ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 19 octombrie 1999pentru modificarea art. 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 21 octombrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICLiterele b) şi c) ale alineatului 1 al articolului 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 noiembrie 1998, se modifica după cum urmează:"b) 3 membri numiţi prin consens de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 3 membri numiţi prin consens de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Alexandru CiocalteuMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiu------------