HOTĂRÂRE nr. 912 din 14 decembrie 2017pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 26 iulie 2016, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Agenția Zonei Montane se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», cu completarea și gestionarea Registrului național al produselor montane, precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni.  +  Articolul IIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenția Zonei Montane propune modificarea prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale a procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni.  +  Articolul IIIPână la intrarea în vigoare a ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art. II, verificarea cererilor depuse în vederea obținerii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ se face potrivit legislației în vigoare la data înregistrării lor.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 912.-----