Contul 739 "Alte impozite și taxe fiscale" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=739 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 750 "Venituri din proprietate"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor din proprietate realizate de bugetul local, potrivit legii.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului local, stabilite pe baza documentelor legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând dobânzi, penalități de întârziere calculate potrivit legii;– cu sumele reprezentând dividende aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din proprietate, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=750 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența veniturilor din vânzări de bunuri și servicii, potrivit legii.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  7511 "Venituri din prestări de servicii și alte activități"
  7512 "Venituri din taxe administrative, eliberări permise"
  7513 "Amenzi, penalizări și confiscări"
  7514 "Diverse venituri"
  7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)"
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" se creditează prin debitul conturilor:
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele reprezentând venituri din vânzarea de bunuri și servicii datorate bugetului local, (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând taxe speciale constituite, potrivit legii;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului local (operațiune în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii.
  5211 "Disponibil al bugetului local"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" se debitează prin creditul contului:
  12102 "Rezultatul patrimonial - bugetul local"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  464 "Creanțe ale bugetului local"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului local, dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 464=751 în roșu).
  4646 Sume datorate beneficiarilor - instituții publice INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ȘI ALTE FONDURI
  ---------------
  Contul 4646 și-a modificat denumirea conform alin. (2) al pct. 4.4., Cap. IV din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011.

  Contul 777 "Veniturile fondului de risc"
  Cu ajutorul acestui cont unitățile administrativ-teritoriale țin evidența surselor pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către autoritățile administrației publice locale a împrumuturilor contractate de operatorii economici și serviciile publice de subordonare locală.
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sursele de constituire a fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare, potrivit legii, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se organizează distinct pentru garanțiile la împrumuturile interne și, respectiv, pentru garanțiile la împrumuturile externe.

  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"– cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de încasat de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii, din dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către beneficiarii împrumuturilor garantate a comisioanelor și, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente.
  555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc.

  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" se debitează prin creditul conturilor:
  555 "Disponibil al fondului de risc"– cu sumele regularizate cu bugetul local la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului patrimonial.
  -------------
  Contul 777 "Veniturile fondului de risc" a fost introdus conform subpct. 11.3., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanțelor bugetului local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanțelor bugetului local pentru veniturile 464 % stabilite prin declarație fiscală sau decizie emisă de 730,732,734, organul fiscal 735,739,750, 751─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea majorării creanțelor bugetului local cu 464 % dobânzile și penalitățile de întârziere, potrivit legii 730,732,734, 735,739,750, 751─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea majorării creanțelor bugetului local pe 464 % baza actelor de control sau a altor modalități legale 730,732,734, 735,739,750, 751─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stingerea creanțelor bugetului local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificației 531 464 veniturilor bugetului local prin casierie, inclusiv dobânzi 521 531 și penalități și depunerea în cont de trezorerie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificației veniturilor bugetului local prin intermediul trezoreriilor 521 464─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanțelor 464 % bugetului local (analitic distinct) 730,732,734, - în roșu- 735,739,750, 751─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume de compensat sau de restituit contribuabilului 464 4672─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Compensarea cu obligații de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanțele bugetului 4672 464 local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume de compensat cu obligații datorate altor bugete 464 4672─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Virarea către alte bugete 4672 521─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a 212 103 unităților administrativ-teritoriale, urmare procedurii de executare silită─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Concomitent: stingerea creanței bugetare 464 % - pentru creanțele care provin din anul curent (în roșu) 730,732,734, 735,739,750, 751 - pentru creanțele care provin din anul curent 117 464─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Scutirea sau anularea creanțelor bugetului local din % 464 anul curent 730,732,734, 735,739,750, 751 sau Scutirea, anularea sau prescripția creanțelor bugetului 117 464 local din anii precedenți─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea pe cheltuieli a pierderilor din creanțele 654 464 bugetului local neîncasate, potrivit legii.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea diferențelor nefavorabile dintre valoarea % 260 contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu și 5211 lung vândute și prețul de cesiune 664─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea diferențelor favorabile dintre valoarea 5211 % contabilă a titlurilor de participație pe termen mediu și 260 lung vândute și prețul de cesiune 764─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanței reprezentând dividende aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare 464 750 a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea titlurilor de participație pe termen mediu și 260 269 lung achiziționate de bugetul local 269 7702─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 550 464 "Disponibil din dividende încasate de la societăți 581 550 comerciale" și virarea în contul bugetului local 5211 581───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*T*┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ Denumire operațiune │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │"Trecerea bunurilor imobile și a terenurilor în │ │ ││ │proprietatea publică a unității administrativ- │ │ ││ │teritoriale, ca urmare a procedurii de dare în │ │ ││ │plată, conform legii │ 211; 212 │ 103 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘---------- Pct. 2 din Cap. XI a fost completat de pct. VII din anexa la ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016. Restituiri de sume─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor de restituit plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării 464 4672 eronate a prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a 4672 5211 prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea obligației de acordare, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru 666 4672 sumele restituite după termenul legal de plată. Acordarea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite pentru sumele restituite după termenul legal de plată. 4672 5212─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ajustări pentru deprecierea creanțelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea său majorarea ajustărilor pentru 681 496 deprecierea creanțelor bugetului local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru 496 781 deprecierea creanțelor bugetului local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei Eliminat.┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului local, la │ │ ││ │sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului local, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete│ │ ││ │de casă efectuate din bugetul local în anul │ │ ││ │curent │52102 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La unitatea administrativ-teritorială │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 5210100 "Disponibil al │ │ ││ │bugetului local", cu soldul conturilor de │ │ ││ │venituri ale bugetului local din anul curent │52102 │5210100 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 52102 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetare din anul curent", cu soldul conturilor │ │ ││ │de venituri ale bugetului local din anul curent │48109 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.3.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul local în anul curent │770 │52102 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La instituțiile publice de subordonare locală, │ │ ││ │pentru finanțarea din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La unitățile administrativ-teritoriale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate integral din bugetul local │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3.│La instituțiile publice de subordonare locală │ │ ││ │finanțate din bugetul de stat │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│3.1.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea și utilizarea fondului de rulment─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea fondului de rulment din excedentul anual 5221*) 5212 al bugetului local, rezultat la închiderea exercițiului, 12102 131*) potrivit legii--------------- Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" de la pct. 2 din Cap. XIal anexei a fost înlocuit cu contul 5221 "Disponibil curent din fondul de rulmental bugetului local" de pct. 2 al Cap. VII din anexa laORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat înMONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006. Contul 131 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011. Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------- Conturile 5221 și 4687 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VIdin anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIALnr. 46 din 19 ianuarie 2011. 4687 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje 5211 5197*) între veniturile și cheltuielile curente ale bugetului local-------------- Contul 5197 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI dinanexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46din 19 ianuarie 2011. 5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele restituite fondului de rulment în situația în care bugetul local nu mai înregistrează goluri temporare de 5197*) 5211 casă-------------- Contul 5197 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI dinanexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46din 19 ianuarie 2011. 5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------- Conturile 5221 și 4687 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VIdin anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIALnr. 46 din 19 ianuarie 2011. 4687 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului 5187 766 de rulment─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului 5221*) 5187 de rulment----------------- Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele transferate pentru constituirea de depozite în 581 5221*) condițiile legii, din disponibilul curent al fondului de 5222*) 581 rulment----------------- Conturile 5221 și 5222 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2,Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat înMONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din 5187 766 fondul de rulment─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din 5222*) 5187 fondul de rulment─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele avansate din disponibilitățile fondului de rulment furnizorilor și antreprenorilor pentru realizarea 232 5221*) de investiții----------------- Conturile 5221 și 5222 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2,Cap. VI din anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat înMONITORUL OFICIAL nr. 46 din 19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── % 404 Valoarea bunurilor livrate sau a lucrărilor de investiții 212,213, executate după caz 214,231─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele achitate furnizorilor pentru active fixe livrate sau lucrări de investiții executate 404 5221*)----------------- Contul 5221 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finalizarea investiției, în situația în care bunurile aparțin domeniului privat al unităților administrativ- 212 231 teritoriale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finalizarea investiției, în situația în care bunurile 212 103 aparțin domeniului public al unităților administrativ- 682 231 teritoriale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 131*) 6xx--------------- Contul 131 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea și utilizarea fondului pentru construcții de locuințe─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suma de plătit de către persoanele fizice deținătoare de contracte, precontracte sau repartiții reprezentând 461 136*) prețul inițial al locuinței--------------- Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suma plătită de persoanele fizice deținătoare de contracte, precontracte sau repartiții ca avans din surse 556*) 461 proprii sau împrumutate, respectiv plata integrală din sau surse proprii al prețului inițial al locuinței 556*) 136*)--------------- Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011. Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── O dată cu recepția definitiva a locuințelor în baza contractelor de împrumut sau de vânzare, după caz, suma care se mai datorează de către persoanele fizice deținătoare de contracte, precontracte sau repartiție determinata ca diferența între costul definitiv al 461 136*) apartamentului și sumele achitate de beneficiari până în acest moment (după deducerea sumelor aprobate pentru a fi acordate ca subvenții persoanelor îndreptățite potrivit legii)--------------- Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuințe, în baza contractului de vânzare 556*) 461--------------- Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuințe, în baza contractelor de împrumut, reprezentând rate scadente la împrumutul acordat și 556*) 461 dobânzile aferente--------------- Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la agenți economici în a căror evidența se afla investițiile respective și în a căror răspundere s-au preluat evidența, urmărirea și încasarea ratelor la 556*) 461 împrumuturile acordate și a dobânzilor la împrumuturile respective (mai puțin comisionul reținut din dobânzile plătite de împrumutați)--------------- Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Avansuri acordate din contul de depozite speciale constituite pentru construcții de locuințe pentru 232 556*) realizarea de construcții de locuințe, potrivit legii--------------- Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lucrări executate la obiectivele de investiții 231 404─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiții pentru construirea de 404 556*) noi locuințe--------------- Contul 556 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli 136*) 6xx--------------- Contul 136 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea și utilizarea taxelor speciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Taxe speciale datorate de beneficiarii de servicii publice 461 137*)--------------- Contul 137 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând taxe speciale 553*) 461 constituite-------------- Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate în numerar reprezentând taxe 531 461 speciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Depunerea în contul de disponibil la trezorerie a 581 531 taxelor speciale încasate în numerar 553*) 581-------------- Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Avansuri acordate furnizorilor, potrivit legii % 553*) 232 409-------------- Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, % 553*) lucrări executate și servicii prestate 401 404-------------- Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finele lunii, drepturile personalului suportate din taxe speciale instituite, conform legii 641 421─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele reprezentând contribuția datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, fondului de risc și 645 431 accidente de muncă suportate din taxe speciale instituite, conform legii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele reprezentând contribuția datorată bugetului asigurărilor pentru șomaj suportată din taxe speciale 645 437 instituite, conform legii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea lucrărilor executate și serviciilor prestate 628 401─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea materialelor consumate care au fost achiziționate din taxe speciale 601-609 301-309─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea activelor fixe și a obiectivelor de investiții în 231 404 curs de execuție─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata furnizorilor de active fixe 404 553*)-------------- Contul 553 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finalizarea investiției, recepția activului fix, în situația în care bunurile aparțin domeniului privat al 212 231 unităților administrativ-teritoriale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din taxe speciale 681 281─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea conturilor de cheltuieli 137*) 6xx--------------- Contul 137 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│Nr.│ │Simbol │Simbol ││Crt│ Descriere operațiune │ cont │ cont ││ │ │debitor │creditor │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ I.│Împrumuturi interne și externe contractate și │ │ ││ │garantate de autoritățile administrației publice │ │ ││ │locale - în situația în care împrumuturile se │ │ ││ │derulează prin conturi de disponibil deschise la │ │ ││ │instituții de credit │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │interne și credite externe aflate în soldul conturilor│5160102 │ ││ │de disponibilități la finele anului 2013 se transferă │(5160202;│ ││ │la data de 1 iulie 2014, ca sursă de finanțare a │5170102; │ ││ │cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile │5170202)-│ ││ │de venituri bugetare, după caz: │roșu │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │5160102 │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe". │(5160202;│ ││ │ │5170102; │ ││ │ │5170202)/│ ││ │ │cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.02.00 │ ││ │ │41.03.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor interne și bugetul │5160102 │ ││ │creditelor externe se transferă din contul de │(5160202;│ ││ │disponibil corespunzător, ca sursă de finanțare a │5170102; │ ││ │cheltuielilor bugetelor respective, la subdiviziunile │5170202)-│ ││ │de venituri bugetare, după caz: │roșu │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │5160102 │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe". │(5160202;│ ││ │ │5170102; │ ││ │ │5170202)/│ ││ │ │cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.02.00 │ ││ │ │41.03.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Tragerile din împrumuturi intrate în contul de │5160102 │1620200 ││ │disponibil la subdiviziunile de venituri bugetare, │(5160202;│(1630200)││ │după caz: │5170102; │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │5170202) │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe". │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Tragerile din împrumuturi garantate de stat intrate │5140102 │1650200 ││ │în contul de disponibil la subdiviziunile de venituri │(5140202)│ ││ │bugetare, după caz: │ │ ││ │- 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne"; │ │ ││ │- 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe". │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│Acordarea de avansuri pentru realizarea │2320000 │5160102 ││ │obiectivelor prevăzute în contract - din contul de │(2340000,│(5160202,││ │disponibil - pe clasificația funcțională și economică │4090101, │5170102, ││ │a cheltuielilor │4090102) │5170202) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Acordarea de avansuri pentru realizarea │2320000 │1620100 ││ │obiectivelor prevăzute în contract - din contul de │(2340000,│(1630100,││ │împrumut │4090101, │1650100) ││ │ │4090102) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Decontarea avansurilor acordate, la primirea │4010100 │% ││ │bunurilor, executarea lucrărilor și prestarea │(4040100)│2320000 ││ │serviciilor │ │2340000 ││ │ │ │4090101 ││ │ │ │4090102 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puțin │% │5160102 ││ │avansurile acordate și evidențierea diferențelor de │4010100 │(5160202,││ │curs valutar nefavorabile- pe clasificația funcțională│(4040100)│5170102, ││ │și economică a cheltuielilor │6650100 │5170202) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puțin │% │1620100 ││ │avansurile acordate și evidențierea diferențelor de │4010100 │(1630100,││ │curs valutar nefavorabile │(4040100)│1650100) ││ │ │6650100 │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│10.│Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puțin │4010100 │% ││ │avansurile acordate și evidențierea diferențelor de │(4040100)│5160102 ││ │curs valutar favorabile - pe clasificația funcțională │ │(5160202,││ │și economică a cheltuielilor │ │5170102, ││ │ │ │5170202) ││ │ │ │7650100 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│11.│Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puțin │4010100 │% ││ │avansurile acordate și evidențierea diferențelor de │(4040100)│1620100 ││ │curs valutar favorabile, pe clasificația funcțională │ │(1630100,││ │și economică a cheltuielilor │ │1650100) ││ │ │ │7650100 │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│12.│La sfârșitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor │6650100 │1620100 ││ │externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei și│ │(1620200,││ │evidențierea diferențelor de curs valutar │ │(1630100,││ │nefavorabile, pe clasificația funcțională și economică│ │1630200, ││ │a cheltuielilor │ │1650100, ││ │ │ │1650200) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│13.│La sfârșitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor │1620100 │7650100 ││ │externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei și│(1620200,│ ││ │evidențierea diferențelor de curs valutar favorabile, │(1630100,│ ││ │pe clasificația funcțională și economică a │1630200, │ ││ │cheltuielilor │1650100, │ ││ │ │1650200) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│14.│La sfârșitul perioadei, reevaluarea soldului contului │6650200 │5160202 ││ │de disponibil și evidențierea diferențelor de curs │ │(5170202,││ │valutar nefavorabile │ │5140202) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│15.│La sfârșitul perioadei, reevaluarea soldului contului │5160202 │7650200 ││ │de disponibil și evidențierea diferențelor de curs │(5170202,│ ││ │valutar favorabile │5140202) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│16.│Rambursarea la scadență a împrumuturilor pe │1620100 │7700000 ││ │termen lung- pe clasificația funcțională și │(1630100,│ ││ │economică a cheltuielilor │1650100) │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│17.│Evidențierea dobânzii datorată și calculată în baza │6660000 │1680200 ││ │dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de │ │(1680300)││ │raportare │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│18.│Plata dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen │% │7700000 ││ │lung │ │ ││ │- pe clasificația funcțională și economică a │1680200 │ ││ │cheltuielilor │(1680300)│ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│19.│Plata comisioanelor bancare │6270000 │5160102 ││ │ │ │(5160202 ││ │ │ │5170102 ││ │ │ │5170202) │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│II.│Înregistrarea operațiunilor privind bugetul │ │ ││1. │creditelor interne, pentru împrumuturile │ │ ││ │contractate și garantate de autoritățile │ │ ││ │administrației publice locale, în situația în care │ │ ││ │acestea se derulează prin conturi de disponibil │ │ ││ │deschise la trezoreria statului │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │interne aflate în soldul conturilor de disponibilități│5160101 │ ││ │la finele anului 2013 se transferă la data de 1 iulie │(5170101)│ ││ │2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetului │roșu │ ││ │respectiv, la subdiviziunea de venituri bugetare │5160101 │ ││ │41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" │(5170101)│ ││ │ │/cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.02.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor interne se virează din │5160101 │ ││ │contul de disponibil corespunzător, ca sursă de │(5170101)│ ││ │finanțare a cheltuielilor bugetului respectiv, la │- roșu │ ││ │subdiviziunea de venituri bugetare 41.02.00 "Sume │5160101 │ ││ │aferente creditelor interne" │(5170101)│ ││ │ │/cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.02.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de casă │581 │7700000/ ││ │care au fost efectuate în anul 2014, de la codul de │ │cod ││ │cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în │ │89.01.00.││ │curs de clarificare-cheltuieli din disponibilități ale│ │82.01.00 ││ │instituțiilor publice, în curs de clarificare", la │5160101 │581 ││ │codurile de cheltuieli potrivit execuției bugetare │(5170101)│ ││ │ │/clasifi-│ ││ │ │cație │ ││ │ │chelt. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de la │581 │% ││ │codurile de cheltuieli bugetare potrivit execuției │ │7700000/ ││ │bugetare la codul de cheltuieli bugetare │ │cod ││ │89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare │ │89.01.00.││ │- cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor │ │82.01.00 ││ │publice, în curs de clarificare" │ │roșu ││ │ │ │7700000/ ││ │ │ │clasif. ││ │ │ │cheltu- ││ │ │ │ieli - ││ │ │ │negru ││ │Sau │7700000/ │7700000/ ││ │ │cod │clasific.││ │ │89.01.00.│cheltu- ││ │ │82.01.00 │ieli │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │5160101 │1620200 ││ │bugetului creditelor interne (tragerile din │(5170101)│(1630200)││ │împrumuturi) la codul │ │ ││ │bugetar de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor│ │ ││ │interne" │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Plata cheltuielilor din bugetul creditelor interne pe │% │7700000 ││ │clasificația funcțională și economică a cheltuielilor │2320000 │ ││ │ │2340000 │ ││ │ │4010100 │ ││ │ │4040100 │ ││ │ │6xx, etc.│ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │5160301 │5160101 ││ │contului 5160101 (5170101) cu soldul veniturilor │(5170301)│(5170101)││ │încasate la codul bugetar de venituri 41.02.00 │ │ ││ │"Sume aferente creditelor interne" │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │7700000 │5160301 ││ │contului 7700000 "Finanțarea de la buget" cu soldul │ │(5170301)││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor│ │ ││ │interne │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│La începutul exercițiului financiar: │581 │5160101 ││ │- virarea sumelor din contul de trezorerie 50.71.02 │ │(5170301)││ │"Disponibil în lei al bugetului creditelor interne │ │ ││ │din sume neutilizate în anul curent și reportate în │ │ ││ │anul următor" │ │ ││ │- încasarea la codul bugetar de venituri 41.02.00 │5160301 │581 ││ │"Sume aferente creditelor interne" │(5170101)│ ││ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│II.│Înregistrarea operațiunilor privind bugetul │ │ ││2. │creditelor externe, pentru împrumuturile │ │ ││ │contractate și garantate de autoritățile │ │ ││ │administrației publice locale, în situația în care │ │ ││ │acestea se derulează prin conturi de disponibil │ │ ││ │deschise la trezoreria statului │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Sumele reprezentând disponibilități din credite │% │581 ││ │externe aflate în soldul conturilor de disponibilități│5160101 │ ││ │la finele anului 2013 se transferă la data de 1 iulie │(5170101)│ ││ │2014, ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetului │- roșu │ ││ │respectiv, la subdiviziunea de venituri bugetare │5160101 │ ││ │41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" │(5170101)│ ││ │ │/cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.03.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│La data de 1 iulie 2014, sumele încasate în anul │% │581 ││ │2014 pentru bugetul creditelor externe se virează │5160101 │ ││ │din contul de disponibil corespunzător, ca sursă de │(5170101)│ ││ │finanțare a cheltuielilor bugetului respectiv, la │- roșu │ ││ │subdiviziunea de venituri bugetare 41.03.00 "Sume │5160101 │ ││ │aferente creditelor externe" │(5170101)│ ││ │ │/cod │ ││ │ │bugetar │ ││ │ │41.03.00-│ ││ │ │negru │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│La data de 1 iulie 2014, transferul plăților de casă │581 │7700000/ ││ │care au fost efectuate în anul 2014, de la codul de │ │cod ││ │cheltuieli bugetare 89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în │ │89.01.00.││ │curs de clarificare - cheltuieli din disponibilități │ │82.01.00 ││ │ale instituțiilor publice, în curs de clarificare" la │5160101 │581 ││ │codurile de cheltuieli potrivit execuției bugetare │(5170101)│ ││ │ │/clasifi-│ ││ │ │cație │ ││ │ │chelt. │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Începând cu data de 1 iulie, virarea sumelor de la │581 │% ││ │codurile de cheltuieli bugetare potrivit execuției │ │7700000/ ││ │bugetare la codul de cheltuieli bugetare │ │cod ││ │89.01.00.82.01.00 "Operațiuni în curs de clarificare │ │89.01.00.││ │- cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor │ │82.01.00 ││ │publice, în curs de clarificare" │ │- roșu ││ │ │ │7700000/ ││ │ │ │clasi ││ │ │ │f.chel- ││ │ │ │tuieli - ││ │ │ │negru ││ │Sau │7700000/ │7700000/ ││ │ │cod │clasific.││ │ │89.01.00.│cheltu- ││ │ │82.01.00-│ieli │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│În cursul exercițiului, încasarea veniturilor │5160101 │1620200 ││ │bugetului creditelor externe (tragerile din │(5170101)│(1630200)││ │împrumuturi) la codul bugetar de venituri 41.03.00 │ │ ││ │"Sume aferente creditelor externe" │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Plata cheltuielilor din bugetul creditelor externe pe │% │700000 ││ │clasificația funcțională și economică a cheltuielilor │2320000 │ ││ │ │2340000 │ ││ │ │4010100 │ ││ │ │4040100 │ ││ │ │6xx, etc.│ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │5160302 │5160101 ││ │contului 5160101 (5170101) cu soldul veniturilor │(5170302)│(5170101)││ │încasate la codul bugetar de venituri 41.03.00 "Sume │ │ ││ │aferente creditelor externe" │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │7700000 │5160302 ││ │contului 7700000 "Finanțarea de la buget" cu soldul │ │(5170302)││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul creditelor│ │ ││ │externe │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│La începutul exercițiului financiar: │581 │5160302 ││ │- virarea sumelor din contul de trezorerie 50.71.03 │ │(5170302)││ │"Disponibil al bugetului creditelor externe din sume │ │ ││ │neutilizate în anul curent și reportate în anul │ │ ││ │următor" │ │ ││ │- încasarea la codul de venituri 41.03.00 "Sume │5160101 │581 ││ │aferente creditelor externe" │(5170101)│ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│III│Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului │ │ ││ │patrimonial la instituțiile care gestionează bugetul │ │ ││ │creditelor interne și bugetul creditelor externe │ │ ││ │externe, la sfârșitul trimestrului │ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de cheltuieli │1210000 │6xx │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturi interne și externe contractate autoritățile administrației publice locale pe termen scurt─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil 516 5196─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor 232(234, prevăzute în contract- din contul de disponibil 409) 516─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor 232(234, prevăzute în contract- din contul de împrumut 409) 5196─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, 401(404) % executarea lucrărilor și prestarea serviciilor 232 234 409─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puțin % 516 avansurile acordate și evidențierea diferențelor de curs 401(404) valutar nefavorabile 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puțin % 5196 avansurile acordate și evidențierea diferențelor de curs 401(404) valutar nefavorabile 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puțin 401(404) % avansurile acordate și evidențierea diferențelor de curs 516 valutar favorabile 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puțin 401(404) % avansurile acordate și evidențierea diferențelor de curs 5196 valutar favorabile 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei și 665*) 5196 evidențierea diferențelor de curs valutar nefavorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei și 5196 765*) evidențierea diferențelor de curs valutar favorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei reevaluarea soldului contului de disponibil și evidențierea diferențelor de curs valutar 665*) 516 nefavorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil și evidențierea diferențelor de curs valutar 516 765*) favorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Rambursarea la scadență a împrumuturilor pe termen 5196 7702 scurt─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Evidențierea dobânzilor datorate 666 5181─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Plata dobânzilor și comisioanelor aferente % 7702 împrumuturilor pe termen scurt 5181 627─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturi primite din bugetele locale pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturi pe termen scurt primite pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau a unor activități 560(562) 5195 finanțate integral din venituri proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite pentru înființarea unor instituții și servicii publice 5195 560(562) sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între 5211 5197*) venituri și cheltuieli-------------- Contul 5197 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI dinanexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46din 19 ianuarie 2011. 5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume restituite fondului de rulment în situația în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă 5197*) 5211-------------- Contul 5197 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI dinanexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46din 19 ianuarie 2011. 5197 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 5197 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor 5211 5198 temporare de casă, după utilizarea fondului de rulment─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume restituite contului curent general al trezoreriei statului în situația în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă 5198 5211─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturi acordate din bugetele locale pentru înființarea unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturi pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii publice 4682 7702 sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înființarea unor instituții și servicii 5211 4682 publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, rambursate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------- Conturile 5221 și 4687 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VIdin anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIALnr. 46 din 19 ianuarie 2011. 4687 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------- Conturile 5221 și 4687 au fost eliminate conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VIdin anexa la ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIALnr. 46 din 19 ianuarie 2011. 4687 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare--------------- Contul 4687 a fost modificat conform alin. (1) al pct. 4.1. Cap. IV dinORDINUL nr. 479 din 5 aprilie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254din 17 aprilie 2012.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume alocate din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ- teritoriale, în contul distinct deschis pe seama consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor locale 523 440─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume virate bugetelor locale din contul distinct deschis pe seama consiliului județean pentru echilibrarea 440 523 bugetelor locale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume încasate de bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului de la consiliile 5211 7312 județene reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea și utilizarea sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea bunurilor livrate, lucrări executate și servicii prestate de serviciile publice de interes local care 411 134*) desfășoară activități de natură economică și care au obligația calculării, înregistrării și recuperării fizice și morale a activelor fixe prin tarif sau preț, potrivit legii, și constituirea fondului de amortizare--------------- Contul 134 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea bunurilor livrate, lucrări executate și servicii prestate 560 411─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele virate de serviciile publice de interes local care desfășoară activități economice și recuperează uzura 554*) 581 fizică și morală a activelor fixe aferentă acestor 581 560 activități în cont distinct la unitățile trezoreriei statului-------------- Contul 554 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexala ORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume datorate pentru active fixe și obiective de 212(213, 404 investiții în curs de execuție 214,231)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor % 554 de investiții 409 234─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finalizarea investiției, recepția activului fix, în situația în care aparține domeniului privat al unității 212 231 administrativ-teritoriale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe procurate din sumele încasate reprezentând amortizarea activelor 681 281 fixe deținute de serviciile publice de interes local─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei închiderea conturilor de cheltuieli 134*) 6xx--------------- Contul 134 a fost eliminat conform alin. (2) al pct. 6.2, Cap. VI din anexa laORDINUL nr. 59 din 11 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din19 ianuarie 2011.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea și utilizarea fondului de risc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a. Constituirea și utilizarea fondului de risc (în lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor 461 777 garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisioane încasate datorate de beneficiarii 555 461 împrumuturilor garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligațiilor de către beneficiarii 461 777 împrumuturilor garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând dobânzi și penalități de 555 461 întârziere─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc 555 777─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele achitate instituțiilor finanțatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unitățile 461 555 administrativ-teritoriale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială în contul 555 461 beneficiarilor împrumuturilor garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate în plus, datorate agenților economici și serviciilor publice de interes local 461 462─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele restituite agenților economici și serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus 462 555─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele regularizate cu bugetul local la sfârșitul anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit 777 555───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Constituirea și utilizarea fondului de risc (în valută)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor 461 777 garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor 555 % garantate, potrivit legii și înregistrarea diferențelor de 461 curs valutar favorabile 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor % 461 garantate, potrivit legii și înregistrarea diferențelor 555 de curs valutar nefavorabile 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate pentru 461 777 neplata în termen a obligațiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând dobânzi și penalități de 555 % întârziere și înregistrarea diferențelor de curs valutar 461 favorabile 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate reprezentând dobânzi și penalități de % 461 întârziere și înregistrarea diferențelor de curs valutar 555 nefavorabile 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele acordate din bugetul local în completarea 555 777 surselor de constituire a fondului de risc─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele achitate instituțiilor finanțatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unitatea 461 555 administrativ-teritoriala─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor 555 % garantate reprezentând rambursări de rate achitate de 461 unitatea administrativ-teritoriala și înregistrarea 765*) diferențelor de curs valutar favorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor % 461 garantate reprezentând rambursări de rate achitate de 555 unitatea administrativ-teritoriala și înregistrarea 665*) diferențelor de curs valutar nefavorabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate în plus, datorate agenților economici și serviciilor publice de subordonare locală 461 462─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele restituite agenților economici și serviciilor % 555 publice reprezentând sumele încasate în plus și 462 înregistrarea diferențelor de curs valutar nefavorabile 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele restituite agenților economici și serviciilor 462 % publice reprezentând sumele încasate în plus și 555 înregistrarea diferențelor de curs valutar favorabile 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele regularizate cu bugetul local la sfârșitul anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc 777 555 constituit─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de 765*) 121 venituri și de cheltuieli din diferențe de curs valutar 121 665*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐│Nr. │ │ Simbol │ Simbol ││Crt.│ Descriere operațiune │ cont │ cont ││ │ │ debitor │creditor│├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ c.│Constituirea și utilizarea fondului de │ │ ││ │risc (se aplică de la data la care bugetul │ │ ││ │acestui fond este aprobat potrivit │ │ ││ │prevederilor legale (Art.73 din Ordinul │ │ ││ │ministrului delegat pentru buget │ │ ││ │nr.720/2014). │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 1.│Comisioane datorate de beneficiarii │4610109 │7770000 ││ │împrumuturilor garantate │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 2.│Comisioane încasate datorate de │5550101 │4610109 ││ │beneficiarii împrumuturilor garantate │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 3.│Dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate │4610109 │7770000 ││ │pentru neplata în termen a obligațiilor de către │ │ ││ │beneficiarii împrumuturilor garantate │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 4.│Sumele încasate reprezentând dobânzi și │5550101 │4610109 ││ │penalități de întârziere │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 5.│Sumele încasate de la bugetul local în │5550101 │7770000 ││ │completarea surselor de constituire a │ │ ││ │fondului de risc │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 6.│Sumele achitate instituțiilor finanțatoare │4610109 │7700000 ││ │reprezentând rate scadente la împrumuturi │ │ ││ │garantate de unitățile administrativ teritoriale │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 7.│Sumele încasate reprezentând rambursări │5550101 │4610109 ││ │de rate achitate de unitatea administrativ - │ │ ││ │teritorială în contul beneficiarilor │ │ ││ │împrumuturilor garantate │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 8.│Sumele încasate în plus, datorate │4610109 │4620109 ││ │operatorilor economici și serviciilor publice │ │ ││ │de interes local │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 9.│Sumele restituite operatorilor economici și │4620109 │5550101 ││ │serviciilor publice reprezentând sumele │ │ ││ │încasate în plus │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 10.│Sumele regularizate cu bugetul local la │7770000 │5550101 ││ │sfârșitul anului în limita sumelor primite și │ │ ││ │diminuarea fondului de risc constituit │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 11.│În cursul exercițiului, încasarea sumelor din │5550101 │5190190 ││ │excedentul anilor precedenți pentru │ │ ││ │efectuarea de cheltuieli la codul bugetar │ │ ││ │40.15.00 "Sume utilizate din excedentul │ │ ││ │anului precedent pentru efectuarea de │ │ ││ │cheltuieli" │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 12.│Sume acordate din excedentul anilor │4680109 │5550400 ││ │precedenți pentru efectuarea de cheltuieli │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 13.│La sfârșitul exercițiului financiar, restituirea │5190190 │5550101 ││ │sumelor primite din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți de la codul bugetar 40.15.00 │ │ ││ │"Sume utilizate din excedentul anului │ │ ││ │precedent pentru efectuarea de cheltuieli" │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 14.│La sfârșitul exercițiului financiar, încasarea │5550400 │4680109 ││ │sumelor acordate din excedentul anilor │ │ ││ │precedenți │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 15.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │7700000 │5550300 ││ │contului 7700000 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul fondului de risc │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 16.│La sfârșitul exercițiului financiar, închiderea │5550300 │5150101 ││ │contului de venituri al bugetul fondului de │ │ ││ │risc │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 17.│La sfârșitul exercițiului financiar, virarea │5550400 │5550300 ││ │excedentului bugetului aferent exercițiului │ │ ││ │curent în excedentul anului precedent │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤│ 18.│Acoperirea definitivă a deficitului anului │5550300 │5550400 ││ │curent din excedentul anilor precedenți, prin │ │ ││ │decizie a ordonatorului de credite │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘ Constituirea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume de primit de la Agenții/Autorități de Implementare pe baza cererilor de fonduri 458 774─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele încasate în contul de disponibil de la bancă reprezentând fonduri externe nerambursabile - în 5152 458 valută─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Efectuarea schimbului valutar - în situația în care se înregistrează diferența favorabila de curs valutar (intre 5151 % cursul băncii comerciale și cursul Băncii Centrale 5152 Europene) 765*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Efectuarea schimbului valutar - în situația în care se înregistrează diferența nefavorabilă de curs valutar % 5152 (intre cursul băncii comerciale și cursul Băncii Centrale 5151 Europene) 665*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume plătite furnizorilor reprezentând avansuri % 5151 acordate pentru realizarea proiectelor finanțate din 409 fonduri externe nerambursabile 232 234─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea materialelor achiziționate, ce urmează a se achita din fonduri externe nerambursabile 301-309 401─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea lucrărilor executate și serviciilor prestate ce urmează a se achita din fonduri externe nerambursabile 610-629 401─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea activelor fixe și obiectivelor de investiții 212(213, 404 în curs de execuție 213,231)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume plătite furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări % 5151 executate, servicii prestate 401 404─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume plătite reprezentând rate la împrumuturi contractate de autoritățile locale (anterior, 1621 5151 înregistrarea împrumutului primit 5151=1622 și 1622=1621)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume plătite reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor contractate de autoritățile locale 1682 5151 (anterior, înregistrarea dobânzii datorate: (666=1682)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea materialelor consumabile achiziționate din fonduri externe nerambursabile 601-609 301-309─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La finalizarea investiției, recepția activului fix, în situația în care activul fix aparține domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale 212 231─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din fonduri externe nerambursabile 681 281─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei, închiderea conturilor de 121.08 % cheltuieli 601-609 610-629 665*) 681─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La sfârșitul perioadei închiderea contului de venituri 774 121.08─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale Eliminat.*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┐│Nr. │ │ Simbol │ Simbol ││Crt.│ Descriere operațiune │ cont │ cont ││ │ │ debitor │ creditor │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│I. │La instituțiile publice care alimentează │ │ ││ │cu mijloace bănești instituțiile publice │ │ ││ │subordonate pentru efectuarea │ │ ││ │cheltuielilor din bugetul Capitalei sau │ │ ││ │bugetele Consiliilor județene │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 1. │Alimentarea cu mijloace bănești: │% │581 ││ │- la Consiliul județean sau Consiliul │5210101/cod │ ││ │General al Municipiului București, la codul │41.05.00/CJ- roșu│ ││ │bugetar 41.05.00 - în roșu │5210101/cod │ ││ │- la instituția subordonată, la codul │41.05.00/IS- │ ││ │bugetar 41.05.00 - în negru │negru │ ││ │ │ │ ││ │ Sau: │5210101/cod │5210101/cod ││ │ │ │ ││ │ │41.05.00/IS │41.05.00/CJ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 2.│La sfârșitul anului, închiderea contului │7700000 │5210200 ││ │7700000 "Finanțarea de la buget" cu plățile │ │ ││ │efectuate către instituțiile subordonate în │ │ ││ │contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din │ │ ││ │finanțarea din alte bugete locale", în │ │ ││ │perioada 1 - 30 iunie 2014 │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 3.│La sfârșitul anului, preluarea deficitului de la │4810900 │5210200 ││ │instituțiile subordonate finanțate din │ │ ││ │bugetul Capitalei sau bugetele Consiliilor │ │ ││ │județene, aferent perioadei 1 iulie - 31 │ │ ││ │decembrie 2014 │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 4.│La începutul exercițiului următor, │1170000 │4810900 ││ │închiderea contului de decontări 4810900 │ │ ││ │"Alte decontări" │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ II.│La instituțiile publice care primesc │ │ ││ │mijloace bănești și efectuează cheltuieli │ │ ││ │din bugetul Capitalei sau bugetul │ │ ││ │consiliilor județene: │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 1.│Efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget │% │7700000 ││ │ │401 │ ││ │ │404 │ ││ │ │6xx │ ││ │ │etc. │ ││ │ │6xx │3xx │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 2.│La sfârșitul trimestrului, închiderea conturilor │1210000 │6xx ││ │de cheltuieli │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 3.│La sfârșitul trimestrului, închiderea conturilor │7xx │1210000 ││ │de venituri, în situația în care instituțiile │ │ ││ │subordonate înregistrează venituri din │ │ ││ │efectuarea unor operațiuni cum ar fi: bunuri │ │ ││ │primite prin donații, transfer cu titlu gratuit de │ │ ││ │la alte instituții, redistribuiri între unități, │ │ ││ │bunuri constatate plus la inventar sau obținute din │ │ ││ │producție proprie, anularea sau diminuarea │ │ ││ │de provizioane, ajustări pentru depreciere sau │ │ ││ │pierdere de valoare. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 4.│La sfârșitul anului, închiderea contului │7700000 │5210200 ││ │7700000 "Finanțarea de la buget", cu │ │ ││ │soldul plăților nete de casă efectuate în │ │ ││ │perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014 │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 5.│La sfârșitul anului, închiderea contului de │5210200 │4810900 ││ │deficit al bugetului local prin contul │ │ ││ │4810900 "Alte decontări" │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤│ 6.│La începutul exercițiului următor, │4810900 │1170000 ││ │închiderea contului de decontări 4810900 │ │ ││ │"Alte decontări" │ │ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┘------------- Pct. "Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei", "Operațiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local" și "Cheltuieli efectuate de instituțiile publice finanțate din alte bugete locale prin contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" de la pct. 2 din Cap. XI au fost eliminate conform subpct. 11.4., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Pct. "Ajustări pentru deprecierea creanțelor" de la pct. 2 din Cap. XI a fost introdus conform subpct. 11.4., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Pct. "Constituirea și utilizarea fondului de risc" de la pct. 2 din Cap. XI a fost modificat conform subpct. 11.4., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Pct 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" din Cap. XI a fost modificat și completat de pct. V din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Nota eliminată.------------- Nota de la pct. 2 din Cap. XI a fost eliminată conform subpct. 11.4., pct. 11 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
   +  Capitolul XII CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile Contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" Eliminat.------------- Contul 166 a fost eliminat conform subpct. 12.1., pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.(*) NOTA CTCE:. - Considerăm că legiuitorul s-a referit la contul 166 și nu 1661, întrucât contul 1661 nu există în cuprinsul Cap. XII). Contul 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența creanțelor bugetului asigurărilor sociale, potrivit dispozițiilor legale. Contul 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creanțele bugetului asigurărilor sociale de stat reprezentând obligațiile contribuabililor, potrivit legii, iar în credit stingerea creanțelor bugetului asigurărilor sociale. Soldul debitor al contului reprezintă creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat existente la un moment dat. Contul 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul conturilor: 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală, pe structura clasificației bugetare ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente. 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale "– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). 750 "Venituri din proprietate"– cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;– cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu). 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele reprezentând venituri din prestări de servicii datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;– cu sumele reprezentând contribuția pentru bilete de tratament și odihnă, potrivit legii, precum și alte venituri. Contul 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul conturilor: 117.03 "Rezultatul reportat"– cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului de stat dacă veniturile provin din anii precedenți. 260 "Titluri de participare"– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat. 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele de compensat, care exced creanțele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu obligații de plată viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului provenite din creanțe pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat. 531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar pe structura clasificației veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"– cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deținute. 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"– cu sumele reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat insolvabile, potrivit legii. 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7451 în roșu). 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7454 în roșu). 7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7461 în roșu). 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7469 în roșu). Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, potrivit legii. Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat "este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, de restituit sau de compensat la cererea contribuabililor sau din oficiu, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat, sau cu creanțe ale altor bugete. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor. Contul 4673 "Creditori al bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul conturilor: 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente. 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor. 666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după termenul legal de plată. Contul 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul conturilor: 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele de compensat, care exced creanțele bugetului asigurărilor sociale de stat, cu obligații de plată viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată. Contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența disponibilităților bugetului asigurărilor sociale de stat, urmare veniturilor încasate și plaților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului. Contul 525 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetului asigurărilor sociale de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului asigurărilor sociale de stat. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se utilizează pentru restituirea subvențiilor primite de la bugetul de stat, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat și alte destinații prevăzute de lege. Soldul creditor al contului, reprezintă sumele aferente finanțării deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"--------------- Contul sintetic de gradul II 5254, grupa 52, clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ȘI INSTITUȚII DE CREDIT a fost introdus de pct. 2.15. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013. Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul conturilor: 260 "Titluri de participare"– cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare vândute;– cu diferențele favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare și prețul de cesiune. 465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat. 4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabilului. 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat. 531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat depuse la trezorerie. 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale"– cu sumele încasate reprezentând contribuții de asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate. 750 "Venituri din proprietate"– cu sumele încasate reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte venituri care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal. 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate reprezentând venituri din contribuții pentru bilete de tratament și odihnă, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;– cu sumele încasate reprezentând alte venituri aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii. 7721 "Subvenții de la bugetul de stat"*)– cu sumele provenite din subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale. Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului". Notă
  Contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  4673 "Creditori ai bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul anului, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat.
  7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.
  7703 "Finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat"
  Eliminat.
  -------------
  Creditarea contului 5251 a fost modificată conform subpct. 12.2., pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii și Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale țin evidența rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat de la sfârșitul anului.
  Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.
  În debitul contului se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat.
  Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat.
  Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat.
  Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  481" Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– preluarea de către casele teritoriale de pensii de la Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuției bugetare înregistrat în anul curent;– preluarea de către Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de casele teritoriale de pensii.
  166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului"– la Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului de asigurări sociale de stat, potrivit legii.
  5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu excedentul din anii precedenți utilizat în acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent.
  Contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  481" Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– virarea de către casele teritoriale de pensii, a excedentului execuției bugetare din anul curent la Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale;– acoperirea de către Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului execuției bugetare înregistrat în anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii.
  5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu excedentul execuției bugetare din exercițiul curent, rămas după rambursarea sumelor primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului.
  166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului"– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent.
  770 «Finanțarea de la buget»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent.
  -------------
  Creditarea contului 5252 a fost completată conform subpct. 12.3., pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  Contul 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenți.
  Contul 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează excedentul rezultat din execuția bugetului asigurărilor sociale de stat iar în credit excedentul din anii precedenți utilizat în acoperirea deficitului curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenți.
  Contul 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul contului:
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu excedentul execuției bugetare din exercițiul curent, rămas după rambursarea sumelor primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al trezoreriei statului.
  Contul 5253 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul contului:
  5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu excedentul din anii precedenți utilizat în acoperirea deficitului execuției bugetare din anul curent.

  Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"
  Cu ajutorul acestui cont Casa Națională de Pensii Publice ține evidența depozitelor constituite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.
  Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozite constituite potrivit legii, iar în credit sumele transferate la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite la un moment dat.
  Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul contului:
  5187 "Dobânzi de încasat"– cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului pentru depozitele constituite;
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru constituirea de depozite în condițiile legii.
  Contul 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul contului:
  581 "Viramente interne"– cu sumele transferate în disponibilul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat.
  ---------------
  Contul sintetic de gradul II 5254, grupa 52, clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ȘI INSTITUȚII DE CREDIT a fost introdus de pct. 2.15. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013.

  Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete"
  Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența sumelor încasate pentru creanțele bugetare încasate prin intermediul cardurilor.
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate pentru unele bugete precum și creanțele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în credit se înregistrează sumele virate bugetelor.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat";
  5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local";
  5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor".
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul contului:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele încasate reprezentând creanțe bugetare încasate prin intermediul cardurilor;– cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat.
  Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul contului:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate.

  Contul 676 "Asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii respectiv Casa de pensii a Municipiului București și Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale țin evidența cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat conform legii, detaliate potrivit clasificației bugetare.
  Contul 676 "Asigurări sociale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, iar în credit la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor de asigurări sociale.
  La finele perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 676 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:
  422 "Pensionari - pensii datorate"– cu sumele reprezentând cheltuieli de pensii și a altor drepturi de asigurări sociale, efectuate potrivit legii.
  7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale"– cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări sociale reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  Contul 676 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului.

  Grupa 74 "Venituri din contribuții de asigurări"
  Grupa 74 "Venituri din contribuții de asigurări" cuprinde conturile sintetice de gradul I:
  745 "Contribuțiile angajatorilor" și 746 "Contribuțiile asiguraților" care se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II astfel:
  7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale",
  7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale".
  7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale",
  7469 "Contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale".

  Contul 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii.
  Contul 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale" se creditează prin debitul conturilor:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  676 "Asigurări sociale"– cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări sociale reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  Contul 7451 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7451 în roșu).
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat din contribuțiile pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, potrivit legii.
  Contul 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale" se creditează prin debitul conturilor:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  Contul 7454 "Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale" se debitează prin creditul conturilor:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7454 în roșu).
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat din contribuții pentru asigurări sociale datorate de salariați și alte persoane asimilate, potrivit legii.
  Contul 7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contul 7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale" se creditează prin debitul contului:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  Contul 7461 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale" se debitează prin creditul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat dacă veniturile provin din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 465 = 7469 în roșu);
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale, potrivit legii.
  Contul 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale" se creditează prin debitul conturilor:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale pe structura clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând contribuții de asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate.
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând contribuții de asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate.
  Contul 7469 "Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale" se debitează prin creditul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 750 "Venituri din proprietate"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor din proprietate realizate de bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate potrivit legii;– cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura analitică a clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat (operațiune în roșu).
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând venituri din proprietate datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate potrivit legii;– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte venituri care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii țin evidența veniturilor din vânzarea de bunuri și servicii, potrivit legii.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  7511 "Venituri din prestări de servicii și alte activități"
  7514 "Diverse venituri"
  7515 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)
  Contul 751 "Venituri din vânzarea de bunuri și servicii" se creditează prin debitul conturilor:
  465 "Creanțe ale bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele reprezentând venituri din prestări de servicii datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate potrivit legii;– cu sumele reprezentând contribuția pentru bilete de tratament și odihnă, potrivit legii, precum și alte venituri.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele încasate reprezentând venituri din contribuții pentru bilete de tratament și odihnă, aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;– cu sumele încasate reprezentând alte venituri aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii;– cu sumele încasate în numerar reprezentând donații, sponsorizări și alte transferuri voluntare cuvenite bugetului.
  Contul 751 "Venituri din vânzarea de bunuri și servicii" se debitează prin creditul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– cu sumele destinate stimulării personalului, constituite potrivit legii.

  Contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"
  Cu ajutorul acestui cont casele teritoriale de pensii și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale țin evidența plaților efectuate din creditele bugetare deschise și disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget.
  Contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar în debit, sumele recuperate din finanțarea anului curent (avansuri sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont, reconstituiri de plăți eronat executate, sume recuperate din imputații ce privesc exercițiul bugetar curent etc).
  La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se creditează prin debitul contului:
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe contractate de stat.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantat de stat"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat.
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate.
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanțarea bugetară.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanțarea bugetară.
  267 "Creanțe imobilizate"– cu valoarea garanțiilor depuse la furnizori pentru utilități.
  269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare"– cu sumele plătite pentru activele financiare achiziționate;
  401 "Furnizori"– cu sumele plătite furnizorilor, pentru materialele aprovizionate, lucrări executate și servicii prestate.
  403 "Efecte de plătit"– cu plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.
  404 "Furnizori de active fixe"– cu sumele plătite furnizorilor de active fixe.
  405 "Efecte de plătit pentru active fixe"– cu plățile efectuate către furnizorii de active fixe la scadență, pe bază de efecte comerciale.
  409 "Furnizori - debitori"– cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, în contul unor livrări de bunuri, executări de lucrări sau prestări de servicii.
  421 "Personal-salarii datorate"– cu sumele plătite prin virament salariaților reprezentând salarii și alte drepturi cuvenite potrivit legii.
  422 "Pensionari-pensii datorate"– cu sumele plătite din buget reprezentând pensii și alte drepturi cuvenite potrivit legii.
  423 "Personal - ajutoare și indemnizații datorate"– cu sumele plătite prin virament salariaților reprezentând ajutoare și indemnizații.
  425 "Avansuri acordate personalului"– cu avansurile plătite personalului prin virament.
  426 "Drepturi de personal neridicate"– cu sumele achitate personalului prin virament, evidențiate anterior ca drepturi de personal neridicate.
  427 "Rețineri din salarii datorate terților"– cu sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri din salarii.
  431 "Asigurări sociale"– cu sumele plătite pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate și asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.
  437 "Asigurări pentru șomaj"– cu sumele virate reprezentând contribuțiile angajatorilor și ale asiguraților la bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  438 "Alte datorii sociale"– cu sumele plătite prin virament reprezentând alte datorii sociale.
  444 "Impozitul pe venitul din salarii"– cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venituri din salarii și din alte drepturi.
  446 "Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate"– cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii față de acesta.
  461 "Debitori"– cu suma cheltuielilor de executare silită înregistrate în sarcina debitorului, avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.
  462 "Creditori"– cu sumele plătite creditorilor din contul de finanțare bugetară.
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"– cu sumele plătite din finanțarea bugetară reprezentând cheltuielile efectuate anticipat.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu plățile pentru care, în momentul efectuării nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;– cu sumele restituite înregistrate ca necuvenite.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile plătite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt primite"– cu împrumuturile pe termen scurt primite, rambursate.
  532 "Alte valori"– cu valoarea timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, bonurilor valorice pentru carburanți auto, biletelor cu valoare nominală, tichetelor de masă și altor valori plătite din finanțarea de la buget.
  581 "Viramente interne"– cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alte conturi de trezorerie;– cu sumele care pot fi păstrate de instituțiile publice în contul "sume de mandat și sume în depozit" la finele anului, reprezentând drepturi de personal neridicate în cursul anului;– cu sumele depuse în scopul participării la licitație pentru obținerea de valută;– cu sumele virate din contul de finanțare bugetară la bancă pentru deschiderea de acreditive.
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând dobânzi aferente acoperirii deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
  670 "Subvenții"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând subvenții de la buget.
  671 "Transferuri curente între unități ale administrației publice"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri curente între unități ale administrației publice acordate de la buget.
  673 "Transferuri interne"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri interne acordate de la buget.
  674 "Transferuri în străinătate"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri în străinătate acordate de la buget.
  676 "Asigurări sociale"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând asigurări sociale.
  677 "Ajutoare sociale"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând ajutoare sociale.
  Contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  267 "Creanțe imobilizate"– cu valoarea creanțelor imobilizate încasate precum și a garanțiilor restituite de furnizori, care provin din anul curent.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate de la debitori în contul de finanțare (în cazul în care privesc anul curent).
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în contul de finanțare, care necesita clarificări suplimentare.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat"– la sfârșitul perioadei, cu totalul plaților nete de casă efectuate.
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie.

  Contul 772 "Venituri din subvenții"
  Cu ajutorul acestui cont Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale ține evidența veniturilor din subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat, conform legii.
  Contul 772 "Venituri din subvenții" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, totalul veniturilor realizate, pentru închiderea contului și stabilirea rezultatului patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul se detaliază în cont sintetic de gradul II:
  7721 "Subvenții de la bugetul de stat*)
  Conform alin. (1) al pct. 4.4. din ORDINUL nr. 1.865 din 8 aprilie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 18 aprilie 2011, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, din venituri proprii și subvenții și cele finanțate integral din bugetul local care au calitatea de beneficiari, pentru evidențierea subvențiilor primite de la bugetul de stat în vederea susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare și fonduri de la buget, vor utiliza contul 778 "Venituri din contribuția națională aferentă programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile" în locul contului 7721 "Subvenții de la bugetul statului". Notă
  Contul 772 "Venituri din subvenții" se creditează prin debitul contului:
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat– cu subvențiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat.
  Contul 772 "Venituri din subvenții" se debitează prin creditul contului:
  121.03 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat– la sfârșitul anului, cu subvențiile restituite bugetului de stat.
  2. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale 465 7451,7454 de stat 7461,7469─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea subvențiilor primite de bugetul 5251 772 asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea sumelor de restituit sau de compensat 465 4673 4673 525─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea sumelor încasate în numerar 5311 7451,7454 reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor 7461,7469 sociale de stat. 5251 5311─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea titlurilor de participare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea titlurilor de participare (acțiuni) rezultate din conversia creanțelor bugetului 260 465 asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea diferențelor nefavorabile dintre % 260 valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute 5251 și prețul de cesiune 664─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea diferențelor favorabile dintre valoarea 525 % contabilă a titlurilor de participare vândute și prețul 260 de cesiune 764─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanțelor reprezentând dividende 465 750 aferente acțiunilor, dobândite ca urmare a conversiei a creanțelor bugetare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 550 465 "Disponibil din dividende încasate de la societăți 581 550 comerciale" și virarea în contul bugetului asigurărilor 5251 581 sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea creanțelor bugetului asigurărilor sociale 465 % de stat pe baza titlurilor de creanță, sau altor 7451,7454, documente legale, pe structura clasificației bugetare 7461,7469, 750─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea majorării creanțelor bugetului 465 % asigurărilor sociale de stat cu dobânzile și 7451,7454, penalitățile de întârziere, potrivit legii 7461,7469─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea majorării creanțelor bugetului 465 % asigurărilor sociale de stat pe baza actelor de 7451,7454, control sau a altor documente legale 7461,7469─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stingerea creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea veniturilor bugetului pe structura 5311 465 clasificației veniturilor bugetului asigurărilor sociale 5251 5311 de stat prin casierie, inclusiv dobânzi și penalități─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificației veniturilor bugetului asigurărilor 5251 465 sociale de stat prin intermediul trezoreriilor statului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanțelor bugetului asigurărilor sociale de stat - analitic distinct (în negru) 465 % 7451,7454, 7461,7469 750 (roșu) - analitic distinct (în roșu) 465 % 7451,7454, 7461,7469 750─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sume de compensat sau de restituit contribuabililor 465 4673─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Compensarea cu obligații de plata viitoare la 4673 465 solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanțele bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Compensarea cu obligații datorate altor 465 4673 bugete─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Virarea către alte bugete 4673 5251─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituiri de sume către persoane juridice și fizice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Încasarea unor sume fără existența unui titlu 5251 4673 de creanță─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cerere, a sumelor încasate fără 4673 5251 existența unui titlu de creanță─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor 465 4673 plătite în plus față de obligația fiscală 4673 5251─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor 465 4673 plătite în plus ca urmare unei erori de calcul 4673 5251─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor 465 4673 plătite în plus ca urmare a aplicării eronate a 4673 5251 prevederilor legale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor 465 4673 plătite în plus stabilite prin hotărâri ale 4673 5251 organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea și plata dobânzilor cuvenite 666 4673 contribuabililor pentru sumele restituite sau 4673 5251 rambursate cu depășirea termenului legal─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a 212 101 statului, urmare procedurii de executare silită─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Concomitent, stingerea creanței bugetare % 465 7451,7454, 7461,7469 750─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Scutirea sau anularea creanțelor bugetului % 465 asigurărilor sociale de stat din anul curent 745,746 Scutirea, anularea sau prescripția creanțelor 117.03 465 bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenți─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea cheltuielilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de asigurări sociale reținute de angajatori direct din 676 7461 sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit legii.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea cheltuielilor privind drepturile de pensii 676 422 și a altor drepturi de asigurări sociale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea reținerilor din pensii: 422 %─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - impozit pe venit din pensii 444─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - chirii, cumpărări cu plata în rate și alte obligații. 427─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - debite față de instituție 461─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele plătite prin virament reprezentând pensii și 422 7703 alte drepturi de asigurări sociale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sumele plătite în numerar reprezentând pensii și alte 5311 7703 drepturi de asigurări sociale potrivit legii. 422 5311─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Înregistrarea pensiilor neridicate 422 426─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru 6812 496 deprecierea creanțelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Diminuarea său anularea ajustărilor constituite 496 7812 pentru deprecierea creanțelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului asigurărilor sociale de stat la sfârșitul perioadei───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului patrimonial al bugetului │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat la nivelul Casei │ │ ││ │Naționale de Pensii Publice și al caselor │ │ ││ │teritoriale de pensii, la sfârșitul trimestrului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│Închiderea conturilor de venituri │7xx │121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│Închiderea conturilor de cheltuieli │121 │6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat, la sfârșitul exercițiului │ │ ││ │financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 5250101 "Disponibil al │52502 │5250101 ││ │sistemului de asigurare pentru accidente de muncă│52502 │5250102 ││ │și boli profesionale" și a contului 5250102 │ │ ││ │"Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de │ │ ││ │stat", cu soldurile conturilor de venituri ale │ │ ││ │bugetului asigurărilor sociale de stat din anul │ │ ││ │curent │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.3.│Preluarea deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat de la casele de pensii sectoriale│ │ ││ │ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului│ │ ││ │Afacerilor Interne și Serviciului Român de │ │ ││ │Informații │48109 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul asigurărilor sociale de stat în anul │ │ ││ │curent │770 │52502 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Transmiterea către Casa Națională de Pensii │ │ ││ │Publice a deficitului bugetului asigurărilor │ │ ││ │sociale de stat │52502 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ C.│Operațiuni referitoare la determinarea │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat, la │ │ ││ │sfârșitul exercițiului financiar │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 770 "Finanțarea de la buget" │ │ ││ │cu soldul plăților nete de casă efectuate din │ │ ││ │bugetul de stat în anul curent │770 │52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 52002 "Rezultatul execuției │ │ ││ │bugetului de stat din anul curent" cu soldul │ │ ││ │plăților nete de casă efectuate din bugetul de │ │ ││ │stat în anul curent │52002 │489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ D.│La începutul exercițiului financiar următor │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1.│La Casa Națională de Pensii Publice și casele │ │ ││ │teritoriale de pensii │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 ││ │ │117 │48109 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│1.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" │489 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2.│La casele de pensii sectoriale ale Ministerului │ │ ││ │Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor │ │ ││ │Interne și Serviciului Român de Informații │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.1.│Închiderea contului 48109 "Alte decontări" │48109 │117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│2.2.│Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent │489 │117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stabilirea rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Transferul excedentului bugetar din anul curent în 5253 5252 rezultatul execuției bugetare din anii precedenți─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Excedentul din anii precedenți utilizat în acoperirea 5252 5253 deficitului execuției bugetare din anul curent─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5254 "Depozite din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------- Contul sintetic de gradul II 5254, grupa 52, clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUIȘI INSTITUȚII DE CREDIT a fost introdus de pct. 2.15. al Cap. II din anexa laORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013. Conform pct. 2.10., Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 71 din 22 ianuarie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 29 ianuarie 2013, în bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2012 următoarele conturi nu pot prezenta sold: 2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat:– contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";– contul 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";– contul 531 "Casa" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012);– conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";– conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";– contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăților nete de casă la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate. Notă
  Pct. 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" din Cap. XII a fost modificat conform subpct. 12.4., pct. 12 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"."
   +  Capitolul XIII CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURĂRILOR DE ȘOMAJ1. Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile Contul 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența creanțelor bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit dispozițiilor legale. Contul 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează creanțele bugetului asigurărilor pentru șomaj reprezentând obligațiile contribuabililor, potrivit legii, iar în credit, stingerea creanțelor bugetului asigurărilor pentru șomaj. Soldul debitor al contului reprezintă creanțele bugetului asigurărilor pentru șomaj existente la un moment dat. Contul 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" se debitează prin creditul conturilor: 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabilului sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente. 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor modalități legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj pe baza titlurilor de creanță sau a altor documente legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuțiile asiguraților pentru șomaj (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj, pe baza actelor de control sau a altor documente legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din contribuțiile asiguraților pentru șomaj pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu). Contul 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" se creditează prin debitul conturilor: 117.04 "Rezultatul reportat-bugetul asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele stinse prin scutire, anulare, prescripție și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, dacă veniturile provin din anii precedenți. 260 "Titluri de participare"– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creanțelor bugetului asigurărilor pentru șomaj. 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele de compensat, care exced creanțele bugetului asigurărilor pentru șomaj cu, obligații de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor statului provenite din creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj (pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj). 531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar prin casierie pe structura clasificației veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj. 550 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"– cu sumele încasate provenite din dividende aferente titlurilor de participare deținute. 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"– cu sumele reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj neîncasate, potrivit legii. 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 4664=7452 în roșu). 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 4664 = 7462 în roșu). Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj" Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj ce urmează a fi restituite contribuabililor, la cerere sau din oficiu, potrivit legii. Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj, de restituit sau de compensat la cererea contribuabililor sau din oficiu, iar în debit sumele plătite acestora sau compensate cu alte creanțe ale bugetelor, sau cu creanțe ale altor bugete. Soldul creditor reprezintă sumele datorate creditorilor. Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj" se creditează prin debitul conturilor: 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele de compensat sau de restituit la cererea contribuabililor sau din oficiu, potrivit dispozițiilor legale, reprezentând sume plătite în plus față de obligația fiscală ca urmare a unei erori de calcul, aplicarea eronată a prevederilor legale sau prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente. 5741 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate în contul de disponibil fără existența unui titlu de creanță, ce urmează a se restitui contribuabililor. 666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu dobânzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora, după termenului legal de plata. Contul 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj" se debitează prin creditul conturilor: 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele de compensat care exced creanțele bugetului asigurărilor pentru șomaj cu obligații de plata viitoare, la solicitarea debitorului sau din oficiu, potrivit legii. 5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plata. Contul 424 "Șomeri - indemnizații datorate" Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența decontărilor cu șomerii pentru indemnizațiile datorate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Contul 424 "Șomeri - indemnizații datorate" este un cont de pasiv- În creditul contului se înregistrează indemnizațiilor datorate șomerilor, iar în debit sumele reținute șomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituției publice, sumele neridicate de șomeri în termen legal precum și indemnizațiile achitate șomerilor. Soldul contului reprezintă sumele datorate șomerilor. Contul 424 "Șomeri - indemnizații datorate" se creditează prin debitul contului: 676 "Asigurări sociale"– cu sumele reprezentând cheltuieli de șomaj, efectuate potrivit legii; Contul 424 "Șomeri - indemnizații datorate" se debitează prin creditul conturilor: 426 "Drepturi de personal neridicate"– cu indemnizațiile de șomaj neridicate. 461 "Debitori"– cu sumele reținute șomerilor pentru stingerea debitelor datorate instituției publice. 531 "Casa"– cu sumele plătite în numerar reprezentând indemnizații de șomaj datorate șomerilor. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele plătite din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj reprezentând indemnizații de șomaj și alte drepturi cuvenite asiguraților, potrivit legii. Contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete" Cu ajutorul acestui cont instituțiile publice țin evidența sumelor încasate pentru creanțele bugetare încasate prin intermediul cardurilor. Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate în contul de disponibil reprezentând sumele încasate pentru unele bugete precum și creanțele bugetare încasate prin intermediul cardurilor, iar în credit se înregistrează sumele virate bugetelor. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul din venituri la un moment dat. Contul se detaliază pe următoarele sintetice de gradul II: 5291 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat; 5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local"; 5299 "Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor". Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se debitează prin creditul contului: 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele încasate reprezentând creanțe bugetare încasate prin intermediul cardurilor;– cu sumele încasate reprezentând venituri ale bugetului de stat. Contul 529 "Disponibil din sumele încasate pentru unele bugete" se creditează prin debitul contului: 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost încasate. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" Cu ajutorul acestui cont, agențiile pentru ocuparea forței de muncă, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă țin evidența disponibilităților bugetului asigurărilor pentru șomaj, urmare a veniturilor încasate și a plaților efectuate prin conturile deschise la unitățile trezoreriei statului. Contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului asigurărilor sociale pentru șomaj. Disponibilitățile de la sfârșitul anului se utilizează pentru restituirea subvențiilor, a transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj și alte destinații prevăzute de lege. Soldul creditor al contului, reprezintă sumele cu care cheltuielile exced veniturile la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Contul detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" 5742 " Rezultatul execuției bugetare din anul curent" 5743 " Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" 5744 "Depozite din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"--------------- Contul sintetic de gradul II 5744, de la contul 574 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj", pct. 1 "Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile", Cap. XIII a fost introdusă de pct. 1 al Cap. VIII din anexa la ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 22 mai 2006. Contul 5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" se debitează prin creditul conturilor: 260 "Titluri de participare"– cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute;– cu diferențele favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare și prețul de cesiune. 4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe detaliate pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj. 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate în contul de disponibil fără existența unui titlu de creanță, ce urmează a se restitui contribuabilului. 468 "Împrumuturi acordate potrivit legii"– cu împrumuturile pe termen scurt rambursate. 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj. 531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj depuse la trezorerie. 750 "Venituri din proprietate"– cu restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți. 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte surse aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj.– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din donații, sponsorizări și alte transferuri voluntare pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj. 766 "Venituri din dobânzi"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând dobânzi aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj. 772 "Venituri din subvenții"– cu sumele reprezentând subvenții primite de la bugetul de stat la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj" se creditează prin debitul conturilor: 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, șomaj, sănătate) Eliminat. 4674 "Creditori ai bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi plătite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plata. 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul anului, cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj. 6xx "Cheltuieli..."– la sfârșitul perioadei, cu excedentul patrimonial înregistrat de centrele regionale de formare profesională a adulților;– la sfârșitul perioadei, cu deficitul patrimonial înregistrat de centrele regionale de formare profesională a adulților. 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj"– cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj"– cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" Eliminat. 772 "Venituri din subvenții"– cu subvențiile restituite bugetului de stat.------------- Creditarea contului 5741 a fost modificată conform subpct. 13.1., pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă țin evidența rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la trezoreria statului. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj, iar în credit, soldul creditor al contului de disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj. Soldul debitor al contului, reprezintă excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj. Soldul creditor al contului, reprezintă deficitul bugetului asigurărilor pentru șomaj. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor: 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"– cu sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii. 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– preluarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a deficitului execuției bugetare din anul curent;– preluarea de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a excedentului execuției bugetare din anul curent înregistrat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă". 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu sumele preluate la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă reprezentând deficitul execuției bugetare din anul curent, asupra rezultatului execuției bugetare din anii precedenți.------------- Debitarea contului 5742 a fost completată conform subpct. 13.2., pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor: 166 «Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare»– cu sumele restituite trezoreriei statului, din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de șomaj, în situația în care rezultatul execuției bugetare este excedent. 481" Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– virarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a excedentului execuției bugetare din anul curent la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;– acoperirea de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a deficitului execuției bugetare înregistrat în anul curent la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– cu sumele preluate la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă reprezentând excedentul execuției bugetare din anul curent, asupra rezultatului execuției bugetare din anii precedenți. 770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului execuției bugetului asigurărilor de șomaj din anul curent.------------- Creditarea contului 5742 a fost completată conform subpct. 13.2., pct. 13 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  Contul 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ține evidența rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj din anii precedenți, aflat în contul deschis la trezoreria statului.
  Contul 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj din anii precedenți.
  Contul 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul contului:
  5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu excedentul, execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj.
  Contul 5743 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul contului:
  5742 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– cu deficitul, execuției bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru șomaj.

  Contul 676 "Asigurări sociale"
  Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj conform legii, detaliate potrivit clasificației bugetare.
  Contul 676 "Asigurări sociale" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, iar în credit la finele perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor de asigurări pentru șomaj.
  La finele perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 676 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:
  424 "Șomeri - indemnizații datorate"– cu sumele reprezentând cheltuieli de șomaj, efectuate potrivit legii.
  462 "Creditori"– cu plățile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajării șomerilor;– cu alte plați efectuate conform legii.
  7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj"– cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru șomaj reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj"– cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru șomaj reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 676 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Grupa 74 "Venituri din contribuții de asigurări"
  Grupa 74 "Contribuții de asigurări" cuprinde următoarele conturi sintetice de gradul I: 745 "Contribuțiile angajatorilor" și 746 "Contribuțiile asiguraților" care se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II astfel:
  7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj",
  7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj".

  Contul 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj"
  Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor pentru șomaj din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori, potrivit legii.
  Contul 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj" se creditează prin debitul conturilor:
  4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori, pe baza titlurilor de creanță sau a altor modalități legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori, pe baza actelor de control sau a altor modalități legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de angajatori stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  676 "Asigurări sociale"– cu sumele reprezentând cheltuielile privind plata drepturilor de asigurări pentru șomaj reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 7452 "Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj" se debitează prin creditul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 4664=7452 în roșu).
  5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii.

  Contul 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj"
  Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor pentru șomaj din contribuții pentru asigurări de șomaj datorate de salariați și alte persoane asimilate, potrivit legii.
  Contul 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj" se creditează prin debitul conturilor:
  4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj pe baza titlurilor de creanță sau a altor modalități legale (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor cu dobânzile și penalitățile de întârziere din contribuțiile asiguraților pentru șomaj (pe structura clasificației bugetare);– cu sumele reprezentând majorarea creanțelor provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj, pe baza actelor de control sau a altor modalități legale;– cu sumele compensate la cerere sau din oficiu a creanțelor bugetare din contribuțiile asiguraților pentru șomaj pe structura clasificației bugetului asigurărilor pentru șomaj (operațiune în roșu);– cu sumele reprezentând creanțe bugetare provenite din contribuțiile asiguraților pentru șomaj stinse urmare a procedurii de executare silită (operațiune în roșu).
  676 "Asigurări sociale"– cu sumele reprezentând cheltuieli privind plata drepturilor de asigurări pentru șomaj reținute de angajatori din sumele datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 7462 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj" se debitează prin creditul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial-bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri, în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  4664 "Creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele stinse prin scutire, anulare și alte modalități prevăzute de lege, reprezentând creanțe ale bugetului asigurărilor pentru șomaj din anul curent (operațiunea se poate înregistra și 4664 = 7452 în roșu).
  5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele destinate stimulării personalului constituite potrivit legii.

  Contul 750 "Venituri din proprietate"
  Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența restituirilor de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți realizate de bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se creditează prin debitul conturilor:
  5741 "Disponibil al bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.
  Contul 750 "Venituri din proprietate" se debitează prin creditul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial -bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului de venituri, în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"
  Cu ajutorul acestui cont agențiile pentru ocuparea forței de muncă țin evidența veniturilor realizate de bugetul asigurărilor pentru șomaj din alte venituri pentru asigurări de șomaj, potrivit legii.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" se creditează prin debitul conturilor:
  5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din alte surse aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj;– cu sumele încasate la trezoreria statului, reprezentând încasări din donații, sponsorizări și alte transferuri voluntare pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri din vânzări de bunuri și servicii;– cu sumele încasate în numerar reprezentând donații, sponsorizări și alte transferuri voluntare cuvenite bugetului.
  Contul 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii" se debitează prin creditul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial -bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 766 "Venituri din dobânzi"
  Cu ajutorul acestui cont Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ține evidența veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilitățile din conturile bancare și pentru împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
  Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, iar în debit, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 766 "Venituri din dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:
  469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate"– cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate.
  5741 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări din dobânzi aferente bugetului asigurărilor pentru șomaj.
  Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debitează prin creditul contului:
  121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru șomaj"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului, în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"
  Cu ajutorul acestui cont Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, agențiile pentru ocuparea forței de muncă și centrele regionale de formare profesională a adulților țin evidența plaților efectuate din creditele bugetare deschise și disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevăzute în buget.
  Contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar în debit sumele recuperate din finanțarea anului curent (avansuri sau sume neutilizate în totalitate din cele ridicate din cont, reconstituiri de plați eronat executate, sume recuperate din imputații ce privesc exercițiul bugetar curent etc).
  La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj" se creditează prin debitul contului:
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe contractate de stat.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantat de stat"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne și externe garantate de stat.
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate.
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.
  232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale"– cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finanțarea bugetară.
  234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale"– cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finanțarea bugetară.
  267 "Creanțe imobilizate"– cu valoarea garanțiilor depuse la furnizori pentru utilități.
  269 "Vărsăminte de efectuat pentru active financiare"– cu sumele plătite pentru activele financiare achiziționate.
  401 "Furnizori -debitori"– cu sumele plătite furnizorilor, pentru materialele aprovizionate, lucrări executate și servicii prestate.
  403 "Efecte de plătit"– cu plățile efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale.<