HOTĂRÂRE nr. 454 din 6 aprilie 1957privind asistenţa batranilor pensionari şi nepensionari
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 6 aprilie 1957    Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române, hotărăşte:  +  Articolul 1Asigurarea asistenţei batranilor pensionari şi nepensionari revine Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi comitetelor executive ale sfaturilor populare şi se realizează prin următoarele instituţii şi forme de asistenţa;- cămine de pensionari;- cămine de bătrâni;- cămine spital pentru bătrâni bolnavi cronici;- sanatorii balneo-climaterice;- cantine de ajutor popular;- ajutoare ocazionale.  +  Articolul 2Prin acţiunea de asistenţa a batranilor pensionari şi nepensionari se asigura condiţii corespunzătoare de trai, materiale şi culturale, următoarelor categorii de bătrâni:- celor care sînt lipsiţi de sprijin material şi nu au sustinatori legali, potrivit Codului Familiei, precum şi celor cu familii fără posibilităţi de întreţinere;- celor bolnavi cronici, care nu se pot autoservi şi care necesita îngrijirea permanenta.  +  Articolul 3Batranilor din căminele de bătrâni, căminele de pensionari şi căminele spital pentru bătrâni bolnavi cronici, li se asigura prin grija statului:- cazarea şi întreţinerea completa;- asistenţa medicală şi tratamentul balneo-climatic;- condiţii de muncă în raport cu capacitatea fiecăruia;- proteze şi aparate protetice;- transportul lor, precum şi al insotitorilor, dacă este cazul, la internare, transferare, la unităţile de cura balneoclimatica şi sanitare, întreprinderile de proteze şi la părăsirea unităţii de asistenţa;- alocaţie de 1 leu pe zi pentru fumatori;- condiţii pentru activitatea culturală;- în caz de deces, inmormantarea gratuita pentru bătrâni nepensionari.  +  Articolul 4Căminele de bătrâni, căminele de pensionari şi căminele spital pentru bolnavi cronici vor funcţiona cu baremurile de echipament, cazarmament; mobilier, intrumentar medical, vesela şi obiecte de gospodărie ce se vor stabili de Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, prin instrucţiuni care se vor aviza de către Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat al Planificarii.  +  Articolul 5Asistenţa medicală în căminele de bătrâni şi în căminele de pensionari cu o capacitate pînă la 50 paturi se asigura prin mediul de circumscripţie sanitară. Asistenţa medicală în căminele de bătrâni şi în căminele de pensionari cu o capacitate de peste 50 de paturi, precum şi în căminele spital pentru bătrâni bolnavi cronici, se asigura prin personal medico-sanitar propriu.Comitetele executive ale sfaturilor populare se vor îngriji de repartizarea personalului medico-sanitar în aceste unităţi.  +  Articolul 6Personalul mediu sanitar, infirmierele, ingrijitorii de curăţenie şi spălătoresele din căminele spital pentru bătrâni bolnavi cronici vor beneficia de un spor de 20% la salariul tarifar.  +  Articolul 7Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi comitetul executiv al sfatului popular al Capitalei, vor lua măsuri ca în fiecare regiune şi în Capitala să se organizeze cămine spital pentru bătrâni bolnavi cronici, măsuri de imbunatatire a condiţiilor de funcţionare a unităţilor de asistenţa existente precum şi de dezvoltare a reţelei de asistenţa a batranilor, prin înfiinţarea de cămine, în raport cu nevoile locale, prin amenajarea localurilor existente şi construcţii noi, în limita fondurilor aprobate prin planul de stat.Căminele spital pentru bătrâni bolnavi cronici, vor putea funcţiona numai cu o capacitate de cel puţin 50 paturi.  +  Articolul 8Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi comitetele executive ale sfaturilor populare vor crea potrivit profilului fiecărei unităţi de asistenţa, ateliere sau gospodării anexe conform Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 621/1954.Din beneficiile realizate de aceste ateliere şi gospodării anexe, 50% se va repartiza asistentilor în raport cu munca prestată de fiecare, iar restul de 50% se vor face venit unităţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţa.  +  Articolul 9Pensionării internati în cămine de pensionari şi în cămine de bătrâni vor vărsa o contribuţie lunară de 50% din pensia ce li se cuvine, contribuţie care nu poate depăşi costul întreţinerii lor în cămine.  +  Articolul 10Cantinele de ajutor popular vor acorda zilnic doua mese, la pranz şi seara, categoriilor de asistaţi prevăzuţi la art. 2, care nu sînt cuprinşi în unităţile de asistenţa, precum şi persoanelor incapabile temporar de muncă, lipsite de posibilităţi de întreţinere.  +  Articolul 11Tratamentul balneo-climateric al pensionarilor de batranete se asigura în unităţile Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, pe baza locurilor repartizate.  +  Articolul 12În cazuri excepţionale şi bine justificate, Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi comitetele executive ale sfaturilor populare vor putea acorda, în mod gratuit, echipament, foi de drum sau ajutoare băneşti ocazionale pensionarilor cu greutăţi familiare precum şi batranilor, bolnavilor şi invalizilor nepensionari, indiferent de vîrsta, lipsiţi de mijloace de întreţinere.Protezele şi aparatele protetice pentru batranii pensionari sau nepensionari, cuprinşi sau necuprinsi în unităţile de asistenţa, se vor acorda în mod gratuit de către Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi comitetele executive ale sfaturilor populare.  +  Articolul 13Fondurile necesare pentru acţiunea de asistenţa a batranilor pensionari şi nepensionari vor fi prevăzute în bugetele sfaturilor populare şi al Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale.  +  Articolul 14Unităţile de asistenţa a batranilor vor avea un plan propriu de cheltuieli şi vor fi finanţate pe principiul ordonatorilor de credite.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri, Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale va elabora instrucţiuni de aplicare a hotărîrii, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Comitetului de Stat al Planificarii.  +  Articolul 16Dispoziţiile contrarii prezentei hotărîri se abroga.----------