HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999    În temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe adopta Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 30/09/1999