HOTĂRÂRE nr. 913 din 14 decembrie 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 15 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentând organele de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice și Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPersoanele nominalizate în baza prezentei hotărâri urmează să își exercite atribuțiile începând cu data de 1 ianuarie 2018. Până la această dată comitetul interministerial urmează să își desfășoare activitatea în componența existentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 913.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
  1PreședinteSecretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Departamentului de buget
  2VicepreședinteSecretar de stat în cadrul Ministerului Economiei
  3VicepreședintePreședintele Băncii de Export-Import a României - Eximbank - S.A.
  4MembruReprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
  5MembruReprezentant al Ministerului Afacerilor Interne
  6MembruSecretarul general al Guvernului
  7MembruReprezentant al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
  8MembruReprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
  9MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  10MembruReprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  11MembruReprezentant al Ministerului Transporturilor
  12MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  13MembruReprezentant al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  14MembruReprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
  15MembruReprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor
  -----