LEGE nr. 156 din 12 octombrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 18 octombrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:- Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54Facilităţi fiscale (1) Capitalul Băncii Naţionale a României, fondul de rezerva şi provizioanele de risc, monedele şi alte obiecte din aur, argint şi din alte metale şi pietre preţioase sunt scutite de taxe şi impozite. (2) Achiziţiile de aur şi argint de la agenţii economici sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1992 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU---------------