ORDIN nr. 34 din 31 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 15 iulie 2013    Având în vedere prevederile art. 118, 139 și 152 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) acordarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileț
    București, 31 mai 2013.Nr. 34.  +  AnexaREGULAMENTpentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale