HOTĂRÂRE nr. 824 din 7 octombrie 1999pentru modificarea alin. (1) al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 13 octombrie 1999    În temeiul art. 4 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 16 din Hotărârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici - Arad şi a Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru primul an de funcţionare salarizarea personalului Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad gt; gt; se va face potrivit reglementărilor stabilite pentru personalul din unităţile bugetare. Salariile de baza vor fi stabilite conform prevederilor anexelor nr. VIII/1, VIII/2 şi IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, şi ale Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------------