HOTĂRÂRE nr. 944 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Pentru realizarea obiectivelor Ministerului Afacerilor Externe sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul afacerilor externe și ministrul delegat pentru afaceri europene, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, pot numi, prin ordin, consilieri onorifici și pot constitui, pe perioade determinate, consilii de experți sau colective de lucru formate din specialiști.2. La articolul 12, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins: (5^2) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5), așa cum a fost suplimentat prin alin. (5^1), se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, cu 30 de posturi în centrala M.A.E.3. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. prevăzut la alin. (5), respectiv numărul maxim de posturi din serviciul exterior prevăzut la alin. (6) se suplimentează, pentru perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019, cu 149 de posturi în serviciul exterior.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 5. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Nucu Marin,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 944.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2^1 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2017)
  STRUCTURA POSTURILOR SUPLIMENTATE
  în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
  în perioada 1 ianuarie 2018-31 august 2019
  A. Ministerul Afacerilor Externe - 69 de posturi, din care:a) personal diplomatic - 28 de posturi b) personal de logistică - 24 de posturic) personal administrativ - 2 de posturid) personal de specialitate - 15 posturiB. Ministerul Afacerilor Interne - 6 posturiMinisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - 6 posturi, din care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - 1 post Ministerul Apărării Naționale - 2 posturiMinisterul Apelor și Pădurilor - 1 postMinisterul Cercetării și Inovării - 2 posturiMinisterul Comunicațiilor și Societății Informaționale - 2 posturiMinisterul Culturii și Identității Naționale - 1 postMinisterul Economiei - 4 posturiMinisterul Educației Naționale - 1 postMinisterul Energiei - 4 posturiMinisterul Finanțelor Publice - 14 posturiMinisterul Justiției - 3 posturi Ministerul Mediului - 3 posturiMinisterul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - 3 posturiMinisterul Muncii și Justiției Sociale - 1 postMinisterul Sănătății - 1 postMinisterul Tineretului și Sportului - 1 postMinisterul Transporturilor - 5 posturiMinisterul Turismului - 1 postBanca Națională a României - 1 postAutoritatea de Supraveghere Financiară - 1 postTotal: 63 de posturiTotal general: 132 de posturi
  ----