LEGE nr. 226 din 28 noiembrie 2017privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 4 decembrie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Denumirea satului Răcarii de Jos din componența comunei Brădești, județul Dolj, se schimbă în Răcari.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 28 noiembrie 2017.Nr. 226.------