LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, precum și premiile acordate profesorilor care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate. (la 02-12-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 228 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017 )  +  Articolul 2Bursele de merit olimpic internațional se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare obținerii distincțiilor, respectiv locurilor I, II, III și mențiune prevăzute la art. 1. (la 02-12-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 228 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017 )  +  Articolul 3Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia. (la 02-12-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 228 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017 )  +  Articolul 3^1Profesorii care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate, primesc un premiu al cărui cuantum se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. (la 02-12-2017, Actul a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 228 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017 )  +  Articolul 4Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internațional și cele necesare pentru premierea profesorilor sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educației Naționale și sunt acordate de la bugetul de stat. (la 02-12-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 228 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017 )  +  Articolul 5Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 7 decembrie 2010.Nr. 235.-----